A tanári hivatás árnyoldalai: A munka hivatásként való megélésének lehetséges negatív hatásai tanárok esetében

Strupka, Renáta (2020) A tanári hivatás árnyoldalai: A munka hivatásként való megélésének lehetséges negatív hatásai tanárok esetében. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
467kB

Abstract

Szakdolgozatom a hivatás témakörében készült, a tanári hivatás árnyoldalaira fókuszálva, különös tekintettel a kiégésre, a munka-magánélet egyensúlyának felborulására, és a kezelési módszerekre. A hivatás megélése jelentős pozitív következményeket vonz maga után, azonban negatív hatásokkal is járhat. Témaválasztásomat indokolja, hogy diákként életem eddigi részében jelentős időt töltöttem tanárokkal, akár csak diáktársaim, és úgy gondolom, hogy mi, diákok is részesei vagyunk a munkájuk rájuk gyakorolt hatásainak, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy milyen árnyoldalait azonosítják alanyaim hivatásuk megélésének, és ezek kezelésére vagy megelőzésére milyen módszereket alkalmaznak. Kutatásom célja, hogy feltárjam a tanári hivatás nehézségeit, és egyéni példák mentén bemutassam az árnyoldalakat és az egyéni módszereket ezek megoldására. Fontos számomra, hogy hasznos legyen a résztvevő tanárok számára és elgondolkodtassa őket a témával kapcsolatban, és mindemellett hasznos legyen az olvasó számára is a nehézségek felismerésében és a negatív következmények leküzdésében. A bevezetésben bemutatom témám jelentőségét és személyes indíttatását, majd a szakirodalmi áttekintésben ismertetem azokat a főbb szakirodalmakat, amelyek tartalmazzák kutatásom megvalósítása és megértése szempontjából a kulcsfontosságú fogalmakat. Itt kiemelten tárgyalom a munkaorientációkat, azon belül is a hivatást Pratt és Wrzesniewski munkája alapján. A negatív következményeket, köztük a két főbb kutatási témakörömet, a kiégést és a munka-magánélet egyensúlyát is részletesen tárgyalom, mindemellett kifejtem azokat a módszereket, amelyekkel kezelni vagy megelőzni lehet ezeket a negatívumokat. Ezt követően bemutatom kutatási módszertanom, majd ismertetem a kutatás gyakorlati megvalósulásának eredményeit, és végezetül összefoglalom munkám fő konklúzióját és megfogalmazom záró gondolataimat a kutatással kapcsolatban. Kutatásom módszertanát tekintve kvalitatív kutatás, mert ezáltal sokszínű és részletes betekintést nyerhettem kutatási kérdéskörömbe a mintába került alanyok segítségével. A mélyinterjúk félig strukturált formában zajlottak, így lehetőségem nyílt a standard kérdések mellett nyílt kérdéseket is feltenni az alanyoknak, alkalmazkodva az egyén helyzetéhez. Dolgozatomban kilenc általános iskolai tanár saját élményén keresztül vizsgálom előfeltevéseimet és kérdéseimet. Az alanyok azonosították munkájukban azokat a negatív következményeket, amelyeket leginkább tapasztaltak, és a bizonyos észlelt jelenségeket is, amelyek feltételezhetően a kiváltó okai lehetnek a negatív hatásoknak. Ilyen negatív tényezőként az érzelmileg megterhelő helyzeteket, a magas elvárásokat és a nem megfelelő körülményeket identifikálták saját példáik alapján. A tárgyalt negatív következmények között a stressz, a kiégés és a munka-magánélet egyensúlya bizonyult kiemeltnek alanyaim esetében, azonban nem mindenkinél. Kifejezetten érdekes eredményeket kaptam a résztvevő tanárok változatos interjúi segítségével, ugyanis beszélgettem olyan egyénnel, aki nem éli meg hivatása árnyoldalát és olyannal is, aki évek óta küzd ilyen nehézségekkel. Alanyaim között olyan hivatását megélő tanár is volt, aki korábban már pályát váltott, míg más jelenleg áll pályaváltás előtt a negatívumok miatt. Kutatási kérdésem szempontjából nagyon érdekes és egyedi példákat kaptam a negatív következmények kezelésére vagy megelőzésére. A megelőzési módszereket leginkább tapasztalatok útján alakították ki alanyaim, így már nem érzékelik negatív hatásait hivatásuknak, vagy csak minimálisan, míg a kezelési technikákat utólagosan alkalmazzák például a stressz kezelésére vagy munka-magánélet megoszlásának javítására. Előzetes feltételezéseim az árnyoldalakkal kapcsolatban nem nyertek teljes mértékű megerősítést, ugyanis tökéletes ellenpéldákkal szolgáltak alanyaim a nehézségek megjelenésére és az észlelt okokra egyaránt. Minden egyén saját egyénisége és tapasztalása szerint éli meg hivatásának negatívumait, ebből adódóan semmiképp sem lehet általános következtetéseket levonni az alanyaimmal folytatott interjúk eredményeiből. Az egyének megoldási praktikái azonban megerősítették előzetes várakozásaimat. Interjúalanyaim elsősorban egyéni technikákat alkalmaznak saját érdeklődési körüknek és személyiségüknek megfelelően, és leginkább a kezelési módszerek használata körükben a jellemző. Érdekes és hasznos élménybeszámolókkal találkozhatunk a dolgozatban, amelyhez alanyaim változatos szemléletmódja járult hozzá. Bízom benne, hogy kutatásom több új nézőpontot mutat be az olvasók számára és legalább annyira elgondolkodtató, mint amennyire a résztvevők számára volt. A tanári hivatás árnyoldalainak körül járása új aspektusait mutatja be az elhivatott tanárok munkájának, azonban a túlsúlyban lévő pozitív következmények is kulcsfontosságúak munkájukban.

Item Type:BA/BSc thesis
Subjects:Labour economics
ID Code:13661
Specialisation:Emberi erőforrások
Deposited On:11 Mar 2021 07:58
Last Modified:11 Mar 2021 07:58

Repository Staff Only: item control page