A teamek teljesítménymenedzsmentjének és ösztönzésének lehetőségei

Gyetvai, Alexandra Dalma (2017) A teamek teljesítménymenedzsmentjének és ösztönzésének lehetőségei. MA/MSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetés és Kontroll Tanszék.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Abstract

Szakdolgozatomban a team munkát, különösen a team munkával kapcsolatos teljesítménymenedzsment és ösztönzési rendszereket vizsgáltam. Arra próbáltam meg választ adni, hogy az elméletben és a gyakorlatban hogyan valósul meg a teamek teljesítményének mérése, értékelése és ösztönzése, a csoportosan „létrehozott teljesítményt” a szervezetek milyen módszerek segítéségével mérik és ösztönzik. Elemzésem alapját szakirodalmi áttekintés adja. A különböző szakirodalmak egyaránt igazolják a teamek alkalmazásának fokozódó igényét, és alátámasztják a team munka alkalmazásából származó szinergiát. Azonban, a teamek hatékony működésének egyik fontos feltétele a megfelelő teljesítménymenedzsment és ösztönzési rendszer alkalmazása. A team munka alapját az együttműködés, a közösen elért célok, a közös teljesítmény képezi. Ebből következően a szervezeteknek olyan teljesítménymérési-és értékelési módszereket kellene alkalmazniuk, amelyek a csoportos teljesítményt vizsgálják, és az ösztönzést is ehhez kellene kötni. A szakirodalmak tanulmányozása során azt tapasztaltam, hogy a csoportos teljesítmény mérésének és az azon alapuló ösztönzésnek vannak előnyei és hátrányai is. Empirikus vizsgálatom alapját egy kvalitatív kutatás képezi. Kvalitatív kutatásom keretén belül öt, széleskörű HR tapasztalatokkal rendelkező szakemberrel készítettem mélyinterjút a teamek és a hozzájuk kapcsolódó teljesítménymenedzsment és ösztönzési rendszerek vizsgálatának céljából. Kutatásom folytatásaként az volt a további célom, hogy a kvalitatív kutatás eredményeit feldolgozhatóvá, elemezhetővé tegyem. Ennek megvalósításában a tartalomelemzés technikája volt segítségemre. A technika alkalmazásával öt témakörre bontottam interjúimat: a team munka jelentősége; a team munka által biztosított előnyök és hátrányok; a hatékony teamek létrehozásának szükséges feltételei; teljesítménymérés-és értékelés teamek esetében; a teamek ösztönzésének lehetőségei. Ez után összegyűjtöttem azokat a tényezőket, amelyeket interjúalanyaim hangsúlyosabbnak ítéltek az egyes témakörökkel kapcsolatban. Ennek eredményeként egy táblázatot kaptam, amely témakörönként összefoglalja, és azonosítja azokat a tényezőket, amelyeket interjúalanyaim a legfontosabbnak tartanak. Megállapítottam, hogy ezek részben átfedést mutatnak a szakirodalmakban olvasottakkal. Mind empirikus kutatásom eredményei, mind a szakirodalmak tanulmányozása azt a következtetést támasztja alá, hogy a teamek jelentősége, és az a versenyelőny, amelyre alkalmazásukkal a szerveztek szert tehetnek, vitathatatlan. Azonban, annak érdekében, hogy ezt a versenyelőnyt ki tudják használni, a szervezeteknek olyan teljesítménymenedzsment és ösztönzési rendszereket kell létrehozniuk, amely támogatja a csoportos munkavégzés. Ezen rendszerek kiépítésével kapcsolatban azonban nincsen meghatározott módszer, univerzális séma, amit minden esetben sikeresen lehetne alkalmazni. Minden szervezet és minden team más, az alkalmazott teljesítménymenedzsment és ösztönzési rendszerek abban az esetben lehetnek hatékonyak, ha az adott teamre, és az adott szervezetre vannak szabva. Talán ez az oka annak, hogy nagyon kevés olyan szervezet van, amely team alapú teljesítménymenedzsment eszközöket, rendszereket alkalmazna. Tény, hogy kutatásom kisszámú mintavételen alapszik, ezért a megállapítások nem tekinthetők általánosíthatónak. Célom nem is volt, hanem részint felhívni a figyelmet a team munka vitathatatlan szükségességére, részint szakértők segítségével bemutatni, milyen lehetőségei vannak a team alapú munkavégzés teljesítménymenedzsmentjének és ösztönzésének.

Item Type:MA/MSc thesis
Subjects:Business organisation
Human resource management
ID Code:9294
Specialisation:Vezetés és szervezés szak
Deposited On:04 May 2017 10:12
Last Modified:04 May 2017 10:15

Repository Staff Only: item control page