Az IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. stratégiai marketingterve

Dudics, Mihály (2011) Az IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. stratégiai marketingterve. Thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing és Média Intézet.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
844kB

Abstract

A XXI. század elejére, napjainkra az informatika alkalmazása, felhasználása a mindennapi élet részévé vált, mely jelenség a gazdasági életben még markánsabban megjelenik. Dolgozatomban átfogó képet szeretnék mutatni egy informatikai szolgáltató vállalatról, az IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt.-ről, továbbá arra vállalkoztam, hogy a cég elemzését követően elkészítem a marketingtervét. A szakdolgozatban a marketingtervezés lépéseit követve megvizsgáltam a vállalat környezetét, elvégeztem a piac- és ügyfélelemzést, valamint bemutattam a cég által nyújtott szolgáltatásokat. SWOT analízis segítségével elemeztem a vállalatot, továbbá a marketingkutatás eszköztárát felhasználva, mélyinterjúkat készítettem a cég vezetésével, valamint ügyfeleivel. Az eddigi információk alapján készített marketingtervvel kijelöltem a cég stratégiai és cselekvési irányait. Az IQSYS Zrt. tevékenysége informatikai szolgáltatásnyújtás, azon belül elsősorban egyedi megoldások kivitelezése. Ügyfélköre döntően a magyarországi TOP 50 vállalat, kiemelten a hazai nagy bankok. A cég stabil szereplő az informatikai piacon, melyet mérsékelt növekedés és erős verseny jellemez. Pozícióját erősíti, hogy 2008-ban felvásárolta a Magyar Telekom, ami erős anyavállalati hátteret biztosít számára mind üzleti, mind pénzügyi oldalról. A vállalat marketing igazgatójával készített mélyinterjú során kiderült, hogy a vállalat olyan lehetőségeket keres, melyekkel biztosított a vállalat további növekedése. Emiatt marketingkutatást végeztem a jelenlegi ügyfelek elégedettségét, az IQSYS Zrt.-vel szembeni bizalmukat, illetve a további együttműködési lehetőségeket vizsgálva. A megfelelő mértékű bizalom nagyon fontos tényező a vállalatok közti piacokon, nélküle sem növekedni, sem fennmaradni nem lehetséges. A marketingkutatás során végzett mélyinterjúk rávilágítottak arra, hogy a meglévő ügyfelek bizalma erős, elégedettek a cég szolgáltatásaival. Az ügyfelek számára a képzett, hozzáértő szakembergárda, valamint az igényekhez való alkalmazkodás és innováció a legfontosabb, mely elvárásokat az IQSYS nagy arányban teljesít. Megállapítottam, hogy a cég a legtöbb potenciális belföldi ügyfelével már kapcsolatban van, így itthon korlátozottak a növekedési lehetőségei, azonban a külföldi terjeszkedés lehetőséget jelenthet számára. Egy tanácsadócég munkatársával készített interjú keretében megvizsgáltam a külföldi terjeszkedés lehetséges folyamatát és költségeit. A környezetvizsgálat, valamint a kapott információk, mélyinterjúk alapján elkészítettem a cég SWOT analízisét, majd a marketingtervet, amelyben a marketingstratégiai cél a gyors, piaci átlagot meghaladó mértékű árbevétel- és eredménynövekedés. E stratégiai cél elérése érdekében felvázoltam több lehetséges lépést, majd ezek közül kijelöltem három kulcs-tevékenységet a marketingtervezés során. Fontossági sorrendben első a nemzetközi IT szolgáltatók piacán történő megjelenés, második az új, havidíjas konstrukciójú termékek és szolgáltatások bevezetése a piacra, végül harmadik a hazánkban betöltött piacvezető szerep megőrzése. A cég növekedési stratégiáját leginkább külföldi terjeszkedéssel valósíthatja meg, melynek kivitelezését a multinacionális anyavállalati háttér is szolgálja. A terjeszkedés két módon valósítható meg, egyrészt leányvállalat alapítása a célországban, míg másrészt egy működő informatikai vállalat felvásárlása. Hogy melyik stratégia célravezetőbb, a célország paraméterei határozzák meg: telített piacon egy meglévő cég felvásárlása vezethet a kívánt eredményre. A szolgáltatásokhoz kapcsolódó marketing-mix hét elemén keresztül vizsgálva bemutattam, hogy milyen lépésekkel lehetséges a három kulcs-tevékenységet végrehajtani, ezáltal a kitűzött célt elérni. Dolgozatomban összeállítottam egy vésztervet, amely segítséget nyújt abban az esetben, ha mégsem sikerül elérni a kitűzött célokat, végül nem az elvárt eredményt kapnánk. Remélem, hogy a diplomamunkában szereplő információk felhasználása hasznos segítséget fog nyújtani a vállalat vezetői számára a jövőre vonatkozóan.

Item Type:Thesis
Subjects:Marketing
Business organisation
ID Code:3991
Specialisation:Gazdálkodási Szak
Deposited On:05 Dec 2011 09:54
Last Modified:02 Jul 2016 20:37

Repository Staff Only: item control page