A vezetővel való elégedettség és a konfliktusok kapcsolatvizsgálata a közép-, és nagyvállalatok életében

Berta, Júlia Éva (2021) A vezetővel való elégedettség és a konfliktusok kapcsolatvizsgálata a közép-, és nagyvállalatok életében. BA/BSc thesis, BCE Vezetéstudományi Intézet, Szervezeti Magatartás Tanszék.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Abstract

Szakdolgozatom a munkahelyi konfliktusokat és a vezetővel való elégedettséget, valamint e két tényező kapcsolatát vizsgálja közép-, és nagyvállalatok esetében. Két kutatási kérdést fogalmaztam meg a vizsgálat céljából. Az első kérdés így szólt: Van kapcsolat a munkahelyi konfliktusok jellege, illetve gyakorisága és a dolgozónak felettesével való elégedettsége között? A második kérdést pedig a következőképpen fogalmaztam meg: Melyek a leggyakoribb konfliktust kiváltó okok egy vállalat életében? Van kapcsolat a kialakult konfliktus oka és vezetővel való elégedettség között? A megfelelő munkahelyi környezet kialakítása elengedhetetlen, hiszen, ha a dolgozó élvezi az ott eltöltött időt, akkor munkáját is szívesen végzi, és ez hatással van teljesítményére és végzett munkája minőségére. Azért esett választásom a vezetés, a konfliktusok és az elégedettség témakörök kapcsolatának vizsgálatára, mert jövőbeli HR szakemberként kifejezetten fontosnak tartom a vezetők és a beosztottak közötti kapcsolatrendszer megfelelő kiépítését és folyamatos kézbentartását. A szakdolgozat bevezetésében személyes motivációm mellett megemlítem a vizsgált témakör gazdasági és társadalmi jelentőségét is. Ezután a kutatás szempontjából releváns szakirodalomi háttér kidolgozásával folytattam a dolgozatot, tehát a munkahelyi stresszt, a konfliktusokat, a dolgozói elégedettséget, valamint a vezetéssel kapcsolatos elméleteket ismertettem. A tanulmány harmadik fejezetében a kutatás bemutatására került sor. Kvantitatív kutatási eszközként a kérdőíves módszert választottam, így ugyanis gyorsan jutottam kellő mennyiségű információhoz, ezáltal pedig egy általánosabb képet kaptam a kutatott problémakörről. A kitöltőket vezetőjükkel való elégedettségük alapján három csoportba (nagyon elégedettek, elégedettek és elégedetlenek) soroltam, majd a kutatási kérdések alapján, a közvetlen felettessel kialakult konfliktusok gyakoriságát, jellegét és különböző forrásait, valamint a munkával való elégedettséget vizsgáltam. A szakdolgozat negyedik fejezetében a kutatás eredményeit elemzem. Elsőként a minta demográfiai adatainak bemutatására kerítettem sort, majd a munkával való elégedettséget vettem górcső alá, a minta munkakör és beosztás szerinti bontásában. Részletesebb vizsgálatot az első és második kutatási kérdés esetén végeztem. Első esetben az asszociációs kapcsolatvizsgálat eredményeként arra jutottam, hogy a munkahelyi konfliktusok jellege (tehát, hogy egy konfliktus destruktív, vagy konstruktív) és a vezetővel való elégedettség között közepesen erős kapcsolat áll fent. Ezután a kérdés második felére koncentrálva végeztem asszociációs számítást, itt azonban azt kaptam eredményül, hogy a kialakult konfliktus gyakorisága és a közvetlen felettessel való elégedettség között gyenge a kapcsolat. A második kutatási kérdés is két részből állt. Elsőként szemügyre vettem, milyen rangsor alakult ki a jellemző konfliktusforrásokat illetően a három csoport esetében, a beérkezett válaszok átlagpontjai alapján. Meglepő módon megegyező sorrendet kaptam, tehát mind a nagyon elégedettek, elégedettek és elégedetlenek is az információs problémákból származó konfliktusokat tartotta a legjellemzőbb konfliktusforrásnak, míg a kapcsolati konfliktusokat a legkevésbé jellemzőnek. Annak érdekében, hogy megvizsgáljam, hogy a kitöltők véleménye eltérő-e a konfliktusok eredetét illetően, egytényezős varianciaanalízist alkalmaztam. Hat hipotézist fogalmaztam meg, melyet 95%-os megbízhatóság mellett minden esetben elutasítottam a kapott szignifikáns eredmények miatt. A második kutatási kérdés második felére tehát azt kaptam eredményül, hogy van kapcsolat a kialakult konfliktus oka és a vezetővel való elégedettség között. A szakdolgozatot az összegzéssel zárom, melyben a kapott eredményeket ismertetem, majd a kutatás korlátait és kiterjesztésének lehetséges irányait fejtem ki. A dolgozat befejeztével még inkább úgy gondolom, kiemelten fontos a vezetés és a dolgozók közötti kapcsolat megfigyelése, és az abból származó lehetséges konfliktusok felismerése és megfelelő kezelése, hisz ez mind egyéni, mind társadalmi szempontból kitüntetett jelentőséggel bír, a hosszú és boldog élethez pedig elengedhetetlen a munkával való elégedettség kialakítása is.

Item Type:BA/BSc thesis
Subjects:Business organisation
Psychology
ID Code:14048
Specialisation:Emberi erőforrások
Deposited On:18 Oct 2021 14:05
Last Modified:18 Mar 2022 13:20

Repository Staff Only: item control page