A Környezetvédelem helyzete és a stratégiaalkotás lehetősége egy magyar kisvállalkozás életében : Esettanulmány

Both, Balázs (2014) A Környezetvédelem helyzete és a stratégiaalkotás lehetősége egy magyar kisvállalkozás életében : Esettanulmány. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Döntéselmélet Tanszék.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
3MB

Abstract

Egyetemi tanulmányaim során felmerült bennem egy kérdés, ami egyre jobban foglalkoztatott. Úgy gondoltam, hogy egy olyan magyar szolgáltató vállalkozás, amelynek én is vezetője vagyok, hasznot húzhat akörnyezetvédelemből, miközben maga is egyre hasznosabbá válik. Ezt arra alapoztam, hogy az a vállalat, amelyik tevékenységével termékek, alkatrészek tovább üzemben tartásával foglalkozik, környezetileg valószínűleg hasznosabb, mint a termelő multinacionális nagyvállalatok. A környezetvédelem manapság nemcsak hasznos, de népszerű is, így ez a lehetőség ügyes vezetés mellett előnnyé, vagy akár a stratégia alapjává is kovácsolható. Megvizsgálva a kérdést arra jutottam, hogy az etikus vállalatirányítás több, mint a környezet védelme, amely további előnyökkel kecsegtet. Ennek megfelelően szakdolgozatomban egy kiválasztott kisvállalkozás környezeti jellemzőit szerettem volna megvizsgálni, különös tekintettel arra, hogy a fogyasztók milyen preferenciákkal rendelkeznek. Ehhez a munkához cégemet, a Hüllő kft-t választottam, amely egy járműipari területen tevékenykedő szolgáltató vállalkozás. A munkának az adott számomra különös jelentőséget, hogy tudtam, beosztásom és hatásköröm révén a dolgozat eredményei részben vagy egészében megvalósításra is kerülhetnek, így a munka végére esetleg létrejöhet egy fenntartható – vagy ahhoz közelítő vállalkozás. A munkához két egymást jól kiegészítő kutatást kívántam elvégezni, egy úgynevezett ökotérképezést, és egy kérdőíves felmérést. Az ökotérképezés a vizsgált vállalat környezeti jellemzőit volt hivatott felmérni, míg a kérdőívezés a fogyasztói preferenciákat vizsgálta. Ahhoz, hogy a szakdolgozat felvetései világosak és érthetőek legyenek az elméleti részben röviden bemutattam a környezetvédelem etikai és ökológiai megalapozottságát. Az érintetti térkép modellt felhasználva bemutattam az etikus magatartás vállalatirányítási előnyeit és azt is, hogy ez az értékalapú vállalatirányítás modelljével összhangban hogyan növeli a cégértéket. Végül az Európai Unió irányelveit felhasználva megpróbáltam rávilágítani, hogy cégünk tevékenységi köre alapján miért számít környezetileg hasznosnak. A kutatások úgy gondolom javarészt alátámasztották az előfeltevéseimet, és a következő konkrét eredményeket hozták: A Hüllő kft egy, a tevékenységi köréből fakadóan, környezetileg hasznos vállalkozás. Bár a diplomamunkám megírásának kezdetéig a környezetvédelem háttérbe szorult, az elvégzett ökotérképezés bebizonyította, hogy még így is a környezetünket kevésbé szennyező vállalkozások közé tartoztunk. Az elvégzett kutatás során találtam olyan területeket, amelyekben úgy tűnik versenytársaink előtt jártunk, - ilyen volt a zavarás területe – és olyat is, amelyben másokhoz hasonlóan hatalmasak voltak lemaradásaink. Kiderült, hogy a szabályok betartása bizonyos esetekben költségkímélőbb, mint a megszokott szennyező magatartás, a zöldülés irányába való elmozdulás tehát nemcsak etikai, de gazdaságossági kérdés is egyben. Az elvégzett kérdőíves felmérésekből úgy tűnik, kialakulóban van, vagy talán inkább már ki is alakult társadalmunkban egy olyan széles réteg, amely szívügyének tekinti a környezetvédelmet. Ezen tulajdonképpen nincs semmi csodálkozni való, hiszen az Európai Unió irányadása a társadalom átnevelését szolgálja akár a hulladékkezelés, akár az energiafelhasználás területén. A felmérés adatai alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a környezetvédelem vevőink döntő többségét megérinti. Úgy tűnik, hogy bár cégünk az alaptevékenységéből fakadóan is a helyettesítő termékeket gyártókhoz képest „zöldebb”, ügyfeleink környezetünket védő szerepünket az esetek túlnyomó többségében mégsem ismerik fel. Még visszatérő ügyfeleink sem ezért választanak minket újra. A vevőink 95%-a közelebb kerülne hozzánk, ha folyamatainkat még zöldebbé tennénk, illetve ha ez irányú erősségeinket sokkal határozottabban kommunikálnánk. Mindezt olyannyira komolyan gondolják, hogy akár áldozatvállalásra is késznek mutatkoznak, legyen az akár anyagi természetű, akár hosszabb javítási határidő. Az eredmények alapján a Hüllő kft jövőjében fontos helyet kell, hogy kapjon a környezeti teljesítmények folyamatos javítása, ezzel párhuzamosan pedig az elért eredmények folyamatos külső kommunikációja. Úgy tűnik cégünk számára a természet megóvását stratégiai szintű kérdéssé emelni nem csak etikai kérdés, nemcsak kötelesség a jövő generációi felé, de piaci lehetőségekkel is kecsegtet, amelyek további vizsgálata a jövő feladata lesz.

Item Type:BA/BSc thesis
Subjects:Environmental economics, environment protection
Management, business policy
ID Code:7920
Specialisation:Gazdálkodási és menedzsment szak
Deposited On:13 Feb 2015 11:10
Last Modified:02 Jul 2016 21:18

Repository Staff Only: item control page