A személyes motivációra ható eszközök a coachingban

Mászáros, Ágnes (2021) A személyes motivációra ható eszközök a coachingban. Postgraduate thesis, BCE Vezetéstudományi Intézet.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Abstract

A szakdolgozatomban a személyes motivációra ható eszközöket veszem számba. Azt vizsgálom, hogy miként hatnak a Motivációs Térkép Teszt és a Gestalt coaching eszközei az egyéni motivációra. Az elméleti háttér alapjául szolgáló szakirodalom kiválasztásánál a Motivációs Térkép megalkotásához használt legfőbb elméletekre és a motiváció folyamatának megértését célzó Öndeterminációs elméletre (Ryan-Deci, 2000) koncentrálok. A motiváció elméleti háttere fejezetben összefoglalom a következő elméleteket: • Maslow: szükséglethierarchia elmélet • Schein: „karrierhorgony” elmélet • Enneagram Az ötödik fejezet második felében áttérek a coaching és az egyén motivációja közötti összefüggésre és összefoglalom a Gestalt coaching módszertanát, amelynek eszközeit szívesen használom az általam vezetett coaching folyamatok során. Mivel a motiváció különböző aspektusai mérhetővé váltak különböző tesztek által, így ez nagyon jó kiindulási pontot jelent szerintem a motiváció vizsgálatában. A Motivációs Térkép Tesztet választottam mérési eszköznek, amit a hatodik fejezetben járok körbe. A James Sale-Bevis Moynan szerzőpáros által írt, „A motiváció feltérképezése a coachingban” című könyvet használtam a teszt módszertanának alapos megismerésére. Ahogy a könyvben, én is az egyéni szintű változásokkal foglalkozom a dolgozatomban, azonban az eszköz csoport és szervezeti szinten is alkalmazható. A kutatásom során azt vizsgáltam, hogy a tesztet kitöltő hét fő milyen fontosságot tulajdonít a motivációnak és ez vajon kapcsolatban van-e az aktuális motivációs szintjükkel? Arra is kitér a kutatásom, hogy milyen motivátorai vannak az alanyoknak, hogy jelenik ez meg a mostani élethelyzetükben és hogyan határozza ez meg a céljaikat, amelyekre vonatkozóan kitöltötték a tesztet. Illetve milyen témával fordulnának coachhoz a teszt eredménye alapján? A kutatást fókuszcsoportos és egyéni interjúk során szerzett többlet információval tettem teljessé, így bemutatva a coaching által kínált lehetőségeket az adott egyéni motivátorok és motivációs szintek mellett. A hetedik fejezetben egy általam vezetett coaching folyamatot mutatok be, amelyben az ügyfelem, Márk magas motivációs szinten érkezett a coaching folyamatba és határozott elképzelése volt arról, hogy mit szeretne elérni a 2021-es év végére. Azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy mit kell tegyen azért, hogy ezt a célját el is tudja érni? Az alkalmak során sok kitérőt tettünk, de a cél mindvégig változatlan maradt. Márk elszánt a coaching folyamat megkezdése előtt kitűzött céljának elérésében, ami a karrierjében való előmenetel, jobb anyagiak, amelyek a személyes fejlődését és anyagi helyzetének stabilitását segítik elő. Megismertetem az olvasót Márk motivációjával, az erősségeivel, azzal ahogy átcímkéztük a „dobozait”, energiát teremtettünk, hogy akciótervet készítsen és végig vigye a tervét. A folyamathoz a Gestalt módszertan eszközeit alkalmaztam, jellemző rám a megoldás fókuszú coaching és a jövő orientált eszközök használata. Azért választottam a motivációt és az arra ható eszközök megismerését és összegyűjtését, mivel ez a coaching folyamat sikerességének egyik kulcsa, illetve a XXI. század emberének egy nagy kihívása, hogy motivációt találjon az élet különböző területein való érvényesüléshez és kiteljesedéshez. Egyben a saját kihívásom is, hogy a saját motivációs faktoraimat megértsem, folyamatosan töltsem és a motivátoraim tudatában a saját értékrendemmel összhangban tudjam meghatározni a céljaimat. Így a működés olyan szintjét tudom létrehozni, ahol kiteljesedést érzek és magas energiaszinten tudom végezni a feladataimat. Hipotézisem, miszerint a motiváció fontossága és a motiváció mért szintje összefüggésben vannak, nem igazolódott a kutatás által, azonban kívánatos az egyén céljainak elérése érdekében. A motiváció faktorok és a motiváltsági szint megismerése növeli az egyén energiaszintjét, ami hozzájárul a cselekvési hajlandóságukhoz. A coaching pedig egy olyan módszer, amely segíti az ügyfelet a célkitűzésben, a motiváció tudatosításában és a céljaihoz vezető út megtalálásában különböző eszközök által, amelyeket a hetedik fejezetben egy valós coaching folyamat által illusztrálok. A nyolcadik fejezet a következtetéseimet mutatja be, melyik eszközt érdemes használni ahhoz, hogy a célok eléréséhez szükséges szintre emelkedjen a motiváció. A motiváció fontossága és a motivációs ugyan lineárisan nem mozognak együtt, azonban a kutatásban résztvevők visszajelzése alapján megbizonyosodtam arról, hogy az egyén által a motivációnak tulajdonított fontosság kiemelkedő szerepet tölt be a coaching folyamat sikerében.

Item Type:Postgraduate thesis
Subjects:Management, business policy
Psychology
ID Code:14179
Specialisation:Vállalati belső és vezetői coach
Deposited On:03 Nov 2021 09:31
Last Modified:08 Apr 2022 08:37

Repository Staff Only: item control page