Modern folyamatmenedzsment alkalmazása a közszférában, fókuszban az egészségügy és az oktatás : Adalékok az új közszolgálati menedzsment vitáihoz

Ábrahám, Emese (2014) Modern folyamatmenedzsment alkalmazása a közszférában, fókuszban az egészségügy és az oktatás : Adalékok az új közszolgálati menedzsment vitáihoz. MA/MSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: httP://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Abraham_Emese.pdf

[img] PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Free and unrestricted access: httP://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Abraham_Emese.pdf

Abstract

Dolgozatomban a modern folyamatmenedzsment eszközök közszférába való alkalmazását taglalom. A dolgozat célja kettős egyrészt megpróbál adalékokkal szolgálni a NPM-ről szóló elméleti vitákhoz azáltal, hogy a felmerült dilemmák némelyikére a hazai gyakorlatban adott válaszokat bemutatja. Másrészt a modern folyamatmenedzsment eszközöknek a hazai közszférában való sikeres alkalmazását megvizsgálva igyekszik feltárni a bevezetéshez szükséges sikertényezőket. Dolgozatom elején ismertettem a New Public Menedzsment irányzat főbb jellemzőit és kritikáit. Az NPM olyan irányzat, ami a piaci koordináció erőteljesebb alkalmazásával az üzleti életben használt menedzsment eszközökkel próbálja elérni a közszféra hatékonyságának javítását. Az alkalmazhatóságával kapcsolatban számos kritika fogalmazódott meg. A kritikák szerint a piaci és a közszféra közötti kulturális és strukturális, a célokban és működési mechanizmusokban is megjelenő radikális különbségek sok esetben nem teszik lehetővé a piaci módszerek közszférában való sikeres hasznosítását. Az NPM irányzat elméleti áttekintése után ismertettem modern folyamatmenedzsment eszközök az ISO, a TQM és a lean jellemzőit. Majd a minőségi díjak rövid bemutatása után a negyedik fejezetben a kutatási módszertannal foglalkoztam. Kutatásom módszertana a következő volt: először egy mini kutatást végeztem, amelyben feltártam a modern folyamatmenedzsment eszközöket sikeresen alkalmazó, minőségi díjakat nyert közintézményeket. Majd tovább szűkítettem a vizsgálandó intézmények körét az egészségügy és a közoktatás területére. Kutatásom primer és szekunder forrásokra egyaránt épült. Áttekintettem a kiválasztott intézményekhez tartozó pályázati anyagokat illetve mélyinterjúkat készítettem a témában járatos minőségügyi szakemberekkel. A következő fejezetekben a hazai tapasztalatokról és a kutatásom eredményeiről szóltam. A kutatás segítségével megállapítottam az intézményeknél felmerült három legfontosabb problémakört. Dolgozatomban bemutattam az ezekre adott intézményi válaszokat. Három problémakör az erőforráshiány, a szervezeti kultúra hiányosságai (belső ellenállás, alacsony motiváció) és a módszertani hiányosságok. Dolgozatom zárásaként, a gyakorlatban felmerült problémakörök és megoldásuk segítségével reflektáltam az új közszolgálati menedzsment elméletének néhány fontosabb kritikájára. Az általam vizsgált fő kritikai állítások a következők voltak: Az első állítás szerint az NPM módszerek, és így a modern folyamatmenedzsment eszközök alkalmazhatósága a közszférában alapvetően attól függ, hogy kompatibilisek-e ezek az eszközök az adott nemzet kultúrájával. E szerint a kritika szerint az NPM módszerek kedvezőtlen kulturális körülmények miatt Magyarországon nem alkalmazhatók sikeresen. A második állítás szerint a közszféra és a magánszféra eltérő célrendszere és fő mozgatóerői közötti különbségek lehetetlenné teszik az NPM módszerek hatékony alkalmazását. A harmadik állítás szerint a piaci viszonyok között jól működő menedzsment módszertanok a közszférában a nehezebben mérhető teljesítmény és hatékonyság miatt nem alkalmazhatóak. A kritikai állításokat a kutatásom során a gyakorlatban alkalmazott intézményi megoldásokkal összevetve arra a következtetésre jutottam, hogy az NPM módszerek ezen kritikái csak részben állják meg a helyüket. A kritikák által felvetett problémák valósak, de az intézményi gyakorlat alapján úgy tűnik, hogy kezelhetőek, és így nem lehetetlenítik el teljesen az NPM módszerek alkalmazhatóságát. Az adott nemzetre jellemző szervezeti kultúra megfelelő vezetői hozzáállással pozitív irányba változtatható, a közszféra és a magánszféra célrendszere közötti különbségek megfelelő állami szabályozással csökkenthetők, és a piaci viszonyok között jól működő modern folyamatmenedzsment eszközök is adaptálhatók a közszféra viszonyaihoz, feltéve, hogy a közszolgáltató intézmények szoros szakmai kapcsolatokat ápolva megosztják egymással tudásukat, tapasztalataikat.

Item Type:MA/MSc thesis
Subjects:Management, business policy
Education
Social welfare, insurance, health care
ID Code:6898
Specialisation:Logisztikai menedzsment
Deposited On:24 Mar 2014 12:55
Last Modified:24 Mar 2014 12:55

Repository Staff Only: item control page