Browse by Department

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 109.

Nagy, László (2014) A felszámolásban kötött egyezség eljárási szabályainak problematikája, az ésszerűsítés területei. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Nagy_Laszlo.pdf

Horváth, Tamás (2014) A hitelezői választmány és a hitelezők képviselete. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Dallos, Gábor Endre (2014) Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Pestiné Vincze, Valentina (2014) A felszámoló és hitelezők kapcsolata a felszámolási eljárásokban. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kovácsné Antunovics, Ildikó (2014) A közfoglalkoztatástól a szociális szövetkezetekig. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Szép, Krisztina (2014) Visszatérés a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után, a munka - magánélet egyensúlyának megteremtése. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Nagy, Szilárd (2014) A munkaerőpiaci képzés pozitív hatása a munkanélküliség ellen. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Czimmer, Viktória (2014) A felmentett felszámoló feladatai, azok ellátásával kapcsolatosan felmerülő problémák a gyakorlatban. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Czimmer_Viktoria.pdf

Ernst, Gábor (2014) A felszámolásokban megvalósított vagyonfelosztás szabályozási előírásai és ezek gyakorlati érvényesítésének ellentmondásai. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Ernst_Gabor.pdf

Baranyai, Attila (2014) Végrehajtás vagy totális végrehajtás : Hitelezői stratégiák a gyakorlatban. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Baranyai_Attila.pdf

Kálló, Nerina (2014) Adósi vagyon kezelése, értékesítése a felszámolási eljárásban. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kallo_Nerina.pdf

Borziné Szatler, Mónika (2014) A végelszámolással és felszámolási eljárással megszűnő gazdálkodókra vonatkozó rendelkezések, sajátos könyvvezetési és beszámoló készítési szabályok a végelszámolás és a felszámolási eljárások kezdetétől a társaság megszűnéssel történő� befejezéséig (terjedő� időtartamban). Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Borzine_Szatler_Monika.pdf

Noll, Katalin Nóra (2014) Az adóhatóság hitelezői és hatósági szerepköre a felszámolási eljárásokban. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Ujváry, Eszter (2014) Peres bírósági eljárások a csőd és felszámolási eljárásban (Cstv. 40§). Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Pekk, Tamás (2014) A felszámolásokban megvalósított vagyonfelosztás szabályozási előírásai és ezek gyakorlati ellentmondásai. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Pekk_Tamas.pdf

Szabó, Balázs (2014) A megszüntetési eljárások adózási feladatai. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Reményi, Beáta (2014) A vagyonértékesítés és szabályozott formái a felszámolási eljárásban. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Remenyi_Beata.pdf

Kalmár, Tamás (2014) Az előnyös (49/D.§) kielégítést élvező hitelező és az 57.§(1) szerinti hitelezők sajátos érdekviszonyainak elemzése. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kakasné Hajdú, Mária Rita (2013) Hitelezői pozíciók változása a fizetésképtelenségi eljárások szabályozásában. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kakasne_Hajdu_Maria_Rita.pdf

Sáfrány, Anita Ágnes (2013) A felszámolók bírósági kejelölésének problematikája a magyar szabályozásban. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Hajdu, Ottóné (2013) Az önkormányzati adósságrendezési eljárások és az adósságkonszolidáció. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Szeleczkiné Orlovácz, Mária (2013) A felszámolási eljárás számviteli feladatai. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Szeleczkine_Orlovacz_Maria.pdf

Prekop, Csaba (2013) Csődjog történeti fejlődése, korlátolt felelősségű társaságok vezető tisztségviselőinek felelőssége. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bajor, Tamás (2013) A felszámolás számvitele és adózása. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Bajor_Tamas.pdf

Kápolnai, Orsolya Angéla (2013) A zálogjogi szabályozás a hazai felszámolási eljárásokban. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kapolnai_Orsolya_Angela.pdf

Bartha, Orsolya (2013) A munkaügyi jogszabályok egy konkrét körének hatályosulása a gyakorlatban egy költségvetési szerv példáján. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Erdész, Dóra (2013) A felszámolásokban megvalósított vagyonfelosztás szabályozási előírásai és ezek gyakorlati anomáliái. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Thury, Péter (2013) Felszámolási eljárás környezetvédelmi kérdései. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bíró, Dániel Balázs (2013) A vezető tisztségviselők felelősségi rendszere, különös tekintettel a hitelezők felé fennálló felelősségre a Csődtörvény szabályai szerint. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Biro_Daniel_Balazs.pdf

Asztalos, Andrea (2013) A felszámolás előtt kötött kötelezettségvállalások felszámolás alatti megtámadásának szabályozásában biztosított lehetőségek és ezek alkalmazásának gyakorlati problémái. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Stelli-Kisné Sulyok, Szilvia (2013) A makroszintű érdekegyeztetés Magyarországon a rendszerváltástól napjainkig. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bogara, Péter (2013) Hitelezők érdekérvényesítésének lehetősége és ennek ellentmondásai a magyar fizetésképtelenségi eljárásokban. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Bogara_Peter.pdf

Koós, Csilla (2013) A közpénzek védelme a felszámolási eljárásban : Az adóhatóság kettős jogállásának függvényében. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kun, József László (2013) A hitelezők pozícióváltozásának jellemzői a csődeljárást követő felszámolásokban, bemutatása egy támogatással, pénzügyi lízinggel és bankhitel igénybevételével megvalósult "zöldmezős beruházás" ismertetésén keresztül. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kun_Jozsef_Laszlo.pdf

Nagy, Viktória (2013) Kísérletek a szakszervezeti mozgalom megújítására, különös tekintettel a fiatal munkavállalók bevonására. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Hargitai, Mariann (2013) A bankok és felszámolók kapcsolata, együttműködésük elősegítése. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Serhokk, Krisztián (2013) Munkavállalók érdekérvényesítési mozgástere a munkaadói felszámolásban. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Futó, Mátyás (2013) A hatályos magyar szabályozásnak a felszámolási eljárásban az adósi vagyon értékesítésére vonatkozó előírásai és ezek anomáliái, különös tekintettel a cégek és üzletrészek értékesítésére. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Polgár, András (2013) A felszámolói névjegyzékbe kerülés szabályozása, feltételrendszere, várható hatásai. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Polgar_Andras.pdf

Kondorosi, Mátyás (2013) Egyezségkötés a felszámolási eljárás során. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Gárdonyi, Györgyné (2013) Munkavállalók helyzete, lehetősége és jogállása a felszámolási eljárás során. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Szarva, Péter (2013) Hitelintézetek reorganizációja és felszámolása. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Vargáné Ivány, Gabriella (2013) A felnőttképzés szerepe az újraelhelyezkedés elősegítésében. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Pesti, Tibor (2013) A felszámolási költségek szabályozása, az érvényesítésükkel kapcsolatos ellentmondások és anomáliák. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Noll, Eszter (2013) Az állam felelősségének megnyilvánulása és ennek területei a gazdasági társaságok válsághelyzetének rendezésében. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Perpék, Ildikó (2013) Az 1991.évi XLIX. törvény 49/D. §-ában elıírtak helyes értelmezése és alkalmazása. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Császár, Tibor (2013) Mit hoz a jövő? : A 2012. évi I. törvény előzetes és tényleges hatásvizsgálata a MÁV csoportnál. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Dénes, Tibor Balázs (2013) A felszámoló kijelölésének problematikája a hatályos szabályozásban. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Denes_Tibor_Balazs.pdf

Sudár, Márton (2013) Munkerő-kölcsönzés gyakorlata az ISD Dunaferr Zrt. és a Dunaferr Munkaerő-kölcsönző Nonprofit Kft. között, 2012. évi I. törvény alkalmazása és hatása. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Krajcsó, Árpád (2013) A felszámolói névjegyzék jogszabályi környezete és pályázatai, különös tekintettel a 2012. évi új felszámolói névjegyzék felállítására kiírt pályázatra. Postgraduate thesis, BCE Közgazdaságtudományi Kar, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Krajcso_Arpad.pdf

Polónyi, Tamás Miklós (2012) Érdekek és érvényesítésük a fizetésképtelen vállalkozásokkal kapcsolatban. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Gáspár, Sándor (2012) A felszámoló jogállása, különös tekintettel a felszámolás finanszírozására. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Gaspar_Sandor.pdf

Kovács, Judit (2012) Felszámolási eljárás : Nemperes eljárás peres elemekkel. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kovacs_Judit.pdf

Turcsán, László (2012) Stratégiai tervezés : A Szent Imre Kórház 2001-ben készült stratégiai tervének elemzése. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bujtor, Bálint (2012) Minőségirányítási rendszer a munkaügyi szolgálatban : Partnerközpontú minőségirányítási rendszer bevezetése a Pécsi Kirendeltségen. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Bujtor_Balint.pdf

Magyar, Balázs (2012) Magyarország energiabiztonságának helyzete és lehetséges irányai, kitettsége a nemzetközi energiaárak változásainak. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Dúll, Erzsébet (2012) Szenior ügyintézői fejlesztés problematikája a Call Centerben : Avagy tapasztalt (4+ év) Call Center ügyintézők fejlesztése vagy inkább összpontosítás az újak képzésére. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kőris, Tiborné (2012) Idősek a munkaerőpiacon Magyarországon. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Tamás, Norbert Krisztián (2012) A napenergia villamos energia termelő lehetőségének bemutatása egy beruházáson keresztül. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Káldi, László (2012) A magyarországi villamos energia kiskereskedelmi szabadpiac szegmentációval kiegészített piacszerkezeti elemzése. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kaldi_Laszlo.pdf

Béres, László (2012) Projektvezetés gyakorlata ERP rendszerek bevezetése során. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Várady, Tímea (2012) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fiduciárius biztosítékok a felszámolási eljárásban, különös tekintettel a vételi jogra és a biztosítékok egyes aktuális kérdéseire. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Varady_Timea.pdf

Loksa, Ágota (2012) Etikai szabályok érvényesülése a FOE szervezetén belül. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Rózsa, Zoltán (2012) A hitelezői választmány, és a hitelezők érdekképviseleti szerve. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Korompay, Réka (2012) A felszámolói szakma átrendeződése Magyarországon az elektronikus kijelölési rendszer bevezetésének hatására. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Korompay_Reka.pdf

Bágerné Páli, Barbara (2012) Munkanélküli ellátások hazánkban a rendszerváltástól napjainkig : Gyakorlati megközelítés a helyi - vas megyei és szentgotthárdi - tapasztalatok tükrében. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Lőrincz, Attila (2012) A távhőszolgáltatás hatósági ármegállapításának bevezetése : Piaci és/vagy szabályozói kudarc? Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Lorincz_Attila.pdf

Kutassy, György (2012) A szakszervezetek megújulását szolgáló Magyarországi kezdeményezés : A Szakszervezetek Országos Diák – Sportszövetsége Egyesület. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bohli, Krisztina (2012) Az adósi felelősség érvényesítésének lehetőségei a felszámolási eljárásokban és ezek gyakorlati nehézségei. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Csatáriné Kócsák, Enikő (2012) A passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök szerepe, különös tekintettel a migránsok integrációjára. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Balázsné Zsélyi, Enikő (2012) Egyezség a felszámolási eljárásban. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Szabó, Ilona (2012) Kell fizetnünk a szolgáltatásért? : Követeléskezelés a közműszolgáltatóknál. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Besze, Judit (2012) A kényszertörlési eljárás, avagy a jogutód nélküli megszüntetési eljárások átalakulásáról a 2011. évi CXCVIII. törvény kapcsán. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Besze_Judit.pdf

Kökényesi-Keczán, Beáta (2012) Új csődeljárás hatékonysága, tapasztalata. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kokenyesi_Keczan_Beata.pdf

Rácz, Krisztina (2012) Az adós megszűnését nem eredményező felszámolási lehetőségek, az egyezség bemutatása. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Racz_Krisztina.pdf

Koncz, Ádám (2012) A vezető tisztségviselő és a korlátolt felelősségű társaság tagjainak felelőssége, számonkérésük lehetősége a mai magyar csődjogban : A cégtemetők kialakulásának okai. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Balsai, Bertalanné (2012) Tartós munkanélküliek helyzetének elemzése a Hevesi Kistérség területén. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kocsis, Bence (2012) A felszámoló díja és bevételei. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Boda, Gábor (2012) A magáncsőd intézményének szüksége és lehetőségei Magyarországon. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Boda_Gabor.pdf

Hirth, Balázs (2012) A zálogjoggal biztosított követelések szabályozása a csődtörvényben és a hatékony banki követelésérvényesítés lehetőségei a felszámolási eljárásokban. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Hirth_Balazs.pdf

Juhász, György (2012) Társadalombiztonság : Az egészségügyi és szociális szféra konszolidációjának egy lehetséges modellje. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Juhasz_Gyorgy.pdf

Kecskeméti, Csilla (2012) A kettő néha több... : A projektprogram több, mint a projektek összege. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Butora, Károly (2012) A szolgáltatásfejlesztés szükségessége és lehetőségei a munkáltatói kapcsolattartás területén. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Butora_Karoly.pdf

Abermann, Zsolt László (2012) Folyamatjavítás az Outsourcing keretében. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Petró, Edina (2012) Kiút a fizetésképtelenségből : Reorganizáció - sikeres csődeljárás, egyezségkötés felszámolási eljárás alatt. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Nagy, András Csaba (2012) Szív- és érrendszeri megelőző program. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Tóth, Szilárd (2012) Központosított elektronikus értékesítés a felszámolási eljárásokban. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Toth_Szilard.pdf

Kovács, Attila Tibor (2012) Új belépő termelők hatása a magyar villamosenergia-piacra. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kovacs_Attila_Tibor.pdf

Habóczki, Gabriella (2012) Gondolatok az ügyfélszolgálati értékesítésről : "Tukma center" vagy konzultatív értékesítés? Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Bán, Tamás (2012) Bérezés rendszere a közigazgatásban. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kiss, Ilona Andrea (2012) Virtuális szervezet az egészségügyben, avagy a Polgári Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ kitörési lehetősége. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Torner, István (2012) Projektmenedzsment szakértő a magyar munkaerőpiacon. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Torner_Istvan.pdf

Schuszter, Zsófia (2012) A mezőgazdasági vállalkozások fizetésképtelenségének sajátosságai. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Kálmán, Tamás (2012) Pénzügyi biztosítékok szerepe külső projektekben és azok alkalmazása a hazai gyakorlatban. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Kalman_Tamas.pdf

Kalmár, Zsófia (2012) A gazdasági válság hatása a magyarországi szállodákra : A foglalkoztatás megőrzésére irányuló technikák : Állami pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Nógrády, Norbert Ottó (2012) Tudásmenedzsment a call centerben. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Dienes, István (2012) A rendőri életpályamodell a törvényi változások tükrében, a rendszerváltástól napjainkig. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Dienes_Istvan.pdf

Mihály, József (2012) A csődeljárás szűkebb értelemben vett szabályozásának lehetőségei a kezdeményezett csődeljárások számának növelésére. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Mihaly_Jozsef.pdf

Herczeg, Éva (2012) Minőségbiztosítás és fejlődése a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ceglédi kirendeltségének közigazgatási szervezetében. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Perl, Ágota (2012) Stratégiai tervezés : Stratégiai és operatív controlling megvalósítása egy egészségügyi magánvállalkozásnál. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Jordanov, Krisztián (2012) Stratégiai tervezés szerepe az egészségturizmusban : A margitszigeti Danubius gyógyszálloda. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Baratta, Ágnes (2012) A földgázellátási nehézségek kezelésére és ellátási válság esetén a villamosenergia-ellátás biztosítására vonatkozó olasz és magyar szabályozás. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Gasztonyi, Csilla (2012) A magyarországi szélenergetikai helyzet bemutatása egy szélerőmű beruházáson keresztül, valamint az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott támogatási rendszerek összehasonlítása a hazai működési modellel. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Gasztonyi_Csilla.pdf

Pusztai, Csaba (2012) A természetes személyek adósságrendezési eljárása. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Pusztai_Csaba.pdf

Temesvári, Judit (2012) A kisgyermekes nők helyzete Magyarországon : Nehézségek és lehetőségek a munkaerőpiacon. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Keller, Emese Tünde (2012) Egy gazdasági egység piacképessé tétele a felszámolás során : A felszámoló lehetőségei és korlátai a CSERFOOD Rt. felszámolási eljárása tükrében. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet. Szabadon elérhető változat: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Keller_Emese.pdf

Kiss, Tímea (2012) A felelősség : A hatályos csődtörvény szerint a felszámolási eljárás bemutatása az adós képviselőjének felelőssége tükrében. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Pásztor, Tibor (2012) Munkaügyi kapcsolatok a Borsodi Sörgyár Kft-nél, 2001-2011. Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

Reiter, Ágnes (2012) Utópia vagy reális alternatíva az ügyfélszolgálatosok foglalkoztatása távmunkában? Postgraduate thesis, BCE, Közgazdasági Továbbképző Intézet.

This list was generated on Tue Jun 25 12:13:31 2019 CEST.