A digitális transzformáció hatása a hazai bankszektorra : A Magyarországon tevékenykedő hagyományos pénzintézetek digitális érettségének vizsgálata

Korom, Dániel (2021) A digitális transzformáció hatása a hazai bankszektorra : A Magyarországon tevékenykedő hagyományos pénzintézetek digitális érettségének vizsgálata. MA/MSc thesis, BCE Vezetéstudományi Intézet.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Abstract

A technológiai fejlődés és az internet terjedésének köszönhetően a pénzügyi szektorban történő változások új piaci és működésbeli aspektusokra világítanak rá. Szakdolgozatom fókuszába a hazai tradicionális pénzintézetek digitális érettségét és a bankszektor digitális transzformációját állítottam. Kutatásommal szeretném feltárni és bemutatni azokat a külső és belső kulcstényezőket, amelyek befolyásolják a bankok digitális átállását. Jelentős hangsúlyt fektetek a pénzügyi szolgáltatások piacára újonnan belépő vállalatok hatásának elemzésére, a szabályozói környezet vizsgálatára, illetve az IT technológiai újításokra és rendszerekre. Továbbá a digitális transzformáció sikerességében lényeges szerepet játszik a szervezeti kultúra, így ennek a tényezőnek a mélyreható boncolgatására is kiemelt hangsúlyt helyezek a dolgozat során. A kutatási témám feltérképezése céljából a kvalitatív módszertant választottam, amely induktív jellegű vizsgálódásra ad lehetőséget, illetve a jelenségeket sokrétűen, több szempontból tudom megragadni, megőrizve azok egyediségét (Szokolszky, 2004). Ezenfelül mivel kutatásom kisebb elemszámú minta alapján történt meg, ami nem lehet reprezentatív, így átfogó statisztikai elemzés nem valósítható meg. Az interjúalanyok megkérdezést illetően a mélyinterjúra esett a választásom, mert az egyéni gondolatok és vélemények megismerése mellett részletekbe menő információgyűjtés végezhető a módszer adta keretek jóvoltából, így összetett és komplex folyamatok alakulásába tudok bepillantást nyerni (Gyulavári, et al., 2015), ami segíti a banki digitális transzformáció folyamatának jobb megértését. A dolgozat az elméleti áttekintéssel kezdődik, amely bemutatja az alapvető fogalmakat, modelleket és jelenségeket a digitalizáció, a digitális transzformáció és a szervezeti kultúra területén. Ezt követően részletesen ismertetem a FinTech és BigTech vállalatok jellemzőit, majd kitérek a digitalizáció hagyományos pénzintézetekre gyakorolt hatására. Az elméleti keretrendszer meghatározása után a kutatás módszertanának ismertetésével folytatom, majd ezután térek rá az elvégzett primer kutatás eredményeinek elemzésére. A szakdolgozatot végül a diszkusszióval és az összefoglalással zárom. Úgy gondolom a kutatás rávilágított arra, hogy a hazai bankok digitális érettsége milyen szinten határozható meg. Továbbá az egyes tényezők vizsgálata során kiemelendő az is, hogy a digitális transzformációra való törekvés jelentős szereppel bír a banki működési folyamatok újra strukturálásában. A szakdolgozatban részletesen bemutatásra kerülnek azokról a komponensek, amelyek az említett folyamatot katalizálják. Emellett szót ejtek a lakossági és vállalati szegmens digitalizációjáról és a koronavírus okozta banki változások hatását is elemzem. Végezetül érdemesnek tartom megemlíteni, hogy a kutatásom során a kvalitatív módszertant alkalmaztam, viszont ennek hátránya, hogy a kis elemszámú minta miatt ez nem lehet reprezentatív. Ellenben a téma vizsgálata kvantitatív módon is elképzelhető, ezáltal egy nagyobb minta segítségével pontosabb képet lehet kapni több specifikus tényező magyarázatára.

Item Type:MA/MSc thesis
Subjects:Finance
Information economy
ID Code:14520
Specialisation:Vezetés és szervezés
Deposited On:28 Mar 2022 13:13
Last Modified:28 Mar 2022 13:13

Repository Staff Only: item control page