Items where Subject is "Oktatás"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
A tételek száma ezen a szinten: 338.

Balog, Donát and Rózsás, Tímea (2007) "Madarat tolláról, embert barátjáról" avagy A szakkollégisták kapcsolatrendszerének elemzése. TDK dolgozat, BCE, Szociológia szekció.

Neszveda, Gábor (2007) Egy e-learning terv a közoktatásban. TDK dolgozat, BCE, Pszichológia és pedagógia szekció.

Micski, Judit (2007) Jobbak a waldorfosok? : Kísérlet a hagyományos és a Waldorf óvodai nevelési módszerek eredményességének összevetésére. TDK dolgozat, BCE, Szociológia szekció.

Lovas, Yvette (2016) (pad) Sorok között: a hallgatói értékelés motívumai az oktatói szerep és tevékenység tükrében. TDK dolgozat, BCE, Szociológia.

Bognár, Rita (2016) 3D nyomtatás elterjedése a háztartásokban, és az oktatásban Magyarországon. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Kardos, Dóra (2011) A 15 éves magyar diákok teljesítménye nemzetközi összehasonlításban : A PISA 2006 felmérés alapján. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kardos_Dora.pdf

Gyöngyösi, Győző (2009) A 2007. évi iskolaösszevonások hatása a tanulói teljesítményekre. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Molnár-Tancsik, Tímea (2014) A 2010. évi kormányváltást követő államszerep változás bemutatása Magyarországon. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Nagy, Eszter (2010) A BGF-PSZK hallgatói szervezetének motivációs szerkezete. MA/MSc szakdolgozat, BCE, Vezetéstudományi Intézet.

Brezina, Krisztina (2009) A Bologna-folyamat áttekintése és hatása a magyar felsőoktatás szerkezetére. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Berczi, Ádám (2013) A Budapesti Corvinus Egyetem e-learning helyzetének elemzése és akcióterv kialakítása. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Lukoviczki, Leonóra (2017) A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói szemmel. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék.

Brezina, Krisztina (2011) A Budapesti Corvinus Egyetem kollégiumi felvételi projektje. TDK dolgozat, BCE, Vállalkozásfejlesztés szekció.

Horváth, Karola Linda (2011) A Budapesti Corvinus Egyetem mint márka személyiségének vizsgálata kvalitatív és kvantitatív kutatáson keresztül. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Horvath_Karola.pdf

Strangó, András (2009) A Budapesti Corvinus Egyetem versenyképessége a bolognai folyamat tükrében. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Balogh, Tamás László (2007) A Budapesti Corvinus Egyetemen alkalmazott szavazási rendszerek elemzése normatív szempontok alapján. TDK dolgozat, BCE, Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés szekció.

Kemény, Szabolcs (2008) A CooSpace a Virtuális Campus e-learning rendszerek összehasonlítása. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Morvová, Diana (2007) A CooSpace lehetőségei az e-learning-ben. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Ádám, Anna and Baksa, Dániel and Sohár, Edina (2008) A Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont vizsgaeredményeinek statisztikai elemzése. TDK dolgozat, BCE, Statisztika és ökonometria szekció.

Jávor, Zsófia (2012) A Desktop Grid rendszerek elfogadási folyamata a felsőoktatási szférában és az ehhez kapcsolódó marketingtámogatás lehetőségei. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék.

Abaházi, Dorina (2010) A Hunfalvy János Szakközépiskola tanulóinak esete az internettel. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Horváth, Virág (2015) A MOOC rendszerek szerepe az e-learningben. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Emberi Erőforrások Tanszék.

Kajkó, Fruzsina (2016) A Mark my professor hallgatói értékeléseinek vizsgálata : Milyen hatással van az oktató neme, életkora és külső tulajdonságai az értékelésre? BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Kajkó, Fruzsina (2016) A Markmyprofessor hallgatói értékeléseinek vizsgálata: milyen hatással van az oktató neme, életkora és külső tulajdonságai az értékelésre? TDK dolgozat, BCE, Szociológia szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20160323150715.pdf

Koszta, Krisztina (2010) A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tanuló fogvatartottak eredményességére ható motiváló tényezők vizsgálata. Szakdolgozat, BCE, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Pulay, Glória (2011) A bevándorlók oktatási és munkaerőpiaci lehetőségei Nyugat-Európában : A muszlimok esélyei a francia „Laïcité”, a német „Leitkultur” és a brit „Londonistan” tükrében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Pulay_Gloria.pdf

Dám, Edit Zsófia (2011) A bolognai folyamat : Az Európai Felsőoktatási Térség nemzetközi rendszerének áttekintése. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Csaba, Zoltán László and Makovi, Kinga and Néray, Bálint and Róbert, Katalin (2009) A budapesti diákok továbbtanulási döntésének elemzése : Empirikus eredmények saját adatbázison. TDK dolgozat, BCE, Szociológia szekció.

Göcző, Melinda (2012) A cigányság helyzete az oktatásban : Reménysugár Csepelen. TDK dolgozat, BCE, Szociológia szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20120326111936.pdf

Nyeső, Dóra Melinda (2016) A cserediák-programok turizmusra gyakorolt hatása Magyarország és Mexikó viszonylatában. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Turizmus Központ.

Szűcs, Eszter Nikolett (2012) A cserediák-turizmusban rejlő gazdasági lehetőségek. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék.

Nagy, Mónika Franciska (2018) A digitális transzformáció hatása a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákra. TDK dolgozat, BCE, Információmenedzsment szekció.

Franke, Marcell (2015) A diploma értéke két irányból. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Emberi Erőforrások Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Franke_Marcell.pdf

Tóth, Dorottya (2017) A duális képzésben érdekelt szervezetek egyéni és közös tevékenységei a lemorzsolódás megelőzésének érdekében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Jánoshalmi, Zsolt Dávid (2016) A duális szakiskolai képzés jelenlegi helyzete Magyarországon. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Vargáné Ivány, Gabriella (2013) A felnőttképzés szerepe az újraelhelyezkedés elősegítésében. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kemény, Kornél (2010) A felsőoktatás finanszírozása. TDK dolgozat, BCE, Közgazdálkodás és közpolitika szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/KK_20100328132538.pdf

Bors, Kata (2009) A felsőoktatás finanszírozása Magyarországon. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia tanszék.

Halácsy, Dániel Máté (2012) A felsőoktatás hasznának és finanszírozási rendszerének vizsgálata, valamint a magyar rendszer bemutatása. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, MEGHATÁROZATLAN. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Halacsy_Daniel_Mate.pdf

Márton, Alexandra (2017) A felsőoktatás jövője: globális trendek, forgatókönyvek, dilemmák és megoldások 2030-ban. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetés és Szervezés Tanszék.

Géber, Kinga (2016) A felsőoktatás költségeinek megoszlása a stakeholderi csoportok között, különös tekintettel a hallgatói csoportra. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Geber_Kinga.pdf

Molnár, Gábor (2014) A felsőoktatás mint bizonytalan beruházás. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Statisztika Tanszék.

Nagy, Enikő (2016) A felsőoktatás rendszerszintű finanszírozásában megfigyelhető modellek és vizsgálatuk hatékonyság, illetve méltányosság szempontjából. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Vámosi, Péter (2015) A felsőoktatás állami finanszírozásának változásai Magyarországon 2008 és 2014 között. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságpolitika Tanszék.

Sárosdi, Zsófia (2010) A felsőoktatás és a diplomás foglalkoztatás alakulása a rendszerváltástól napjainkig Magyarországon. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia tanszék.

Knyazoviczki, Zsófia (2010) A felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolata a diplomás pályakövető rendszer tükrében. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Mikroökonómia Tanszék.

Dóka, Zsuzsanna (2016) A felsőoktatásból származó magán és közhasznok: Diákhitellel finanszírozott diplomák. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Doka_Zsuzsanna.pdf

Varga, Dorottya Mónika (2012) A felsőoktatási intézmények finanszírozása a japán és magyar felsőoktatási finanszírozási rendszer bemutatásán keresztül. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetés és Szervezés Tanszék.

Magyar, Zsófia (2012) A francia felsőoktatás változásai 1968 májusának tükrében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Eperjesi, Dávid (2017) A hallgatói lemorzsolódás prediktív modellje. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetés és Szervezés Tanszék.

Bús, Gergely (2012) A hatvanas évek korszelleme Amerikában, különös tekintettel a felsőoktatásra és az újbaloldal megjelenésére. TDK dolgozat, BCE, Társadalmi jelenségek, elméletek szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20120330011328.pdf

Szabó, Anna (2015) A hatékony oktatási rendszer jellemzői Magyarország és Hollandia példáján keresztül bemutatva. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szabo_Anna.pdf

Holubár, András (2010) A hazai felsőoktatás finanszírozása a ’90-es évek elejétől napjainkig. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia tanszék.

Sipos, Laura (2016) A hazai köznevelési rendszer finanszírozásának és hatékonyságának bemutatása. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Sipos_Laura_Gabriella.pdf

Bilicz, Hanga Lilla (2018) A hazai pedagógusok által észlelt vezetési stílus és munkaelégedettség vizsgálata. TDK dolgozat, BCE, Szervezetfejlesztés szekció.

Fehér, Zsolt (2013) A helyi társadalom önrendelkezése és a közoktatás. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi Intézet.

Rincon, Laura Stella (2015) A jövő kulcsának záloga : A vállalkozói kompetenciák oktatása középiskolákban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ.

Erdész, Brigitta (2016) A kapunyitási pánik jelensége a hazai felsőoktatásban : Az emberi erőforrások alapszak sajátosságai. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Munkagazdaságtan Központ. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Erdesz_Brigitta.pdf

Berczi, Ádám (2011) A kereslet és kínálat találkozása a hazai informatikai felsőoktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Berczi_Adam.pdf

Nikolicza, Tímea (2011) A kisgyermekkori nevelés hatása a hátrányos helyzetű gyermekek integrációjára, különös tekintettel az óvodai szocializációra. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Tóth, Tímea (2010) A kistelepülési iskolák szerepe a települések jövője, megtartása, fejlődése szempontjából. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Pintér, Anita (2013) A kompetencia alapú oktatás és a munkaerőpiac keresletének kapcsolata. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Teski, Sarolta Tinka (2017) A konnektivizmust támogató technológiák alkalmazása a felsőoktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Petruska, Eszter Luca (2017) A korrupció feltérképezése a gépjármű-oktató piacon. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Statisztika Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Petruska_Eszter_Luca.pdf

Molnáe, Dániel Ferenc (2015) A kínai egyetemi felvételi rendszer a mechanizmus-tervezés szemszögéből. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Molnar_Daniel_Ferenc.pdf

Pócsik, Edit (2009) A környezeti nevelés gyakorlatában bekövetkezett változások hazánk általános iskoláiban a '90-es évek kezdetétől. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék.

Rácz, Viktor József (2009) A környezeti nevelés szerepe az általános iskolások környezeti tudásának kialakításában, fejlődésében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi kar, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék.

Borsos, András and Ónodi-Szűcs, Zoltán (2011) A középiskolai eredmények és az egyetemi teljesítmények összefüggése. TDK dolgozat, BCE, Statisztika és ökonometriai szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/BA_OSZZ_20110328144159.pdf

Mikó, Valéria (2010) A középiskolai tanárokat érő stressz, és annak kezelése. Szakdolgozat, BCE, Vezetéstudományi Intézet.

Boda, Zsófia and Sipos, István Róbert (2010) A középiskolai teljesítmény. Elemzés és modellezés. TDK dolgozat, BCE, Szociológia I. szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/BZS_SR_20100330124657.pdf

Kápli, Balázs István (2010) A lifelong learning koncepció kialakulása az EU oktatáspolitikában. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Maszlag, Szilvia (2011) A lovaglás bevezetése a testnevelés tantárgy keretében a Budapesti Corvinus Egyetemen. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Maszlag_Szilvia.pdf

Lukoviczki, Leonóra (2014) A magyar felsőoktatás finanszírozása. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Emberi Erőforrások Tanszék.

Nagy, Eszter (2007) A magyar felsőoktatás tömegesedésének okai és következményei. TDK dolgozat, BCE, Közszolgálat szekció.

Pánczél, Richárd (2011) A magyar felsőoktatási és foglalkoztatási rendszer változásai a rendszerváltástól, avagy miért akar mindenki diplomát? BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Panczel_Richard.pdf

Varró, Éva (2018) A magyar köznevelés egyes alkotórészei a teljesítményprizmán keresztül tekintve. Postgraduális szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vállalatgazdaságtani Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Varro_Eva.pdf

Szabó, Márk Máté (2015) A magyar közoktatás 2010 utáni helyzete, változások a magyar közoktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságpolitika Tanszék.

Nagy, Ádám (2016) A magyar közoktatási rendszer kihívásai a XXI. század első évtizedében : Tapasztalatok és válaszok. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Fejszés, Mónika (2009) A magyar középfokú oktatás átalakulása és ennek hatásai a rendszerváltástól napjainkig. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Gocs, Réka (2010) A magyar szakképzés kiútkeresési lehetőségei. TDK dolgozat, BCE, Közgazdálkodás és közpolitika szekció.

Gocs, Réka (2010) A magyar szakképzés kiútkeresési lehetőségei. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia tanszék.

Ambrusz, Edina (2017) A magyarországi duális képzés népszerűsítése. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet.

Magyar, Edina (2013) A magyarországi felekezeti gimnáziumok eredményességének tényezői. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Horváth, Zsófia (2016) A magánóra piac árainak alakulása, avagy monopolisztikus verseny a gyakorlatban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Horvath_Zsofia.pdf

Sipos, Viktória (2010) A mikroökonómia oktatás vizsgálata a Budapesti Corvinus Egyetemen. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia tanszék.

Bácsi, Zoltán (2007) A minőség mérlegén: hatékonyság vagy legitimáció. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Szervezeti magatartás Tanszék.

Tóth, Endre (2015) A második Orbán-kormány felsőoktatás-politikájának hatása a jelentkezési tendenciákra. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Kruppa, Fanni (2010) A nyelvkérdés jelene, jövője Európában. Négy anyaország nélküli közösség vizsgálata. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Czili, Mónika (2010) A pedagógusképzés bemeneti/kimeneti sajátosságai és a pedagógusok munkaerő-piaci minősége Magyarországon. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia tanszék.

Fejszés, Mónika (2011) A pedagógusszerep változása, szerepkonfliktusok és azok kezelése egy hazai, vidéki általános iskolában : A pedagógusok szemével. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Szervezeti Magatartás Tanszék.

Nyikus, Bence (2014) A piacorientáció következményei egy hazai felsőoktatási intézménynél. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet.

Berecz, Balázs (2008) A politikatudomány oktatása Svédországban. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi Intézet.

Makk, Dóra (2017) A pszichés fejlődési zavarral rendelkező személyek az oktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Makk_Dora.pdf

Üveges, Attila (2011) A pécsi Cella Septichora Látogatóközpont interpretációs tervének kidolgozása a fenntarthatóság érdekében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Világgazdasági Tanszék/ISES.

Fazekas, Nóra (2018) A példák tanítanak: a pedagógiai filozófia megjelenése egy iskola vezetési gyakorlatában. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Fazekas_Nora.pdf

Ruschel, Rita (2016) A szakmaválasztást befolyásoló társadalmi háttér tényezők. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Ruschel_Rita.pdf

Biró, János (2017) A szociális és regionális egyenlőtlenségek vizsgálata a közoktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Erőss, Gréta (2018) A tanodák bemutatása az Igazgyöngy Alapítvány tanodáján keresztül: a szegregált oktatásból adódó hátrányok lefaragása érdekében tett innovatív hátránykompenzáló tevékenységek ismertetése. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Gyémánt, Szilvia (2016) A továbbtanulási döntések befolyásoló tényezői a magyar középiskolások körében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék.

Fehér, Ádám and Juhász, Bálint (2016) A túlzott önbizalom (overconfidence) humán tőke akkumulációban betöltött szerepének vizsgálata. TDK dolgozat, BCE, Gazdasági rendszerek, intézmények, szabályozás szekció.

Ábrahám, Zsolt and Sebényová, Gabriela (2012) A vállalkozóképzés helyzete Magyarországon. TDK dolgozat, BCE, Közgazdálkodás és közpolitika szekció.

Sövegjártó, Szilvia (2008) AZ OKTATÁS MINT STRATÉGIAI KÉRDÉS A SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY ORSZÁGAIBAN. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Világgazdasági Tanszék.

Branstädter, Zoltán (2017) Adatbányászat a felsőoktatásban CRISP-DM módszertan alkalmazásával. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Mohai, Szabolcs Zsolt (2017) Adatbányászat az oktatásban: tanulói eredmények előrejelzése. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Gyenge, Zsuzsanna Flóra (2009) Agresszió az iskolában : A jelenség és a mögötte rejlő folyamatok. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Németh, Nóra (2018) Alkalmazkodás a digitális transzformáció okozta változáshoz: hatékony tudásátadási eszközök vállalati közegben. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék.

Kovács, Nóra (2017) Attitűdelemzés gépi tanuláson alapuló webes szövegfeldolgozó megoldások segítségével. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Forgács, Dalma and Miklós, Éva (2013) Az ERASMUS hatása az identitás alakulására. TDK dolgozat, BCE, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti szekció.

Do, Ngoc Quynh (2016) Az Erasmus Student Network mobil alkalmazásának vizsgálata és fejlesztési lehetőségeinek bemutatása. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Do_Ngoc_Quynh.pdf

Szabó, Balázs Zoltán (2012) Az Európai Unió oktatáspolitikai célkitűzései, valamint a magyar oktatáspolitika fejlesztéseinek és reformjainak iránya és ezek illeszkedése a közösségi célokhoz. Postgraduális szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügy Tanszék.

Kaszás, Anna (2011) Az IT szerepe a magyar közoktatásban : Váci kitekintés. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Szepesi, Dániel and Tüzes, Marrcel István (2014) Az Informatikai Intézet folyamatainak modellezése és optimalizációs lehetőségeinek kutatása. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szepesi_Daniel_Tuzes_Marcell.pdf

Orbán, Brigitta (2003) Az e-Learning nemzetközi és magyarországi tendenciái. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Lukács, András (2003) Az e-Learning szabványok. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Gyökeres, Zoltán (2006) Az e-Learning szerepe az uniós és a szlovákiai felsőoktatásban. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Földes, György (2008) Az e-learning alapú képzés bevezetésének lehetősége a MÁV Zrt.-nél. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Puskásová, Kristína (2007) Az e-learning lehetőségei a felsőoktatásban. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Juhász, Csaba (2011) Az e-tankönyvek és a digitális oktatás bevezetésének lehetőségei a hazai közoktatásban. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Juhasz_Csaba.pdf

Gál, Réka Zsuzsa (2011) Az egyetemek és a területfejlesztés kapcsolata - Bologna és Emilia-Romagna -. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Szántó, Anna (2018) Az egyetemi szakváltás mozgatórugói a posztadoleszcens életszakaszban lévő fiatalok körében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szanto_Anna.pdf

Szalai, Viktória (2013) Az egyéni továbbtanulási szándék összefüggése az osztálytársak továbbtanulási terveivel. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Révész, Zsófia Rita (2017) Az egészségfejlesztés gyakorlata a közoktatásban egy budai gimnázium példáján keresztül. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Jarmaczki, Enikő (2015) Az európai uniós projekt támogatási forma vizsgálata egy felsőoktatási fejlesztés példáján. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Kovács, Martina (2011) Az ifjúság helyzete Lisszabontól az Európa 2020 Stratégiáig, avagy az Európai Unió és Magyarország oktatás- és foglalkoztatáspolitikájának jelentősége és hatásai az ébredő európai ifjúság, válságból való kilábalásban betöltött központi szerepére 2000 és 2020 között. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Juhász, Dóra (2017) Az irodalomtanárok esztétikai értékrendje és a populáris irodalommal kapcsolatos véleménye a budapesti elit középiskolákban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Juhasz_Dora.pdf

Sulyok, János (2018) Az iskolai bántalmazás: az iskolai bántalmazás összefüggései az énképpel, tanulmányi eredménnyel és önbecsüléssel. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Szemcsák, Petra (2010) Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés minőségirányítási folyamatainak fejlesztése, különös tekintettel az állami felnőttképző intézményekre (Regionális Képző Központok). Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vállalatgazdaságtan Intézet.

Molnár, Noémi Fanni (2011) Az iskoláztatási támogatás szabályozásának végrehajtása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Beledi, Balázs (2017) Az okostelefonra fejlesztett kiterjesztett valóság alkalmazások felhasználása az oktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Informatikai Intézet.

Baranyai, Brigitta (2017) Az oktatás fejlesztésének támogatása az adatbányászat eszközeinek segítségével a Budapesti Corvinus Egyetemen. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Baranyai, Brigitta (2017) Az oktatás fejlesztésének támogatása az adatbányászat eszközeinek segítségével a Budapesti Corvinus Egyetemen. TDK dolgozat, BCE, Informatika szekció.

Csóka, Imola (2017) Az oktatás hatása a gazdasági növekedésre. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Világgazdasági Intézet.

Boros, Dorottya (2014) Az oktatás hatásainak mikro- és makroszintű vizsgálata : Európai országok oktatási kiadásainak GDP-növekedésre gyakorolt hatása. TDK dolgozat, BCE, Gazdaságpolitika szekció.

Térmeg, Tamás János (2017) Az oktatás helyzetének hatása a gazdasági növekedésre. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Tobler, Anna (2009) Az oktatás szerepe a testi nevelésben. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Lévai, László (2013) Az oktatási rendszer bővítése és gazdasági fellendülés : Mexikó példája. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Világgazdasági Tanszék.

Erdélyi, Dóra (2018) Az oktatási rendszer finanszírozásának modellezése. TDK dolgozat, BCE, Gazdaságpolitika és makroökonómia szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/Erdelyi_Dora_TDK.pdf

Erdélyi, Dóra (2018) Az oktatási rendszer finanszírozásának modellezése. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Erdelyi_Dora.pdf

Szikszai, Alexandra (2012) Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar hírnevének vizsgálata és 2012-es reklámkampánya. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék.

Herbert, Evelyn (2018) Az állami oktatási kiadások növekedési hatásai. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Zsiray, Borbála (2017) Az általános iskolai informatikaoktatás helyzete Magyarországon, a digitalizáció tükrében. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Infokommunikációs Tanszék.

Standovár, Boróka (2016) Az általános iskolai tanárok stresszforrásai. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Munkagazdaságtan Központ.

Bander, Katalin (2010) BOLOGNAI Á LA CARTE: KI MIT VÁLASZT? : Hallgatói stratégiák a bolognai rendszerben. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Stréhli , Kitti (2010) Bevándorlók a Benelux államokban. Átalakuló munkaerőpiac, társadalmi hátrányok, kulturális különbségek. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Keserű, Dóra (2013) Bevándorlók az olasz oktatási rendszerben- különös tekintettel a második generációra. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Kollár, Marian (2011) Biztonságos hálózatok : Egy oktatási intézmény biztonságpolitikájának bemutatása és értékelése. Postgraduális szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kollar_Marian.pdf

Bander, Katalin (2010) Bolognai á la carte: ki mit választ? Hallgatói stratégiák a bolognai rendszerben. TDK dolgozat, BCE, Szociológia I. szekció.

Afandiyev, Rahman (2017) Branding Budapest as an attractive place to study: assessing the effect of city attributes on student satisfaction and behavioral intentions. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, International Study Programs Center. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Rahman_Afandiyev.pdf

Tímár, Sára (2008) CALIBRATE : Egy európai tananyag-portál bevezetésének első tapasztalatai. TDK dolgozat, BCE, Pedagógia - pszichológia szekció.

Meleg, Orsolya (2011) CIVIL KÖZOKTATÁS : Közoktatási önkormányzati feladatok átadása NGO-k részére : egy USA-beli gyakorlat bemutatása. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Juhász, Péter (2017) Case studies in business research and teaching. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató-, és Kutatóközpont. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Juhasz_Peter.pdf

Wu, Jiachen (2017) Chinese Students in Hungary: Reasons, Challenges and Changes. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Wu _Jiachen.pdf

Boros, Sára (2010) Cigány gyermekek óvodai helyzete Magyarországon. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Meleg, Orsolya (2011) Civil Közoktatás : Közoktatási önkormányzati feladatok átadása NGO-k részére : egy USA-beli gyakorlat bemutatása. TDK dolgozat, BCE, Szociológia szekció.

Davaasuren, Battsengel (2018) Comparativ study of the performance of publicand private schools, the case of Mongolia. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Davaasuren_Battsengel.pdf

Besgül, Bora (2017) Comparative approach to education policies towards minorities in the example of Sweden and Hungary. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Lovas, Yvette (2017) Csalni vagy nem csalni?: normaszegés a felsőoktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Horlai, Sára (2014) Célozz meg tanulni! : Egy tanoda indításának elemzése és tapasztalatai : problémaközpontú megközelítés. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Turóczi, Péter (2016) Digitális átállás a köznevelésben. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Kovács, Cintia (2016) Diplomás Pályakövetés A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán 2015-ben végzett hallgatók körében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Munkagazdaságtan Központ. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kovacs_Cintia.pdf

Párkányi, Szabolcs Benjámin (2016) Duális intézményvezetés a bajor és a magyar felsőoktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Somorjai, Ádám (2011) E-learning. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Etler, Péter (2017) E-learning rendszer bevezetése egy érettségi felkészítő példáján keresztül. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Etler_Peter.pdf

Albert, Gábor (2006) E-vizsgáztatás Lehetőségek és megoldások a magyar felsőoktatásban és a vállalati képzésben. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Chimedbalidir, Tserentogtokh (2017) Education and economic growth: across regions and Over time. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Világgazdasági Intézet.

Mónus, Eszter Blanka (2016) Egyetemi üzleti inkubációs programok szervezése. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Infokommunikációs Tanszék.

Jóna, Tímea Anita (2015) Egyházi iskolák sajátos hatásai : Motiváció és tapasztalatok. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Mátyus, Bálint (2013) Elektronikus tananyagok készítése kézzel írott feladat kidolgozáshoz. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Böjte, Berta Eszter (2017) Elektronikus önértékelési és tanulási megoldás Q metódus alapú értékelése. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Informatikai Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Bojte_Berta_Eszter.pdf

Kende, Szilvia (2014) Esélyegyenlőség és Méltányosság a Magyar Köznevelésben : Az Arany János Tehetséggondozó Program. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kende_Szilvia.pdf

Sejtes, Imre (2018) Explanations and solutions for deviant behaviour among secondary school pupils. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Sejtes_Imre.pdf

Trompler, Tamás (2009) FELSŐOKTATÁSI PORTFÓLIÓILLESZTÉS A MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEKHEZ ONTOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Hegedüs-Varga, Eszter (2018) Fashion or the right choice? The role of training methods in Business English teaching. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Hegedus_Varga_Eszter.pdf

Tóth, Bálint (2016) Feedback in professional adult trainings and how trainers react to it. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató-, és Kutatóközpont. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Toth_Balint_2016.pdf

Mészáros, Renáta Alexandra (2017) Feladatbank készítés automatizálása Moodle rendszerhez. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Informatikai Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Meszaros_Renata.pdf

Dávidházi, Balázs (2017) Feladatellátás a magyar közoktatásban: centralizáció vagy decentralizáció? BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Kisnémet, László (2013) Felekezeti iskola és a diákok vallásossága : Az egyházi középiskolai környezet hatása a diákok vallásosságára. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Simonics, Ágnes (2010) Felsőoktatási expanzió és a diplomák munkaerőpiaci értéke Magyarországon. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia tanszék.

Antal, Zsófia (2011) Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság : Vizsgálat hallgatói oldalról : Fókuszcsoportos interjúk alapján. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Hazay, Zsolt (2014) Felsőoktatási intézmény finanszírozása vállalati pénzügyi keretben. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék.

Bercsényi, Kinga (2010) Felsőoktatási intézmények a fenntartható fejlődés szolgálatában. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék.

Kézi, Anikó (2013) Felsőoktatási intézmények finanszírozási helyzete és költségszámítása. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügyi Számvitel Tanszék.

Nagy, Dorottya (2011) Felsőoktatási minőségmenedzsment a Budapesti Corvinus Egyetem gyakorlatának példáján. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Holle, Alexandra and Rucz, Edit Zsófia (2014) Feltételes készpénz-transzferek : Megoldás a roma diákok alacsony oktatási részvételére? TDK dolgozat, BCE, Közgazdálkodás és közpolitika szekció.

Fekete, Zsófia (2010) Fiatalok lendületben? Az európai oktatás- és ifjúságpolitikai együttmködések hatása a fiatalok nemzetközi mobilitására. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Varga, István Levente (2009) Folyamatfejlesztés a Diákjóléti Bizottságban : Egy online pályázást támogató rendszer megtervezése, kivitelezése és bevezetése. TDK dolgozat, BCE, Információmenedzsment szekció.

Horlai, Sára (2012) Friendship formation among Roma and non-Roma students in Hungary. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Pongor-Juhász, Anna Orsolya (2016) Generational differences in learning styles. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató-, és Kutatóközpont.

Horváth, Krisztina (2018) Generációs különbségek a munka-magánélet egyensúlya és a munkáltatói képzés-fejlesztés területén. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Reményi, Sára (2018) Gyermekotthonban nevelkedő gyermekek pályaválasztása. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Juhász, Fanni (2016) Gyermekotthonból a felsőoktatásba. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Di Filippo, Pasquale (2017) Hackathons: an innovative way of learning. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató-, és Kutatóközpont. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Pasquale_Di_Filippo.pdf

Villás, Zsuzsa (2008) Hallgatni arany, de hol? : A felsőoktatási intézmények rangsorának elemzése. TDK dolgozat, BCE, Statisztika és ökonometria szekció.

Háló, Martin Buda (2017) Hallgatói juttatások rendszere a magyar felsőoktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Vágó, Péter Károly (2012) Hallgatói mobilitás Európában : Az Európai Unió szerepvállalása. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Harsányi, Tibor (2018) Hallgatói mobilitás és az Erasmus program kapcsolata 2008-2014 között, különös tekintettel a push és pull faktorokra. TDK dolgozat, BCE, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti szekció.

Vámos, Krisztina (2014) Hatás és ellenhatás : A tanodák eredményességének elemzése. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Emberi Erőforrások Tanszék.

Pekoli, Miklós (2017) Hirdetések a felsőoktatási médiában: a magyar felsőoktatási hirdetési piac vizsgálata. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Pekoli_Miklos.pdf

Szegediné Takács, Emese (2018) History and main characteristics of andragogy: the status of teching English for adults in Hungary. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szegedine_Takacs_Emese.pdf

Juhász, Imola (2006) Hol tart az e-learning? Az információs és kommunikációs technológiák integrálása az ausztrál oktatásba, összevetve a magyarországi helyzettel. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Szebellédi, Áron (2018) Homo Egoistus: önzőbbek-e a közgazdász hallgatók nem közgazdász társaiknál? BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Kovács, Irma (2009) Hátrányos helyzetű gyerekek oktatása és a bűnözés. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Tanszék.

Magony, Tímea (2018) Húsz évvel a Pekingi Nyilatkozat után: a Pekingi Cselekvési Terv értékelése. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Mundrucz, Adrienn (2016) Impression management: self-directed control of information in social interactions. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató-, és Kutatóközpont. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Mundrucz_Adrienn.pdf

Marosi, Márton (2014) Ingatag lábakon? : Az ingázás hatása a tanulmányokkal kapcsolatos motivációkra középiskolások körében végzett felmérés alapján. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

György, Adél Virág (2012) Ingyen ebéd a közszférában? : A hazai szakképzés finanszírozása, valamint kontrolljának hiányosságai, különös tekintettel a szakképzési hozzájárulásra. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Pénzügyi Számvitel Tanszék.

Mészáros, Gábor (2017) Innovatív e-learning alkalmazások vizsgálata. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Szalai, Katalin (2016) Intercultural education : A case study in Roma integration in education. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Molnár, Tímea Laura (2009) Intézményi jellemzők szerepe budapesti érettségi előtt állók felsőoktatási preferenciáiban : Empirikus vizsgálat státusz és képesség törésvonalak mentén. TDK dolgozat, BCE, Statisztika és ökonometria szekció.

Sós, Ildikó (2015) Iskolafenntartói centralizáció a fiskális föderalizmus tükrében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Schneider, Mihály Benedek (2017) Iskolakapun kívüli programok: esettanulmány a Fővárosi Önkormányzat által szervezett Városismereti vetélkedőről. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Schneider_Mihaly_Benedek.pdf

Lindner, Attila (2007) Jobb angol tanárja van-e Jászi Oszkárnak, mint Győzikének? TDK dolgozat, BCE, Szociológia szekció.

Wischy, Gergely (2014) Játék-alapú E-learning az általános iskolai matematika oktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Wischy_Gergely.pdf

Magasvári, Bence (2017) Játékosítási lehetőségek a Moodle e-learning rendszerben. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Magasvari_Bence.pdf

Habsz, Lilla Dorina (2016) Jó teljesítmény = népszerűség?: az iskolai teljesítmény és a népszerűség kapcsolatának longitudinális vizsgálata a roma és a nem roma tanulók körében. TDK dolgozat, BCE, Szociológia II. szekció.

Németh, Fruzsina (2012) Kapunyitási pánik a Budapesti Corvinus Egyetem vezetés és szervezés mesterszakán. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Henczi, Anita (2018) Karrieraspirációk vizsgálata a Vezetés és szervezés mesterszakot végző női hallgatók körében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Pintér, Orsolya Mária (2011) Katedra, környezeti kényszer és kérdőjelek : Az intézményi stratégiaalkotás szükségességének lehetséges értelmezései a felsőoktatásban. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Seo, Anna (2017) Keresztény és multikulturális elvek egy nemzetközi iskolában. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Seo_Anna.pdf

Erb, Franciska and Gőz, András (2017) Keretrendszer feleletválasztós tesztek kiértékeléséhez. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Nyári, Izabella (2013) Kisebbségi törvények Kelet-Közép-Európában 1990 után : Felsőoktatási körkép az Európa Tanács dokumentumainak tükrében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Ábrahám, Emese and Szabó, Edit (2013) Kiválasztásból elégséges : A közoktatási elszámoltathatósági rendszerek tanári munkaerőpiacra gyakorolt hatása. TDK dolgozat, BCE, Közgazdálkodás és közpolitika szekció.

Karakostova, Antonia (2010) Knowledge transfer and heritage education in Cambodia. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Világgazdasági Tanszék/ISES.

Üveges, Lilla Tünde (2012) Konfliktus, békeoktatás és multikulturális oktatás Franciaországban és Magyarországon. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Uveges_Lilla_Tunde.pdf

Steingart, Gabriella (2012) Kudarc vagy kiút? : A franciaországi bevándorlók társadalmi integrációja az oktatáspolitika kapcsán az egalitarizmus és laicitás nemzetkoncepció tükrében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Vuleta, Patrícia (2018) Kutatási versenyképesség mérése: a Research ScoreCard mutatóinak kialakítása. TDK dolgozat, BCE, Információmenedzsment szekció.

Némethné Kopácsi, Anna (2009) Képzési területek és keretszámok a felsőoktatásban. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Mikroökonómia Tanszék.

Solt, Dávid (2012) Környezeti nevelés : Fenntarthatóság a Nemzeti alaptantervben és a gyakorlatban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Solt_David.pdf

Zsidek, Nóra (2013) Környezettudatosak-e a mai gyerekek? : A környezeti nevelés hatékonyságának mérése hazai általános iskolákban. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Környezetgazdaságtani és Technológia Tanszék.

Kovács, Edina (2011) Közoktatási esélyegyenlőség az Európai Unióban – a tanodaprogram szemüvegén keresztül. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Gégény, Bálint (2017) Közoktatási rendszerek a centralizáció és decentralizáció tengelyén: elemzés a magyar közoktatásról. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Gegeny_Balint.pdf

Leövey, Gergely Tibor (2014) Közpénzek elosztása teljesítmény alapon a felsőoktatásban : Tanulmányi ösztöndíjrendszerek kialakítása, fejlesztése. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék.

Kovács, Bálint (2014) Közösségi média felhasználása az oktatási és tanulási folyamatokban : Felhasználható-e hatékonyan a közösségi média a tanulási környezetben? : Milyen hazai és külföldi jó gyakorlatok vannak a technológia oktatási környezetben való használatára? TDK dolgozat, BCE, Informatika szekció.

Sztojanovics, Alexa Christine (2016) Külföldi mobilitási programban résztvevő diákok fogyasztói magatartása : A Magyarországon tanuló Erasmusos diákok példáján keresztül. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet.

Dobák, Zsófia (2018) Különbségek a hazai és a nemzetközi csoportfejlődés fázisaiban a Tuckman modell alapján. TDK dolgozat, BCE, Szervezetfejlesztés szekció.

Szabó, Annamária (2011) Lehetőségek és akadályok - Tanulmány a tanoda program működéséről. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Pártay, Maja (2017) Látássérült hallgatók segítése informatikai eszközökkel. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Takács, Tímea (2012) Létezik-e különbség iskola és ökoiskola között oktatási szemléletmód alapján? : Általános iskolai tanulók környezeti tudatosságának összehasonlító vizsgálata. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék.

Mogyi, Zsolt Gábor (2014) MOOC: Az oktatás online reformja? : Az e-learning legújabb trendje és kiaknázási lehetősége a Budapesti Corvinus Egyetemen. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Infokommunikációs Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Mogyi_Zsolt_Gabor.pdf

Novák, Klára Edit (2017) Magyar felsőoktatás modernizálásának lehetőségei a MOOC kurzusok pozitívumai alapján. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Infokommunikációs Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Novak_Klara_Edit.pdf

Szabó, Vera (2011) Magyarország a nemzetközi oktatás tükrében : „A Global Person in a Global World”. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szabo_Vera.pdf

Beregszászi, Nikolett (2010) Magyarország „kompetencia térképe” : Az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak megjelenése a magyar régiókban és gazdasági aktivitásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Gombos, Gréta Noémi (2016) Magánoktatási vállalkozások értékajánlatának vizsgálata. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vállalatgazdaságtan Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Gombos_Greta_Noemi.pdf

Opris, Diana Bianca (2016) Marketing in Education : How to Create a Successful Master Program Strategy : A Case Study of Two Master Program. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Lantos, Katalin (2018) Meaning matters: content-based approaches in corporate language courses. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Lantos_Katalin.pdf

Cserna, Gábor Balázsné (2009) Mennyit hoz a diploma? : Felsőoktatási egyéni megtérülés és annak érzékenységvizsgálata az informális foglalkoztatás fényében. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Mikroökonómia Tanszék.

Magyar, Péter (2016) Milyen kapcsolat áll fenn a magyarországi érettségi vizsgák sikeressége és a felkészülés során kért segítség között? BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Marjanucz, Éva Zita (2017) Minőségbiztosítás a közoktatásban: az új köznevelési értékelési és előmeneteli rendszer. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Marjanucz_Eva_Zita.pdf

Nemcsák, Katalin (2009) Minőségbiztosítási rendszerek a felsőoktatásban. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetés és Szervezés Tanszék.

Kristyóri, Dezső Ádám (2008) Mobil Tanulás Az oktatás következő generációja. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Kolocsics, Judit (2008) Mobil tanulás - Egy új tanulási forma bemutatása. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Cseh, Dóra (2013) Mobil tanulás és TEDukáció : A mobil, kollaboratív, informális tanulás lehetőségei. Postgraduális szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Nagy, Anita (2010) Mobile Learning és az Evaluation Grid. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Száva, András (2010) Mobile learning : Mobil learning és az élethosszig tartó tanulás kapcsolata. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Ábrahám, Emese (2014) Modern folyamatmenedzsment alkalmazása a közszférában, fókuszban az egészségügy és az oktatás : Adalékok az új közszolgálati menedzsment vitáihoz. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék. Szabadon elérhető változat: httP://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Abraham_Emese.pdf

Szűcsné Rádai, Szilvia (2018) Native Hungarian speakers and their willingness to communicate in a business English context. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szucsne_Radai_Szilvia.pdf

Tajti, Zita Mária (2017) Nemi kultúra a műszaki felsőoktatásban: a BME mérnökinformatikai szakos hallgatónők szemszögéből. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Rostás, Antal (2011) Nemzetközi és hazai felsőoktatási rangsorok – képzési területi sajátosságok. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Nagy, Péter Csaba and Szőnyi, Eszter (2016) Nesze neked szegregáció!: oktatáspolitikai ajánlás a roma és nem roma tanulók eredményességi különbségeinek a csökkentésére: fókuszban a deszegregáció és az integrált oktatás megvalósítása. TDK dolgozat, BCE, Politikatudományi szekció.

Jakab, Rita (2016) Nyelviskolák piaci versenye, helyzete gazdaságszociológiai megközelítésben. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Doszpod, Gergely (2006) Nyílt forráskód az E-learningben. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Kiszelák, Zsófia (2016) Oktatás az információs társadalomban a digitális bevándorlók szemszögéből: IKT eszközök és e-learning-es technikák használata különböző digitális hátterű iskolák szerit. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Infokommunikációs Tanszék.

Somogyi, Barbara Kata (2017) Oktatás személyre szabva. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Varga, Katalin (2017) Oktatás támogató rendszerek összehasonlítása a felsőoktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Hardi, Zsuzsanna (2016) Oktatás és kirekesztés: faji és nemi bérdiszkrimináció nagyságának vizsgálata az Egyesült Államokban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Sallay-Apor, Ildikó (2016) Oktatás, bevándorlás és integráció Ausztriában : A bevándorló gyerekek integrációjának hatékonysága a PIRLS-vizsgálatok tükrében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Dillong, Renáta Beatrix (2011) Oktatásfejlesztés, mint a gazdasági növekedés katalizátora(?): Milyen eltérő oktatáspolitikai jellemzőkkel bírnak az OECD tagországok. TDK dolgozat, BCE, Statisztika és ökonometria szekció.

Fekete, Jonatán (2009) Oktatási alkalmazások fejlesztői környezetei mobil platformokra. TDK dolgozat, BCE, Információmenedzsment szekció.

Becker, Domonkos (2012) Oktatáspolitika és oktatáspolitikai törvényhozás a rendszerváltás utáni Magyarországon : Egy törvény születése és utóélete. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi Intézet.

Bányász, Bálint (2014) Oktatástámogatás képernyőmegosztó és -rögzítő rendszerrel. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Pálfi, Gergely (2014) Online választási rendszerek legitimációs kérdései, a Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzat elektronikus választási rendszerének példáján keresztül bemutatva. TDK dolgozat, BCE, Informatika szekció.

Tóth, Anna Viktória (2013) Országimázs és a desztinációválasztás összefüggései a nemzetközi felsőoktatásban : Az Erasmus programban részt vevő magyar hallgatók döntését befolyásoló tényezők vizsgálata az országimázs dimenziók tükrében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet.

Berki, Johanna (2018) Orvostudományi egyetemi felvételi rendszer Németországban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék.

Tar, Hedvig (2014) Pedagógusképzés a Bolognai rendszerben. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Vertetics, Viola (2013) Pedagóguspálya: a felvételitől a munkaerőpiacon való érvényesülésig. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Németh, Eszter (2011) Pedagógusszerepek az integrációs folyamatban : Empirikus kutatás hallássérültek integrációjában részt vevő pedagógusok körében. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Petrényi-Petrik, Petra (2013) Personal Learning Environment jövője a hazai felsőoktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Trusova, Viktoriia (2018) Political and social role of higher education in the modern world: analysis of Russia's participation in the European higher education area. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Fényes, Csongor (2016) Politikai szocializáción innen és túl: jegyzetek a diákmozgalmak margójára. TDK dolgozat, BCE, Szociológia szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20160323145413.pdf

Valaczka, Bernát (2018) Privatizáció és visszaállamosítás, esettanulmány a Nemzeti Tankönyvkiadóról (2004-2014). BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Valaczka_Bernat.pdf

Torner, István (2012) Projektmenedzsment szakértő a magyar munkaerőpiacon. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Torner_Istvan.pdf

Nyvelt, Anna (2018) Proszociális viselkedés a diákok között. BA/BSc szakdolgozat, BCE, Politikai gazdaságtan szekció.

Szűcs, Dóra (2015) Pénzügy – Ismeritek?… : Pénzügyi ismeretek a középiskolás korosztály körében : Banki és iskolai szerepvállalás a fiatalok pénzügyi edukációjában. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet.

Plangár, Bálint (2016) Regionális alapú esélyegyenlőtlenség a közoktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Cheng, Yuxin (2017) Research on Chinese overseas students’ choice to study in the United States and their preference to stay there after graduation. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Cheng_Yuxin.pdf

Derecskei, Anita (2014) Rituálék a nyelvtanulásban és kapcsolatuk a fogyasztói lojalitással. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Derecskei_Anita.pdf

Bocskor, Ákos (2010) Roma hallgatók a felsőoktatásban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Katarína, Kovácová (2006) Sofia "Az SAP rendszer bevezetése a szlovák felsőoktatás területére". Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Mayer, Máté (2018) Spiritualitás és coaching: mesterek nyomában. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Mayer_Mate.pdf

Kardos, Márta (2009) Stressz és megküzdés az elsős egyetemisták életében. TDK dolgozat, BCE, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti szekció.

Pintér, Anita (2010) Stúdió e-learning keretrendszer Számítógéppel támogatott adaptív tesztelés (CAT). Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Hajdu, Tekla Zsófia (2018) Supporting international student organizations’ decision-making functions through project management software: analysis of project management and collaboration software Podio. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Világgazdasági Intézet.

Balázs, Ildikó Erzsébet (2001) Szabványosítási törekvések az eLearning területén. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információgazdálkodás Tanszék.

Péter, Zita (2012) Szakképzés és a Jánossy-féle trend érvényesülése. Postgraduális szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Üzleti Gazdaságtan Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Peter_Zita.pdf

Molnárfi, Katalin (2010) Szegregáció a közoktatásban. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia tanszék.

Bercsényi, Kinga (2009) Szelektív hulladékgyűjtés a felsőoktatásban. TDK dolgozat, BCE, Környezetgazdaságtan és -menedzsment szekció.

Kovács, Adrienn (2014) Személyre szabás és felhatalmazás a nyelvoktatásban : a Studio Italia esete. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék.

Bernáthová, Viktória (2012) Szlovákiai romungró gyerekek nyelvi hátránya a szlovák oktatási intézményekben. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Fekete, Orsolya (2015) Sztereotípiák hatásának vizsgálata a természettudományi és mérnöki szakokon tanuló nők életében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Andó, Bálint (2013) Tandíjfizetési hajlandóság a felsőoktatásban : Felsőoktatásra vonatkozó tandíjfizetési hajlandóság mérése a magyar hallgatói réteg körében. TDK dolgozat, BCE, Közgazdálkodás és közpolitika szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20130325153152.pdf

Németh, Janka (2016) Tanulmányi mobilitás vizsgálata. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Munkagazdaságtan Központ.

Kovács, Zsuzsanna (2012) Tanulás a felsőoktatásban : Mennyit ér a hallgatók véleménye? MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetés és Szervezés Tanszék.

Mezei, Erika (2013) Tanulási attitűd és társadalmi környezet. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Csörgő, Katalin and Gubasóczi, Marianna (2008) Tanulási motiváció és teljesítmény a Budapesti Corvinus Egyetem Pesti Campusának hallgatói körében : Összehasonlítás az osztott és osztatlan képzések között. TDK dolgozat, BCE, Pedagógia - pszichológia szekció.

Székely, Anna (2018) Tanári ismeretek, attitűdök és az iskolai környezet bántalmazáskezelésben való közreműködésének vizsgálata budapesti és környékbeli iskolákban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Kanarskaia, Vitalinna (2016) Teaching leadership: new trends in the development of leadership. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató-, és Kutatóközpont.

Szabó, Ilona (2016) Teljesítményértékelés az üzleti és nem üzleti szervezetekben. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Godó, Ferenc (2010) The E-Learning Manager Project : E-learning content development and the comprehensive review of the ELM learning system. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Cheng, Zihao (2017) The Mental Health Status of Chinese International Students in Hungary: focus on Depression and Other Negative Emotions. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Cheng_Zihao.pdf

Szakál, Diána (2017) The odd one out? : Understanding organizational learning in the light of the psychodynamic perspective : The case of a teacher system with a minority view. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Ouadghiri, Sarah (2018) The role of creative art in training methodology. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont.

Husztáné, Serfőző Margit (2018) The role of cultural learning in business education. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató- és Kutatóközpont.

Pereszlényi, Anna (2017) The role of culture in the English language classroom. Postgraduális szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Idegennyelvi Oktató-, és Kutatóközpont.

Kovács, Gergő Zoltán (2018) The situation of foreign language education in Hungarian grammar schools. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kovacs_Gergo_Zoltan.pdf

Szarvady, Jázon (2018) The value of hiring study abroad alumni in business related positions in light of the experience’s influence on soft skills. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, International Study Programs Center. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szarvady_Jazon.pdf

Macsuka, Nikolett (2018) Tudásmenedzsment egy adótanácsadó cég életében: szervezeti tanulás kihívásai a Leitner+Leitner Tax Kft. példáján. MA/MSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Szabó, Zsolt (2017) Társadalmi mobilitás a magyar közoktatásban: esettanulmány a Középiskolások Nyári Szabadegyeteméről. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szabo_Zsolt.pdf

Holb, Éva Marianna (2012) Társadalmi tőke hatása az iskolai teljesítményre. TDK dolgozat, BCE, Szociológia szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20120327021102.pdf

Hóbor, Kinga (2010) Társadalmi tőke és bizalom. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia tanszék.

Vincze, Nikolett (2016) Többszempontú rangsorolási módszerek bemutatása és a Times Higher Education Word University Rankings elemzése. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Utasi, Mátyás (2018) Versenyképes elemzési modelleket a menedzsment felsőoktatásba: a Gartner Magic Quadrant elemzési eszköz alkalmazhatósága a stratégiai menedzsmentben. TDK dolgozat, BCE, Vállalkozás szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/Utasi_Matyas_TDK.pdf

Szűcs, Dávid (2011) Videojátékok az oktatásban. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Csomor, Dániel (2010) Virtuális oktatás. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Kutassy, Lilla (2012) Vállalati szerepvállalás a felsőoktatásban az oktatási intézmények versenyképességének tükrében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék.

Balogh, László (2007) Vállalkozásoktatás középiskolásoknak. Tettek és remények egy új évezred kezdetén. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ.

Nagy, Flóra Boglárka (2016) Web alapú oktatási segédlet létrehozása az ukrajnai érettségi rendszernek megfelelően. BA/BSc szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Nagy_Flora_Boglarka.pdf

Köő, Luca (2018) Why are women missing from Hungarian secondary history education and political decision making in modern times? BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Koo_Luca.pdf

Benedek, Petra (2003) e-Learning a munkaerőpiac tükrében. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Tóth-Daru, Zita (2003) e-Learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükréban. Szakdolgozat, BCE Gazdaságtudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Török, Mátyás (2003) e-Learning oktatásmenedzsment keretrendszerek. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Kustán, Szabolcs (2003) e-Learning projektmenedzsment. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Rókás, Anita (2007) m-Learning - A jövő képzési formája? Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Schmidt, Lilla (2016) Átalakuló szakmák, megújuló igények : A szakképzési rendszer kihívásai az átalakítás tükrében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Fekete, Dóra (2009) Értékelni a mérhetetlent : A pedagógusok teljesítményének értékelése. Szakdolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Horváth, Zsófia (2018) Önző közgazdászok?: a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak altruizmussal kapcsolatos attitűdjeinek összehasonlító vizsgálata. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Elek, Tamás (2012) Új honlap létrehozása a Magyar Agrárszakoktatási Szakértők Egyesülete részére. BA/BSc szakdolgozat, BCE Kertészettudományi Kar, Matematika és Informatika Tanszék.

Havelda, Anikó (2016) „Megéri versengőnek lenni?”: a közösségen belüli státusz és a versengésre való hajlam összefüggésének vizsgálata általános iskolások körében. TDK dolgozat, BCE, Szociológia II. szekció.

Kundermann, Andrea (2010) „Tegyük a Dunát okos folyóvá!”. Egyetemi tudáshálózat az Európai Duna Régió Stratégiában. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

A lista elkészültének dátuma: Thu Mar 21 15:00:31 2019 CET.