Items where Subject is "Történelem"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
A tételek száma ezen a szinten: 148.

Petrus, Barbara (2007) A hajdúk : Egy privilegizált réteg társadalmi és történelmi szerepe, és életének bemutatása Hajdúszoboszló példáján. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció.

Egeresi, Zoltán and Petrus, Barbara (2007) A török kisebbség Bulgáriában. TDK dolgozat, BCE, Nemzetközi kapcsolatok Európában szekció.

Törő, Zsuzsanna (2012) "Lengyel, magyar két jó barát?" : A Magyarország és Lengyelország közötti évszázados rokonszenv gyökerei és 21. századi jelenléte. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Székely, Balázs (2011) 1954 és 1956 hatásai a magyar társadalomra és a sportéletre. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/SZB_20110328121617.pdf

Banka, Judit Gabriella (2011) A Helsinki folyamat kibontakozása, 1965-1975. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Mikes, Veronika (2014) A Hoffmann Ferencz Képkereskedés és Képkeretgyár története, államosítása és átszervezése (1880–1969): Műhelytől a gyárig. TDK dolgozat, BCE, Gazdaságfejlesztés és vállalkozástörténet szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20140326075917.pdf

Gál, Anita (2009) A Rákosi- rendszer működése és az 1956-os forradalom kitörésének okai a közösségi döntések elméletének tükrében. TDK dolgozat, BCE, Gazdasági rendszerek, intézmények, szabályozás szekció.

Horváth, Tímea Noémi (2016) A Singer varrógépgyártó cég nemzetközi tevékenysége. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció.

Remete, Balázs (2012) A Szovjetunió geopolitikája 1924 és 1941 között. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Remete_Balazs.pdf

Darák, Péter János (2014) A Szovjetunió vége : Történeti analízis. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Nagy, Anita (2011) A Szuezi-csatorna 56-os államosítása : Okok és következmények. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Kisfaludiová, Csilla (2011) A Varsói Szerződés katonai aspektusai. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kisfaludiova_Csilla.pdf

Szórádi, András (2012) A Varsói Szerződés és az enyhülés időszaka. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Menyhárt, Viktor (2010) A baszk nemzeti mozgalom kialakulása. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Lückl, Bettina (2010) A berlini válság (1958-1961). BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Miliczki, Petra (2017) A birodalomtól a Nemzetközösségig: a brit gyarmatbirodalom történelmi metamorfózisa a 20. században. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Döme, Zsolt (2010) A délvidéki magyarok nemzeti identitása és politikai kultúrája. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi Intézet.

Tési, Áron (2011) A fegyveres erők és (hazai, illetve külföldi) titkosszolgálatok szerepe a rendszerváltások után a volt szocialista országokban : NDK : Német önvizsgálat 1945 és 1989 után. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Váradi, Csongor (2016) A flamand nemzeti mozgalom a XXI. században. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Magyar, Zsófia (2012) A francia felsőoktatás változásai 1968 májusának tükrében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Kiss, Klára (2012) A francia nyelvpolitika : La politique linguistique française. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kiss_Klara.pdf

Györe, Adrienn (2012) A hidegháború eredete az első antagonisztikus kooperációtól a bipoláris világrend kialakulásáig. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Marosi, Réka (2012) A hindu nacionalizmus : A szekularizmus válsága? MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Kelemen, Zoltán (2011) A horvát-szlovén viszony és az európai integráció : A horvát és szlovén etnikum jogtörténeti alakváltozásai és kapcsolatuk hatása Horvátország európai integrációjára. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Borenszki, Ádám Márton (2012) A háború értelmezése a harmincéves háború előtt és napjainkban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Borenszki_Adam_Marton.pdf

Hoffmann, Tamás (2011) A három Messiás : Hogyan befolyásolták a korabeli cionista vezetők és irányzatok közötti ellentétek a palesztinai konfliktust a XX. század elején? BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Hoffmann_Tamas.pdf

Laczkó, Bence (2010) A japán pártrendszert alakító tényezők a II. világháború után. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi Intézet.

Jancsó, Ágnes Mária (2012) A kommunista blokk első skizmája : A jugoszláv–szovjet kapcsolatok alakulása 1945 és 1956 között. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Péli, Anna Ildikó (2017) A két Korea újraegyesítésének lehetőségei Panmindzson óta. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Pisák, Richárd (2016) A közgazdasági gondolkodás változásának hatása a magyar gazdaságra a rendszerváltás idején. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Pisak_Richard.pdf

Kiss, Bernadett (2014) A magyar külpolitika 1975-1980 között. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Lázár, Levente (2010) A magyar nemesség nem engedett a 48-ból : A feudalizmus továbbélése Magyarországon 1848 után, a kormányok összetételének tükrében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi Intézet.

Bernáth, Ágnes (2011) A magyar sortűzperek „igazságszolgáltatása”. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Szliva, Attila (2012) A magyar állam beavatkozása a gazdaságba az I. világháború idején. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és fogyasztástörténet szekció.

Szűcs, Anett (2012) A magyar-olasz kulturális kapcsolatok története. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Lévai, Annamária (2013) A magyarországi németek sorsa a második világháború után. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20130325151540.pdf

Kóczián, Enikő (2012) A magyarországi és romániai német kisebbség összehasonlítása. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Kis, István (2011) A morál szerepe a történeti realizmusban (Thuküdidész, Machiavelli, Hobbes stb.) : Thuküdidész morálfelfogása. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kis_Istvan.pdf

Todorov, Szvetlana (2011) A muszlim közösségek (pomákok és törökök)sorsának alakulása Bulgáriában a különböző történelmi korszakokban. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Todorov_Szvetlana.pdf

Kruppa, Fanni (2010) A nyelvkérdés jelene, jövője Európában. Négy anyaország nélküli közösség vizsgálata. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Mag, Michal (2011) A német flottafejlesztések : A Kaiserliche Marine és a Kriegsmarine. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Bugovics, Adrienn (2013) A német-francia kapcsolatok 1918 és 2004 között. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Világgazdasági Tanszék. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Bugovics_Adrienn.pdf

Dúró, József (2008) A népi mozgalom és a földosztás. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció.

Kiss, Bernadett (2012) A prágai tavasz és az 1968-as csehszlovák intervenció. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Kopin, Viktoriia (2016) A rendszerváltás hatása a munkaerő-piaci folyamatokra: a foglalkoztatáspolitika aktív és passzív eszközeinek hatékonysága. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Ritók, Lajos (2012) A reneszánsz palotától a török fürdőig : Buda változó képe a XV-XVII. századi forrásokban. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és fogyasztástörténet szekció.

Tvaruskó, Zsófia (2008) A szegedi Kossuth-kultusz. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció.

Vass, László (2012) A szovjet-jugoszláv viszony alakulása 1945 és 1958 között : A jugoszláv külön út. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Vass_Laszlo.pdf

Szabolcs, Péter (2012) A zsidóság gazdasági szerepe Tokajhegyalján a 18. századtól 1944-ig. TDK dolgozat, BCE, Társadalmi jelenségek, elméletek szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20120326131622.pdf

Rózsa, József (2010) A „történelem vége” a lengyel-orosz kapcsolatokban: Lengyelország és Oroszország ellentéte a poszt-bipoláris időszakban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Kiszely, Réka (2014) Az 1848-49-es szabadságharc hadiipara : Komárom hadellátása a forradalom éveiben. TDK dolgozat, BCE, Gazdaságfejlesztés és vállalkozástörténet szekció.

Szénégető, Gergő (2011) Az 1943-as bengáli éhínség és a második világháború. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szenegeto_Gergo.pdf

Penderik, Péter László (2012) Az 1953-as berlini felkelés nemzetközi kontextusa. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Szemán, Adrienn Erzsébet (2011) Az 1956-os magyar forradalom nemzetközi kontextusa. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szeman_Adrienn_Erzsebet.pdf

Hermann, Gabriella (2012) Az Amerikai Erdélyi Szövetség története, tevékenysége 1952–1977-ig. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Hermann_Gabriella.pdf

Tilesch, Gábor (2009) Az Egyesült Arab Emirátusok kialakulásának történeti háttere. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Király, Márton (2013) Az Európai Unió, mint szupranacionális szervezet. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Világgazdasági Tanszék.

Bálint, Anna Erzsébet (2010) Az Iráni Iszlám Köztársaság politikai rendszere. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Horváth, Brigitta (2011) Az indiai nacionalizmus a demokrácia tükrében : Különös tekintettel az Indiai Nemzeti Kongresszus fejlődésére. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Várady, Nóra (2008) Az iszlám Bosznia-Hercegovinában 1945-től napjainkig. TDK dolgozat, BCE, Nemzetközi tanulmányok III. szekció.

Szajkó, Dorottya (2012) Az orosz kivándorlás Izraelbe és hatása a közelkeleti folyamatokra : Az izraeli orosz bevándorlás és az oslói folyamat összefüggései. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Hetey, Antónia (2009) Az oroszországi (volgai) németek kálváriája. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Iváncsics, Vera (2010) Az osztrák államszerződés dilemmája. TDK dolgozat, BCE, Nemzetközi tanulmányok szekció - Biztonságpolitikai kihívások.

Tárkányi, Csenge (2017) Az észak-itáliai városállamok diplomáciatörténete: különös tekintettel Firenze és a Medici család szerepére a XI-XVI. században. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Tarkanyi_Csenge.pdf

Salamon, Balázs (2018) Az ötkarikás hidegháború. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Klein, Dóra (2012) Az „euroszkepszis” történelmi alakváltozásai a 20. században. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Fabók, Bálint (2009) Azerbajdzsán és Izrael különleges kapcsolata. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Samay, Mohammad Ali (2013) Bevezetés Afganisztán történelmébe, társadalmába és politikájába, különös tekintettel Baghlan tartomány múltjára és jelenére. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Samay_Mohammad_Ali.pdf

Deák, Dániel (2011) Bibó István Kelet-Európa képe. Szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Világgazdasági Tanszék.

Bozsik, Viola (2010) Bibó István, mint az európaiság képviselője Magyarországon. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Takács, Martin (2016) Birodalomépítés vagy gazdasági megfontolások: Oroszország politikája a FÁK-térségben (1991-2011). TDK dolgozat, BCE, Nemzetközi tanulmányok szekció.

Temesi, Dóra Anna (2012) Bosznia-Hercegovina államfejlődése a délszláv államiság keretein belül. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Sutyinszki, Péter (2012) Brazil – portugál kapcsolatok a posztkolonializmus tükrében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Kármán, András (2009) Békés válás 300 év után? : A skót devolúció elmúlt tíz évének tanulságai. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Nyitrai, Emese Judit (2011) Castro a kommunizmus kapujában : Hogyan sodródott a demokratikusnak meghirdetett Kuba a szovjet érdekszféra felé? BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Nyitrai_Emese_Judit.pdf

Baczoni, Dorottya Sára (2013) Charles de Gaulle Algéria-politikája. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Lada, Zsuzsanna (2009) Comparing pre- 1914 British Perceptions of Germany with Current US Perceptions of China. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Kis, Gyöngyvér Judit (2012) Céhes vállalkozók és piaci alkalmazkodás : A mezőtúri fazekasság a 18–19. században. TDK dolgozat, BCE, Gazdaságfejlesztés és vállalkozástörténet szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20120326151342.pdf

Simon, Tünde (2012) Emberi jogok az oroszországi "látszat-demokráciában" : Mihail Hodorkovszkij, a posztszovjet fogoly. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Gion, Zsófia (2011) Európa társadalomtörténete a XX. században – kamerán keresztül. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/GZS_20110328071125.pdf

Fábián, Béla (2012) Európa-eszme a 20. századi Magyarországon. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Fabian_Bela.pdf

Molnár, Bea (2013) Franciaország kiemelkedő történelmi alakjai : Jeanne d’Arc. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Molnar_Bea.pdf

Ignáth, Krisztina (2010) Franco: „Isten kegyelméből” a spanyol nép vezére?: a személyiség hatása a diplomáciára. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Darabos , Ágnes (2010) Gandhi politikai portréja. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Perjési, Katalin (2012) Habsburg Ottó életpályája politikai nézeteinek fejlődése alapján : Különös tekintettel Európa átalakulására nézve. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Andrássy, Zita (2012) Harc az örök békéért : Demokráciaépítési kísérletek és az Egyesült Államok külpolitikája. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi Intézet.

Schindler, Péter (2009) Hazatértek? : A kollektív felelősség elve és gyakorlata : A magyarországi németek kitelepítése. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Szakács, Rozália Dóra (2011) Holokauszt Magyarországon, visszaemlékezések nyomán. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció.

Tóth, Barnabás Felicián (2016) Hungarian minorities and majority nations in post-communist transition. TDK dolgozat, BCE, Politikatudományi szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20160323212421.pdf

Ács, Orsolya Réka (2008) Három férfi : A Rákosi- és Kádár-korszak irodalmi élete, a művészek politikai megítélése, –szerepe Illyés Gyula, Déry Tibor és Hofi Géza munkásságán keresztül. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció.

Kótay-Nagy, Annamária (2012) Ideológia és reálpolitika a magyar-amerikai kapcsolatokban, 1956-1971. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Buda, Gergely (2013) Intézmények és gazdasági fejlődés a történelemben : „Institutions matter". TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20130325144241.pdf

Diósi, Péter (2017) Itaipu: gazdasági és politikai hatások Brazíliában és Paraguayban. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Világgazdasági Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Diosi_Peter.pdf

Göde, Zsófia (2011) Izrael és a Ciszjordániai telepek 1967 és 1984 között : A Munkáspárt és a Likud politikája társadalmi kontextusban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Gode_Zsofia.pdf

Forgács, Dalma (2011) Kelet-Közép-Európa szovjetizálása Magyarország művelődéspolitikája 1944-1949 között. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Bella, Ágnes Katalin (2013) Keresztény humanista történetírók a kereszténység és az európai civilizáció összefüggéseiről. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Bella_Agnes_Katalin.pdf

Ferenczy, Franciska Dóra (2016) Kuba a változás küszöbén?: a kubai politikai, gazdasági és társadalmi változások tanulmányozása a történelem tükrében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Világgazdasági Intézet.

Kugyela, Tamás Dávid (2008) Kényszer és kényszerűség : A kommunista hatalomátvétel jellemző vonásai Gyulán. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció.

Buda, Gergely (2010) Közösségi identitások az integrálódó Európában: A politikai elit eszközei a nyugat-német identitásformálásban 1949 és 1989 között. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Bajnok, Boglárka (2012) Lengyel-magyar kapcsolatok és párhuzamok a 20. században : 19. századi előzmények. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Fajth, Veronika (2014) Lojális bolgár állampolgárok vagy radikális kemalisták? : A bulgáriai török kisebbség helyzetének és identitásának alakulása a modern bolgár állam létrejöttétől a második világháborúig. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Spaics, Katalin Eszter (2012) Macedónia euro-atlanti integrációja, különös tekintettel a macedón–görög névvitára. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Baranyay, Tamás (2009) Magyar külpolitika a Kállay-kormány alatt (1942-1944). Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Hajszán, Nóra (2018) Magyar külpolitika keleti és nyugati nyitása 1953 - 1956 között: Sztálin halálától a magyar forradalom kitöréséig. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Tóth, Ágnes (2009) Magyar lendkerekek az új Törökország gépezetében, avagy rendkívüli gazdasági és kulturális együttműködés Törökország és Magyarország között Atatürk idejében. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Kaszta, István (2013) Magyar-szovjet kapcsolatok 1944-48. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Seprenyi, Anita (2012) Magyarország és Románia bilaterális kapcsolatai ’89 után. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Enyedi, Zsuzsanna (2010) Magyarország és az 1947-es párizsi békeszerződés. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Gelencsér , Ágnes (2010) Miben nyilvánul meg Skócia „csodálatos elszigeteltsége”? Az identitás, a nacionalizmus és a devolúció jelentősége. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Nyári, Izabella (2012) Mit kezdjünk egy interjúval? : Abaújszántó zsidósága visszaemlékezések nyomán. TDK dolgozat, BCE, Társadalmi jelenségek, elméletek szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20120326093614.pdf

Egei, Tamás (2012) Multikulturalizmus Indiában : Szekularizmus és hindu nacionalizmus. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Egei_Tamas.pdf

Zsidi, Kristóf Emánuel (2011) Második az elsők között : Az Osztrák-Magyar Monarchia hatalmi helyzetének és külpolitikájának elemzése a keleti kérdés kapcsán. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Zsidi_Kristof_Emanuel.pdf

Pajor-Gyulai, Dóra (2012) Nagy-Britannia világháborús külpolitikája 1942-ig Churchill emlékiratai alapján. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Szőnyi, Eszter (2017) National Identity Construction through the Collective Memory of Trianon as a National Trauma. TDK dolgozat, BCE, Szociológia szekció.

Aguera, Zoltán Marcell (2018) Nemzeti érdek és magyar diplomaták: a magyar diplomácia útkeresése a Szövetségesekhez a II. világháború alatt. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Török, Ádám Gábor (2017) Nemzetközi hatalmi viszonyok a 19-20. század fordulóján. Az első világháború gyökerei: az európai diplomácia kudarca. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Bajkai, Melinda (2012) Nemzetközi kapcsolatok az itáliai reneszánsz történetében : Republikánus eszmények és polgári humanizmus a reneszánszkori Firenzében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Bajkai_Melinda.pdf

Uzsák, András Sándor (2009) Nigéria társadalmi és gazdasági fejlődése, nemzetközi kapcsolatai a globalizáció függvényében. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Rajnai, Gergely (2011) Nyugati gondolkodók hatása a XVII. század első felének erdélyi államelméleti irodalmára. TDK dolgozat, BCE, Politikatudományi szekció.

Tóth, Beáta (2017) Német-török kapcsolatok Angela Merkel hivatalba lépésétől napjainkig: politikai, gazdasági és biztonságpolitikai kapcsolatok 2005. novembertől 2016. decemberig. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Zsupos, Bíborka Eszter (2018) Németország újraegyesítésének és Jugoszlávia felbomlásának esete. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Zsupos_Biborka_Eszter.pdf

Bábel, Balázs (2012) Oroszország Balkán-politikája történelmi perspektívában. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Bálint, Lilla (2011) Oroszországi németek Németországban = Russlanddeutsche in Deutschland. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Demeter, Csaba (2010) Osztrák-magyar kapcsolatok – különös tekintettel a rendszerváltozást követő időszakra. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Muzslai, Borbála Rebeka (2014) Polgárváros maradt… : Emlékművek Nagykanizsán a két világháború között. TDK dolgozat, BCE, Gazdaság- és társadalomtörténeti szekció.

Szivós, Dóra (2011) Politikai, gazdasági, társadalmi átalakulás Bulgáriában az európai integrálódás tükrében. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Világgazdasági Tanszék.

Füredi, Anikó (2012) Radio Free Europe in Hungary after 1956 and in the sixties. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Furedi_Aniko.pdf

Tóth Manó, Gábor (2010) Reckoning with the Past in Eastern Europe: An International Approach. TDK dolgozat, BCE, Nemzetközi tanulmányok szekció - Történelmi téttel. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/TMG_20100330002318.pdf

Hollós, Bálint (2018) Richard Nixon elnöksége. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Hollos_Balint.pdf

Bandi, Ágnes (2009) Skócia – a legendák földje : Utazók és utazások a kora- újkorban. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

László, Mária (2014) Sorsok az erdélyi kastélyok és kúriák árnyékában : Az erdélyi történelmi családok sorsa 1949-től napjainkig. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Kovács, Gergely Sándor (2010) Svájc védelempolitikája történeti megközelítésben. Szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Takács, Beáta (2013) Szovjet-amerikai kulturális kapcsolatok 1953-1963. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Takacs_Beata.pdf

Holló, Bálint (2018) Teleki Pál világképe. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Hollo_Balint.pdf

Knébel, Andrea (2010) The Western Saharan question from 1975 until recently. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Juhász, Ádám (2012) Trianon Ausztria szemszögéből nézve : az osztrák-magyar kapcsolatok alakulása a nyugatmagyarországi területváltozások tükrében. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Csató, László (2010) Tényleg csak matematika?: A korlátlan tengeralattjáró-háború szimulációs vizsgálata. TDK dolgozat, BCE, Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés II. szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20100325162446.pdf

Bodor, Anna (2017) Többes identitás kettős kisebbségben: esettanulmány egy fordulatokban gazdag korszakot megélt erdélyi magyar-zsidó családról, a történelmi előzmények és visszaemlékezések feltárása mellett. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Varga, Sándor (2018) Történeti és kulturális régiók Európában: Európa egysége és megosztottsága: Közép-Európa eszméje. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Varga_Sandor.pdf

Makk, János (2017) Túlélni a rendszert: a szocialista vállalatok sorsa a rendszerváltást követően. TDK dolgozat, BCE, Gazdasági rendszerek, intézmények, szabályozás szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/Makk_Janos_TDK.pdf

Barcza, Sára (2011) Zsidók és kommunisták a második világháború után : Magyarország - Lengyelország. MA/MSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi Intézet.

Bakó, Béla (2011) Örökség és történelem közt : A kulturális örökség identitási és civilizációs dimenziója. MA/MSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Világgazdasági Tanszék/ISES.

Thaler, Balázs (2016) Új háborúk, régi gondolatok: Az ukrán események értékelése. TDK dolgozat, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Nemzetközi tanulmányok szekció.

Oltvölgyi, Balázs (2013) Újabb viták a hidegháború eredetéről. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Oltvolgyi_Balazs.pdf

Kocsis, Richárd (2011) „Harcunk az emberi méltóságért és a nemzetek egyenjogúságáért” : Nemzet, Európa és nemzetiség Jászi Oszkár gondolkodásában. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kocsis_Richard.pdf

Tóth, Endre (2012) „Nem csalt minket senki sem, csak a nyomorúság kergetett” : Egy dualizmuskori kivándorlási gócpont, Szepes vármegye elemzése. TDK dolgozat, BCE, Agrártörténet - személyes történelem szekció. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/20120326155331.pdf

Tóth, Endre (2012) „Nem csalt minket senki sem, csak a nyomorúság kergetett” : Egy dualizmus kori kivándorlási gócpont, Szepes vármegye elemzése. BA/BSc szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, MEGHATÁROZATLAN. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Toth_Endre.pdf

Eszenyi, Fanni (2010) „Should I stay or should I go?”: Esettanulmány Richard Nixon döntéséről. BA/BSc szakdolgozat, BCE Társadalomtudományi Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

A lista elkészültének dátuma: Thu Mar 21 14:46:57 2019 CET.