A sikeres vezetői attitűd a kompetenciák, a vezetési stílusok és az érzelmi intelligencia tükrében

Payer, Fanni (2020) A sikeres vezetői attitűd a kompetenciák, a vezetési stílusok és az érzelmi intelligencia tükrében. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Vezetéstudományi Intézet. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Payer_Fanni.pdf

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Free and unrestricted access: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Payer_Fanni.pdf

Abstract

Szakdolgozatom célja az volt, hogy bemutassam milyen kompetenciákkal, jellemzőkkel kell rendelkeznie, illetve milyen vezetési stílusokat érdemes alkalmaznia egy eredményes vezetőnek. Emellett kutatási kérdésként azt is vizsgáltam, hogy a magas fokú érzelmi intelligencia mennyire fontos egy jó vezetőben. A kutatásom kezdetén a kompetencia fogalmát összegeztem különböző források, szakmai vélemények alapján. A definíció tisztázását követően összegyűjtöttem azon legfontosabb kompetenciáikat, amelyekkel a Spencer-Spencer-féle (1993) kompetenciaszótár és Goleman (1997) öt érzelmi készség kategóriája alapján egy jó vezetőnek rendelkeznie kell. A kompetenciák feltérképezése után áttekintettem a sikeres vezetői jellem eddigi megközelítéseit a vezetési stílusok tekintetében, kezdve a tulajdonságokon alapuló megközelítéssel, amely fókuszában a sikeres vezetői jellem állt. Ezután áttértem a magatartáson alapuló megközelítésre, amelynek két irányzata ismert: a személyiségközpontú és a döntésközpontú irányzat. Ezt követően a kontingencialista elméletek új felfogását mutattam be, végül a legújabb leadership elméletekkel zártam a vezetési stílusok áttekintését. A sikeres vezetői kompetenciákon belül kitértem az érzelmi intelligencia fontosságára, ugyanis az érzelmi intelligencia kiemelt szerepet játszik a vállalatok eredményességében. Az elméleti áttekintés végén pedig a vezetési stílust befolyásoló tényezőket is bemutattam és részleteztem egy kutatást, amely a sikeres vezetői kompetenciák témakörében készült. A szakdolgozatot saját kutatással zártam három vezetővel készített interjú és egy kérdőív formájában. A kérdőív elkészítéséhez felhasználtam a Wong és Law Érzelmi Intelligencia Skála magyar változatát, amely segítségével a kérdőív eredmények kiértékelése során megállapíthattam, hogy a kérdőív kitöltők fontosnak tartják a magas fokú érzelmi intelligenciát egy vezetőben. Az érzelmi intelligencia fontosságáról az interjúalanyok is egyetértettek. Továbbá az elméletben felsorolt kompetenciákat vizsgálva mind a kérdőív kitöltők, mind a vezetők igazolták a Spencer-Spencer-féle kompetenciaszótárban és a Goleman által meghatározott tulajdonságok fontosságát is. A vezetési stílusokról alkotott véleményeket figyelembe véve is fontos következtetésekre jutottam. Interjúalanyaim véleménye megegyezett abban, hogy a vezetők vezetési stílusa helyzetfüggő, vagyis nagymértékben függ egyéb tényezőktől is, hogy egy vezető melyik vezetési stílussal él – például a vezető személyiségétől, a csoporttagok személyiségétől, a szervezeti kultúrától stb. A beosztottak bevonásának témakörét tekintve a legeredményesebbnek a demokratikus vezetési stílus tűnt, amely szerint a beosztottakat a vezető többnyire vagy mindig bevonja a döntéshozatalba, kikéri véleményüket. A teljes autonómiával járó “Laissez-faire” vezetési stílust és a folyton monitorozó, döntéshozatalból kizáró autokrata vezetési stílust egyik csoport sem találta eredményesnek. A kontingencialista elméletek korszakához tartozó Hersey-Blanchard-féle (1982) megközelítés sem bizonyult relevánsnak, ugyanis a kérdőív kitöltők és az interjúalanyok véleménye szerint a beosztott orientáltabb vezetői stílus az eredményesebb, ellentétben az elmélet állításával, ami szerint a munkavállalók érettségi szintjétől kell függővé tenni a beosztottcentrikus és a feladatcentrikus vezetési stílus arányát. A szakdolgozatomban feltárt elméletek nagyrészt tehát relevánsnak bizonyultak, továbbá mind az interjúalanyok, mind a kérdőív kitöltők véleménye hasonló a témával kapcsolatban. A szakdolgozatomban levont következtetések alapján megfogalmazódott bennem, hogy míg a vezetési stílusok nagyban függnek az adott korszakok egyes tényezőitől, addig a jó vezetők tulajdonságai nem függnek annyira az adott időszakok alakulásától, azok állandóak, legfeljebb a hangsúly máson van az egyes korszakok elvárásainak megfelelően.

Item Type:BA/BSc thesis
Subjects:Management, business policy
Human resource management
ID Code:13654
Specialisation:Emberi erőforrások
Deposited On:10 Mar 2021 14:52
Last Modified:10 Mar 2021 14:52

Repository Staff Only: item control page