A fizikai környezet hatása a látogatókra az Iparművészeti Múzeum példáján keresztül

Scheffer, Alma Noémi (2011) A fizikai környezet hatása a látogatókra az Iparművészeti Múzeum példáján keresztül. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
458kB

Abstract

Az Iparművészeti Múzeum szolgáltatáskörnyezetének vizsgálatát választottam dolgozatom témájául. Elemzésem során arra kerestem a választ, hogy milyen belső reakciókat és magatartásformákat vált ki a múzeumi szolgáltatás fizikai környezete. Kutatásom során megvizsgáltam, hogy milyen vizuális elemek tudatosulnak a látogatóban, milyen érzelmi, kognitív és fiziológiai állapotot idéz elő a látási ingerek kombinációja, és ez milyen viselkedésre ösztönzi a vendégeket. A dolgozat bevezetésében a téma meghatározása, a témaválasztás indoklása és a dolgozat struktúrája szerepel. A bevezetést az elméleti felvezetés követi, melyben röviden ismertetem a marketing és a múzeumok közötti kapcsolatot, a látogatói szükségleteket, a szolgáltatásmarketing szerepét és az atmoszféra fogalmát. Az atmoszféra bemutatásánál kitérek az atmoszféra elemeire, a Bitner- modellre (1992) és a Mehrabian és Russell (1974) alkotta inger-válasz elméletre. A két elmélet ismertetését követően bemutatom az elemzésemhez felhasznált modellt, melyben az ingerek és a belső reakciók elemzéséhez Bitner szolgáltatáskörnyezet elméletét, a válaszreakciók vizsgálatához pedig az SOR modellt alkalmaztam. Az elméleti felvezetést követően az Iparművészeti Múzeum és az atmoszféra kapcsolatára térek át. Röviden leírom a múzeumok magyarországi helyzetét, melyben a látogatószámra és a finanszírozásra helyezem a hangsúlyt, majd az Iparművészeti missziójának, víziójának, vizuális megjelenésének bemutatása következik. A kutatási kérdés megválaszolásához primer kutatást végeztem, melynek kifejtését a dolgozat negyedik fejezete tartalmazza. Ebben a részben először a kutatásmódszertan elméleti hátterét, vagyis az önkényes mintavétel, a strukturált megfigyelés és mélyinterjú technikájának fogalmát, előnyeit és hátrányait ismertetem. A kutatásmódszertant követően a kutatás eredményeinek ismertetésére kerül sor, ahol a megfigyelés és mélyinterjú eredményeit külön részletezem. A személyes megfigyelés során a magatartási válaszokra koncentráltam, melyeket az inger-válasz elmélet alapján a közeledés- távolodás dimenziójában vizsgáltam. A mélyinterjúk során a belső reakciók (közbeeső változók) és a fizikai ingerek megismerésén volt a hangsúly. A belső válaszok és az atmoszféra elemeinek vizsgálatához a Bitner-modellt alkalmaztam, vagyis a kognitív, fiziológiai és affektív reakciókat kutattam és elsősorban a látványt kialakító vizuális ingerek megismerése volt a célom. A megfigyelés eredményeképpen mind a közeledő, mind a távolodó magatartásra találtam példát és a látogatóáramlással kapcsolatban is hasznos információkat gyűjtöttem. A mélyinterjúk során megismerkedtem a megkérdezettek múzeumlátogatási szokásaival, a 3 környezet kiváltotta belső reakcióikkal, illetve a környezeti ingerekről alkotott véleményeikkel, javaslataikkal. A múzeum belső kialakítását megnyugtatónak ítélték, mely a hangulat pozitív jellegéről és a stimulációk alacsony intenzitásáról tanúskodott. Az atmoszféra elemeivel kapcsolatban nem merült fel közvetlen kritika, a látogatók elégedettek voltak a múzeum szolgáltatáskörnyezetével. A dolgozat lezárásaként szerepel az összegzés, melyben az eredmények összefoglalását, a javaslatok és következtetések levonását, illetve a további kutatás irányainak kijelölését ismertetem. Annak ellenére, hogy a látogatók elégedetten nyilatkoztak a mélyinterjúk során a múzeum belső kialakításáról, a megfigyelések és a mélyinterjúk eredményei alapján néhány javaslatot tettem a múzeum vizuális megjelenésének átalakítására. A primer kutatásom eredményei a felhasznált módszerek sajátosságából adódóan nem reprezentatívak a teljes látogatói körre. Ahhoz, hogy jól általánosítható eredményeket kapjunk a látogatók véleményével kapcsolatban egy kvantitatív megkérdezéses vizsgálatra lenne szükség.

Item Type:BA/BSc thesis
Subjects:Marketing
Culture, sport
ID Code:4435
Specialisation:Kereskedelem és marketing szak
Deposited On:07 May 2012 14:34
Last Modified:02 Jul 2016 20:42

Repository Staff Only: item control page