Items where Subject is "Pedagogy"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items at this level: 51.

Májer, Ágnes (2007) Az új (?) generáció jövőképe. Outstanding Student Paper, BCE, Pszichológia és pedagógia szekció.

Neszveda, Gábor (2007) Egy e-learning terv a közoktatásban. Outstanding Student Paper, BCE, Pszichológia és pedagógia szekció.

Micski, Judit (2007) Jobbak a waldorfosok? : Kísérlet a hagyományos és a Waldorf óvodai nevelési módszerek eredményességének összevetésére. Outstanding Student Paper, BCE, Szociológia szekció.

Szabó, Veronika (2010) "Akadályverseny" - Demokráciára nevelés színházzal Magyarországon. Outstanding Student Paper, BCE, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti szekció. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/SZV_20100330152615.pdf

Géber, Kinga (2016) A felsőoktatás költségeinek megoszlása a stakeholderi csoportok között, különös tekintettel a hallgatói csoportra. BA/BSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Geber_Kinga.pdf

Nikolicza, Tímea (2011) A kisgyermekkori nevelés hatása a hátrányos helyzetű gyermekek integrációjára, különös tekintettel az óvodai szocializációra. MA/MSc thesis, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Teski, Sarolta Tinka (2017) A konnektivizmust támogató technológiák alkalmazása a felsőoktatásban. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Kovács, Noémi (2022) A különleges bánásmódot igénylő gyermekek iskolai élete szülői szemmel. BA/BSc thesis, BCE Kommunikáció és Szociológia Intézet, Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék.

Horváth, Zsófia (2016) A magánóra piac árainak alakulása, avagy monopolisztikus verseny a gyakorlatban. BA/BSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Horvath_Zsofia.pdf

Lestyán, Brigitta (2011) A megújuló energiaforrások tudatos felhasználásának elemzése a lakossági fogyasztók körében és az iskolai oktatásban. Thesis, BCE Kertészettudományi Kar, Műszaki Tanszék.

Dudás, Illés (2017) A népszerű online számítógépes játékok képességfejlesztő hatásai: jobb munkaerő játékok segítségével. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Infokommunikációs Tanszék.

Kálóczi, Lola (2011) A pécsi világörökségi helyszín örökség-pedagógiája. MA/MSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Világgazdasági Tanszék/ISES.

Mohai, Szabolcs Zsolt (2017) Adatbányászat az oktatásban: tanulói eredmények előrejelzése. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Kovács, Nóra (2017) Attitűdelemzés gépi tanuláson alapuló webes szövegfeldolgozó megoldások segítségével. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Janik, Tamara (2016) Az alternatív iskolák elterjedésének akadályai egy innovációs diffúzió-elmélet tükrében. MA/MSc thesis, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Juhász, Dóra (2017) Az irodalomtanárok esztétikai értékrendje és a populáris irodalommal kapcsolatos véleménye a budapesti elit középiskolákban. BA/BSc thesis, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Juhasz_Dora.pdf

Beledi, Balázs (2017) Az okostelefonra fejlesztett kiterjesztett valóság alkalmazások felhasználása az oktatásban. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Informatikai Intézet.

Baranyai, Brigitta (2017) Az oktatás fejlesztésének támogatása az adatbányászat eszközeinek segítségével a Budapesti Corvinus Egyetemen. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Tobler, Anna (2009) Az oktatás szerepe a testi nevelésben. BA/BSc thesis, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Zsiray, Borbála (2017) Az általános iskolai informatikaoktatás helyzete Magyarországon, a digitalizáció tükrében. Thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Infokommunikációs Tanszék.

Bogyay, Anna Borbála (2017) Bűnöző fiatalok társadalomba való visszailleszkedésének lehetőségei, kérdései: a Rákospalotai Javítóintézet modellje. MA/MSc thesis, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Besgül, Bora (2017) Comparative approach to education policies towards minorities in the example of Sweden and Hungary. MA/MSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék.

Etler, Péter (2017) E-learning rendszer bevezetése egy érettségi felkészítő példáján keresztül. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Etler_Peter.pdf

Böjte, Berta Eszter (2017) Elektronikus önértékelési és tanulási megoldás Q metódus alapú értékelése. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Informatikai Intézet. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Bojte_Berta_Eszter.pdf

Németh, Eszter (2010) Esettanulmány cochleáris implantáción átesett tanulókról a pedagógiai többletszolgáltatások tükrében. Outstanding Student Paper, BCE, Magatartástudományi és Kommunikációelméleti szekció. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/tdk/NE_20100330090520.pdf

Mészáros, Renáta Alexandra (2017) Feladatbank készítés automatizálása Moodle rendszerhez. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Informatikai Intézet. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Meszaros_Renata.pdf

Rákóczi, Regina Réka (2019) IKT eszközök használata az óvodás korú gyermekek körében. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Infokommunikációs Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Rakoczi_Regina_Reka.pdf

Samu, Flóra (2012) Individuum á la carte : Az individualizálódás fogalmának genealógiai megközelítése. BA/BSc thesis, BCE Társadalomtudományi Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Huzsvai, Anna (2017) Információs és kommunikációs technológiák alkalmazása az óvodában: indokolt-e, hogy IKT eszközök és ezeken működő játékos szoftverek már alapvető elemei legyenek egy óvodai csoportszobának? BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Infokommunikációs Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Huzsvai_Anna.pdf

Mészáros, Gábor (2017) Innovatív e-learning alkalmazások vizsgálata. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Sótonyi, Eszter (2019) Intézményi válaszok a nyugaton élő muszlim közösségek jelentette kihívásokra. BA/BSc thesis, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Nemzetközi Tanulmányok Intézet.

Schneider, Mihály Benedek (2017) Iskolakapun kívüli programok: esettanulmány a Fővárosi Önkormányzat által szervezett Városismereti vetélkedőről. BA/BSc thesis, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Schneider_Mihaly_Benedek.pdf

Magasvári, Bence (2017) Játékosítási lehetőségek a Moodle e-learning rendszerben. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Magasvari_Bence.pdf

Erb, Franciska and Gőz, András (2017) Keretrendszer feleletválasztós tesztek kiértékeléséhez. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Információrendszerek Tanszék.

Sörös, Helga (2010) Ki, miért járatja gyermekét óvodába? : Óvodáztatással kapcsolatos motivációk és szempontok egy kisvárosban. Thesis, BCE, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Pártay, Maja (2017) Látássérült hallgatók segítése informatikai eszközökkel. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Novák, Klára Edit (2017) Magyar felsőoktatás modernizálásának lehetőségei a MOOC kurzusok pozitívumai alapján. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Infokommunikációs Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Novak_Klara_Edit.pdf

Magyar, Péter (2016) Milyen kapcsolat áll fenn a magyarországi érettségi vizsgák sikeressége és a felkészülés során kért segítség között? BA/BSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Fehér, Katalin (2010) Négy fal között, kísérve - vizsgálat az Aszódi Javítóintézetben. Thesis, BCE, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Somogyi, Barbara Kata (2017) Oktatás személyre szabva. BA/BSc thesis, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet.

Varga, Katalin (2017) Oktatás támogató rendszerek összehasonlítása a felsőoktatásban. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Számítástudományi Tanszék.

Németh, Eszter (2011) Pedagógusszerepek az integrációs folyamatban : Empirikus kutatás hallássérültek integrációjában részt vevő pedagógusok körében. Thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Király, Annamária (2011) Pályakezdő tanárok identitása. MA/MSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

Plangár, Bálint (2016) Regionális alapú esélyegyenlőtlenség a közoktatásban. BA/BSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Makroökonómia Tanszék.

Csombok, Ildikó (2019) Serdülők nevelése és tanulmányi eredményük. BA/BSc thesis, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Csombok_Ildiko.pdf

Csörgő, Katalin and Gubasóczi, Marianna (2008) Tanulási motiváció és teljesítmény a Budapesti Corvinus Egyetem Pesti Campusának hallgatói körében : Összehasonlítás az osztott és osztatlan képzések között. Outstanding Student Paper, BCE, Pedagógia - pszichológia szekció.

Molnár, Zsófia and Müller, Dóra (2008) Tanárok a pálya kezdetén : Pályakezdő pedagógusok. Outstanding Student Paper, BCE, Pedagógia - pszichológia szekció.

Szabó, Zsolt (2017) Társadalmi mobilitás a magyar közoktatásban: esettanulmány a Középiskolások Nyári Szabadegyeteméről. MA/MSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szabo_Zsolt.pdf

Binder, Borbála (2011) Örökségünk a Sárközben : Múzeumpedagógiai programok a Bogár-tanyán. MA/MSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Világgazdasági Tanszék/ISES.

Palguta, Virág Andrea (2016) „Tanulj tinó!” : Avagy az egyetemi hallgatók és a motiváció. BA/BSc thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Munkagazdaságtan Központ. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Palguta_Virag_Andrea.pdf

Borka, Tímea Julianna (2017) „Élet és esély”: a gyermekotthonok társadalmi jelentőségének szociológiai elemzése. BA/BSc thesis, BCE Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Szociológia és Társadalompolitika Intézet. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Borka_Timea_Julianna.pdf

This list was generated on Wed May 29 02:31:43 2024 UTC.