A projektvezetési professzionalizálódás hatása a vállalati szervezeti struktúrára : A Richter Gedeon Nyrt. példáján keresztül

Márkus, Mária (2021) A projektvezetési professzionalizálódás hatása a vállalati szervezeti struktúrára : A Richter Gedeon Nyrt. példáján keresztül. Postgraduate thesis, BCE Vezetéstudományi Intézet.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Abstract

„A projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület, melynek célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai. A projekt időszaki vállalkozás, melynek célja, hogy egyedi terméket vagy szolgáltatást hozzon létre.„ – olvasható a Wikipédián a projektmenedzsment definíciója. A piacot átható dinamikusan változó környezet, az informatika roham léptékű fejlődése, napjaink ipari forradalma, minden iparági szektort a gyorsaság és hatékonyság irányába terel. A projektmenedzsment pedig az elmúlt 100 év tapasztalatai alapján megfelelő eszköztárat biztosít a gyakorlati szakemberek számára, hogy a kívánt hatékonyságot az egyre növekvő komplexitás mellett is elérjék. Közben a projektmenedzsment szakterületi fejlődése sem áll meg, újabb és újabb trendek, módszerek látnak napvilágot, mint a napjainkban gyakran emlegetett „agilis transzformáció” vagy „agilis módszertanok”. „Szervezet lehet egy gyár vagy egy kórház, az élet szinte minden területéről tudunk egy példát hozni. A legegyszerűbben talán úgy fogalmazhatunk, hogy a szervezet emberek és eszközök rendszere.” - olvasható Klein Sándor Vezetés- és Szervezetpszichológia című könyvében. (Klein, 2007, 370.o.) A struktúra a szervezet különböző funkcióinak, tevékenységeinek kapcsolati rendszere. Leginkább az állatok csontvázához hasonlítható: azt az alapvető vázat alkotja, amelyhez a különböző részek vagy egységek illeszkednek, kapcsolódnak és amelyen belül működnek. Szakdolgozatomban a projektmenedzsment szervezeti felkészültségét és a szervezeti struktúra változásának összefüggését vizsgálom egy nagyvállalat, a Richter Gedeon Nyrt. példáján. A kutatási munka előkészítéseként szakdolgozatom áttekinti a fontosabb ide vonatkozó szakirodalmakat, mely a Kontingenciaelmélet alapösszefüggéseinek bemutatásával indul, a szervezeti struktúra jellemzéséhez ismertetésre kerülnek a struktúrát leíró dimenziók, a szakirodalmi áttekintés harmadik fejezetben ismertetésre kerül néhány a projektvezetéshez kapcsolható alapfogalom. A szakirodalmi áttekintés záró fejezetében a két választott változó közötti összefüggés irodalmi alapozottságát szeretném megteremteni. Az előbbiek alapján a kutatási kérdést globálisan a teljes cég projektmenedzsment felkészültségére és szervezeti struktúra változására terjesztettem ki, ezért négy különböző szakterületet képviselő felsővezetővel beszélgettem mélyinterjú keretében. A kutatási kérdés pedig a következő: hogyan hat a projektmenedzsment felkészültségi szintjének változása a Richter Gedeon Nyrt. szervezeti struktúrájának átalakulására? Megfogalmazható, hogy a vállalat alaptevékenységét és támogató tevékenységeit tekintve az elmúlt 30 év alatt folyamatosan a funkciók közötti együttműködést, keresztfunkcionális koordinációt, többvonalas, mátrix szervezeti működést erősíti. A fejlesztési területen alkalmazott két szintű projekt szervezeti felépítés – core- és subteam szintek meghonosítása a decentralizált döntéshozási mechanizmusokat erősítik. A projektekben meghozható operatív döntések eltoldónak a core teamek felé, míg a stratégiai döntéshozás felsővezetői döntéshozó fórumok keretében zajlik. Az operatív és stratégiai szint közötti átjárást a projektmenedzserek biztosítják. A projektek kivitelezésére a vállalat projekt irodák formájában adja meg a felhatalmazást. A projektmenedzserek felelősségi, beszámolási, informálási és tanácsadási hatáskörének tisztázása fontos jövőbe mutató feladat, melynek segítségével a projekt koordinációs szint és a projekt érintettek hatásköre is kristályosodhat. A K+F és a támogató területeken is elinduló automatizálás a technokratikus koordinációs eszközök átalakulásához vezet, átalakulnak a munkafolyamatok, ügyrendek és a tervezési módszerek is megváltoznak. Azonban különbséget kell tennünk az alaptevékenység és támogató terület projektmenedzsment folyamata között. Általánosan megfogalmazható a projektmenedzsment képességek trend szerű eltolódása az üzleti, projektmenedzsment és humán kompetenciák irányába, a technikai képességek csökkenése mellett. A fejlesztési terület fogalmazta meg a technikai tudás megtartásának kiemelt fontosságát, viszont elképzelhetőnek látszik a technikai kompetenciák projekt vezetői eltolódása a projekt csapatok szakmai kompetenciájának erősítése és a szakma képviseletének megerősítése mellett. Az interjúk alapján megfogalmazható, hogy a vállalat projektmenedzsment felkészültsége a Pannypacker modell alapján a második szintre tehető: ”Struktúrált folyamat és standard”. Azonban egyértelműen vállalati szinten elindult a folyamatok automatizálása, IT rendszerek meghonosítása a projektvezetés területén, mely a projektmenedzsment professzionalizálódás irányába mutat és felveti a kérdéseket, melyek a ”Szervezeti szintű standard” fázisba történő előre lépéshez szükségesek.

Item Type:Postgraduate thesis
Subjects:Management, business policy
Business organisation
ID Code:14139
Specialisation:Mérnök-közgazdász
Deposited On:29 Oct 2021 09:15
Last Modified:08 Apr 2022 08:11

Repository Staff Only: item control page