Tallózás Tanszék szerint

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Tételek száma:109.

Nagy, László (2014) A felszámolásban kötött egyezség eljárási szabályainak problematikája, az ésszerűsítés területei. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Horváth, Tamás (2014) A hitelezői választmány és a hitelezők képviselete. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Dallos, Gábor Endre (2014) Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Pestiné Vincze, Valentina (2014) A felszámoló és hitelezők kapcsolata a felszámolási eljárásokban. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kovácsné Antunovics, Ildikó (2014) A közfoglalkoztatástól a szociális szövetkezetekig. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Szép, Krisztina (2014) Visszatérés a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után, a munka - magánélet egyensúlyának megteremtése. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Nagy, Szilárd (2014) A munkaerőpiaci képzés pozitív hatása a munkanélküliség ellen. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Czimmer, Viktória (2014) A felmentett felszámoló feladatai, azok ellátásával kapcsolatosan felmerülő problémák a gyakorlatban. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Ernst, Gábor (2014) A felszámolásokban megvalósított vagyonfelosztás szabályozási előírásai és ezek gyakorlati érvényesítésének ellentmondásai. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Baranyai, Attila (2014) Végrehajtás vagy totális végrehajtás : Hitelezői stratégiák a gyakorlatban. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kálló, Nerina (2014) Adósi vagyon kezelése, értékesítése a felszámolási eljárásban. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Borziné Szatler, Mónika (2014) A végelszámolással és felszámolási eljárással megszűnő gazdálkodókra vonatkozó rendelkezések, sajátos könyvvezetési és beszámoló készítési szabályok a végelszámolás és a felszámolási eljárások kezdetétől a társaság megszűnéssel történő� befejezéséig (terjedő� időtartamban). Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Noll, Katalin Nóra (2014) Az adóhatóság hitelezői és hatósági szerepköre a felszámolási eljárásokban. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Ujváry, Eszter (2014) Peres bírósági eljárások a csőd és felszámolási eljárásban (Cstv. 40§). Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Pekk, Tamás (2014) A felszámolásokban megvalósított vagyonfelosztás szabályozási előírásai és ezek gyakorlati ellentmondásai. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Szabó, Balázs (2014) A megszüntetési eljárások adózási feladatai. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Reményi, Beáta (2014) A vagyonértékesítés és szabályozott formái a felszámolási eljárásban. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kalmár, Tamás (2014) Az előnyös (49/D.§) kielégítést élvező hitelező és az 57.§(1) szerinti hitelezők sajátos érdekviszonyainak elemzése. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kakasné Hajdú, Mária Rita (2013) Hitelezői pozíciók változása a fizetésképtelenségi eljárások szabályozásában. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Sáfrány, Anita Ágnes (2013) A felszámolók bírósági kejelölésének problematikája a magyar szabályozásban. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Hajdu, Ottóné (2013) Az önkormányzati adósságrendezési eljárások és az adósságkonszolidáció. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Szeleczkiné Orlovácz, Mária (2013) A felszámolási eljárás számviteli feladatai. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Prekop, Csaba (2013) Csődjog történeti fejlődése, korlátolt felelősségű társaságok vezető tisztségviselőinek felelőssége. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bajor, Tamás (2013) A felszámolás számvitele és adózása. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kápolnai, Orsolya Angéla (2013) A zálogjogi szabályozás a hazai felszámolási eljárásokban. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bartha, Orsolya (2013) A munkaügyi jogszabályok egy konkrét körének hatályosulása a gyakorlatban egy költségvetési szerv példáján. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Erdész, Dóra (2013) A felszámolásokban megvalósított vagyonfelosztás szabályozási előírásai és ezek gyakorlati anomáliái. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Thury, Péter (2013) Felszámolási eljárás környezetvédelmi kérdései. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bíró, Dániel Balázs (2013) A vezető tisztségviselők felelősségi rendszere, különös tekintettel a hitelezők felé fennálló felelősségre a Csődtörvény szabályai szerint. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Asztalos, Andrea (2013) A felszámolás előtt kötött kötelezettségvállalások felszámolás alatti megtámadásának szabályozásában biztosított lehetőségek és ezek alkalmazásának gyakorlati problémái. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Stelli-Kisné Sulyok, Szilvia (2013) A makroszintű érdekegyeztetés Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bogara, Péter (2013) Hitelezők érdekérvényesítésének lehetősége és ennek ellentmondásai a magyar fizetésképtelenségi eljárásokban. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Koós, Csilla (2013) A közpénzek védelme a felszámolási eljárásban : Az adóhatóság kettős jogállásának függvényében. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kun, József László (2013) A hitelezők pozícióváltozásának jellemzői a csődeljárást követő felszámolásokban, bemutatása egy támogatással, pénzügyi lízinggel és bankhitel igénybevételével megvalósult "zöldmezős beruházás" ismertetésén keresztül. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Nagy, Viktória (2013) Kísérletek a szakszervezeti mozgalom megújítására, különös tekintettel a fiatal munkavállalók bevonására. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Hargitai, Mariann (2013) A bankok és felszámolók kapcsolata, együttműködésük elősegítése. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Serhokk, Krisztián (2013) Munkavállalók érdekérvényesítési mozgástere a munkaadói felszámolásban. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Futó, Mátyás (2013) A hatályos magyar szabályozásnak a felszámolási eljárásban az adósi vagyon értékesítésére vonatkozó előírásai és ezek anomáliái, különös tekintettel a cégek és üzletrészek értékesítésére. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Polgár, András (2013) A felszámolói névjegyzékbe kerülés szabályozása, feltételrendszere, várható hatásai. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kondorosi, Mátyás (2013) Egyezségkötés a felszámolási eljárás során. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Gárdonyi, Györgyné (2013) Munkavállalók helyzete, lehetősége és jogállása a felszámolási eljárás során. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Szarva, Péter (2013) Hitelintézetek reorganizációja és felszámolása. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Vargáné Ivány, Gabriella (2013) A felnőttképzés szerepe az újraelhelyezkedés elősegítésében. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Pesti, Tibor (2013) A felszámolási költségek szabályozása, az érvényesítésükkel kapcsolatos ellentmondások és anomáliák. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Noll, Eszter (2013) Az állam felelősségének megnyilvánulása és ennek területei a gazdasági társaságok válsághelyzetének rendezésében. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Perpék, Ildikó (2013) Az 1991.évi XLIX. törvény 49/D. §-ában elıírtak helyes értelmezése és alkalmazása. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Császár, Tibor (2013) Mit hoz a jövő? : A 2012. évi I. törvény előzetes és tényleges hatásvizsgálata a MÁV csoportnál. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Dénes, Tibor Balázs (2013) A felszámoló kijelölésének problematikája a hatályos szabályozásban. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Sudár, Márton (2013) Munkerő-kölcsönzés gyakorlata az ISD Dunaferr Zrt. és a Dunaferr Munkaerő-kölcsönző Nonprofit Kft. között, 2012. évi I. törvény alkalmazása és hatása. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Krajcsó, Árpád (2013) A felszámolói névjegyzék jogszabályi környezete és pályázatai, különös tekintettel a 2012. évi új felszámolói névjegyzék felállítására kiírt pályázatra. Postgraduális szakdolgozat, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Polónyi, Tamás Miklós (2012) Érdekek és érvényesítésük a fizetésképtelen vállalkozásokkal kapcsolatban. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Gáspár, Sándor (2012) A felszámoló jogállása, különös tekintettel a felszámolás finanszírozására. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kovács, Judit (2012) Felszámolási eljárás : Nemperes eljárás peres elemekkel. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Turcsán, László (2012) Stratégiai tervezés : A Szent Imre Kórház 2001-ben készült stratégiai tervének elemzése. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bujtor, Bálint (2012) Minőségirányítási rendszer a munkaügyi szolgálatban : Partnerközpontú minőségirányítási rendszer bevezetése a Pécsi Kirendeltségen. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Magyar, Balázs (2012) Magyarország energiabiztonságának helyzete és lehetséges irányai, kitettsége a nemzetközi energiaárak változásainak. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Dúll, Erzsébet (2012) Szenior ügyintézői fejlesztés problematikája a Call Centerben : Avagy tapasztalt (4+ év) Call Center ügyintézők fejlesztése vagy inkább összpontosítás az újak képzésére. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kőris, Tiborné (2012) Idősek a munkaerőpiacon Magyarországon. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Tamás, Norbert Krisztián (2012) A napenergia villamos energia termelő lehetőségének bemutatása egy beruházáson keresztül. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Káldi, László (2012) A magyarországi villamos energia kiskereskedelmi szabadpiac szegmentációval kiegészített piacszerkezeti elemzése. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Béres, László (2012) Projektvezetés gyakorlata ERP rendszerek bevezetése során. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Várady, Tímea (2012) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fiduciárius biztosítékok a felszámolási eljárásban, különös tekintettel a vételi jogra és a biztosítékok egyes aktuális kérdéseire. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Loksa, Ágota (2012) Etikai szabályok érvényesülése a FOE szervezetén belül. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Rózsa, Zoltán (2012) A hitelezői választmány, és a hitelezők érdekképviseleti szerve. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Korompay, Réka (2012) A felszámolói szakma átrendeződése Magyarországon az elektronikus kijelölési rendszer bevezetésének hatására. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bágerné Páli, Barbara (2012) Munkanélküli ellátások hazánkban a rendszerváltástól napjainkig : Gyakorlati megközelítés a helyi - vas megyei és szentgotthárdi - tapasztalatok tükrében. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Lőrincz, Attila (2012) A távhőszolgáltatás hatósági ármegállapításának bevezetése : Piaci és/vagy szabályozói kudarc? Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kutassy, György (2012) A szakszervezetek megújulását szolgáló Magyarországi kezdeményezés : A Szakszervezetek Országos Diák – Sportszövetsége Egyesület. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bohli, Krisztina (2012) Az adósi felelősség érvényesítésének lehetőségei a felszámolási eljárásokban és ezek gyakorlati nehézségei. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Csatáriné Kócsák, Enikő (2012) A passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök szerepe, különös tekintettel a migránsok integrációjára. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Balázsné Zsélyi, Enikő (2012) Egyezség a felszámolási eljárásban. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Szabó, Ilona (2012) Kell fizetnünk a szolgáltatásért? : Követeléskezelés a közműszolgáltatóknál. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Besze, Judit (2012) A kényszertörlési eljárás, avagy a jogutód nélküli megszüntetési eljárások átalakulásáról a 2011. évi CXCVIII. törvény kapcsán. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kökényesi-Keczán, Beáta (2012) Új csődeljárás hatékonysága, tapasztalata. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Rácz, Krisztina (2012) Az adós megszűnését nem eredményező felszámolási lehetőségek, az egyezség bemutatása. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Koncz, Ádám (2012) A vezető tisztségviselő és a korlátolt felelősségű társaság tagjainak felelőssége, számonkérésük lehetősége a mai magyar csődjogban : A cégtemetők kialakulásának okai. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Balsai, Bertalanné (2012) Tartós munkanélküliek helyzetének elemzése a Hevesi Kistérség területén. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kocsis, Bence (2012) A felszámoló díja és bevételei. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Boda, Gábor (2012) A magáncsőd intézményének szüksége és lehetőségei Magyarországon. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Hirth, Balázs (2012) A zálogjoggal biztosított követelések szabályozása a csődtörvényben és a hatékony banki követelésérvényesítés lehetőségei a felszámolási eljárásokban. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Juhász, György (2012) Társadalombiztonság : Az egészségügyi és szociális szféra konszolidációjának egy lehetséges modellje. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kecskeméti, Csilla (2012) A kettő néha több... : A projektprogram több, mint a projektek összege. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Butora, Károly (2012) A szolgáltatásfejlesztés szükségessége és lehetőségei a munkáltatói kapcsolattartás területén. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Abermann, Zsolt László (2012) Folyamatjavítás az Outsourcing keretében. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Petró, Edina (2012) Kiút a fizetésképtelenségből : Reorganizáció - sikeres csődeljárás, egyezségkötés felszámolási eljárás alatt. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Nagy, András Csaba (2012) Szív- és érrendszeri megelőző program. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Tóth, Szilárd (2012) Központosított elektronikus értékesítés a felszámolási eljárásokban. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kovács, Attila Tibor (2012) Új belépő termelők hatása a magyar villamosenergia-piacra. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Habóczki, Gabriella (2012) Gondolatok az ügyfélszolgálati értékesítésről : "Tukma center" vagy konzultatív értékesítés? Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bán, Tamás (2012) Bérezés rendszere a közigazgatásban. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kiss, Ilona Andrea (2012) Virtuális szervezet az egészségügyben, avagy a Polgári Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kitörési lehetősége. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Torner, István (2012) Projektmenedzsment szakértő a magyar munkaerőpiacon. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Schuszter, Zsófia (2012) A mezőgazdasági vállalkozások fizetésképtelenségének sajátosságai. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kálmán, Tamás (2012) Pénzügyi biztosítékok szerepe külső projektekben és azok alkalmazása a hazai gyakorlatban. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kalmár, Zsófia (2012) A gazdasági válság hatása a magyarországi szállodákra : A foglalkoztatás megőrzésére irányuló technikák : Állami pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Nógrády, Norbert Ottó (2012) Tudásmenedzsment a call centerben. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Dienes, István (2012) A rendőri életpályamodell a törvényi változások tükrében, a rendszerváltástól napjainkig. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Mihály, József (2012) A csődeljárás szűkebb értelemben vett szabályozásának lehetőségei a kezdeményezett csődeljárások számának növelésére. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Herczeg, Éva (2012) Minőségbiztosítás és fejlődése a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ceglédi kirendeltségének közigazgatási szervezetében. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Perl, Ágota (2012) Stratégiai tervezés : Stratégiai és operatív controlling megvalósítása egy egészségügyi magánvállalkozásnál. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Jordanov, Krisztián (2012) Stratégiai tervezés szerepe az egészségturizmusban : A margitszigeti Danubius gyógyszálloda. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Baratta, Ágnes (2012) A földgázellátási nehézségek kezelésére és ellátási válság esetén a villamosenergia-ellátás biztosítására vonatkozó olasz és magyar szabályozás. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Gasztonyi, Csilla (2012) A magyarországi szélenergetikai helyzet bemutatása egy szélerőmű beruházáson keresztül, valamint az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott támogatási rendszerek összehasonlítása a hazai működési modellel. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Pusztai, Csaba (2012) A természetes személyek adósságrendezési eljárása. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Temesvári, Judit (2012) A kisgyermekes nők helyzete Magyarországon : Nehézségek és lehetőségek a munkaerőpiacon. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Keller, Emese Tünde (2012) Egy gazdasági egység piacképessé tétele a felszámolás során : A felszámoló lehetőségei és korlátai a CSERFOOD Rt. felszámolási eljárása tükrében. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kiss, Tímea (2012) A felelősség : A hatályos csődtörvény szerint a felszámolási eljárás bemutatása az adós képviselőjének felelőssége tükrében. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Pásztor, Tibor (2012) Munkaügyi kapcsolatok a Borsodi Sörgyár Kft-nél, 2001-2011. Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Reiter, Ágnes (2012) Utópia vagy reális alternatíva az ügyfélszolgálatosok foglalkoztatása távmunkában? Postgraduális szakdolgozat, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

A lista elkészültének dátuma: Mon Jul 16 04:46:13 2018 CEST.