A piaci működés és sajátosságai a villamos energia kötelező átvételi piacán

Sós, Gergely (2011) A piaci működés és sajátosságai a villamos energia kötelező átvételi piacán. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Marketing Tanszék.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
1MB

Abstract

A villamos energia piac vizsgálata különösen aktuális kutatási területet jelent, hiszen ezen piac működése, működésének hatékonysága közvetlenül kihat az egész nemzetgazdaságra. A dolgozatom gyakorlati témájának választását a villamos energia iparág két kiemelt szereplőjénél (MAVIR Zrt., MVM Trade Zrt.) töltött szakmai gyakorlatom alapozta meg. A gyakorlati helyszín választásánál célom volt egy magas szintű vállalati kultúrát megismerni, ahol nagyobb rendszerek működésébe van lehetőségem betekinteni. Előbb történt meg a helyszín kiválasztása, majd a „zöldenergia” termelés támogatásának keretét adó, „kötelező átvételi rendszer” (KÁT) gyakorlati működésének megismerése, és ezt követően - a helyszín adta lehetőségeket és korlátokat is figyelembe véve - a kutatási témám meghatározása. A kiválasztott kutatási célom egyben meghatározta a dolgozatom célját is, amely a következők szerint került specifikálásra: rávilágítani azon körülményre, hogy a villamos energia piacon a piaci verseny kialakítása/fenntartása érdekében milyen bürokratikus, bonyolult rendszert kell működtetnie az állami szabályozásnak. Az egyetemi tanulmányaim során részletes ismeretet szereztem a marketingkutatás módszertanáról, és annak elvi lépései szerinti feladat-végrehajtást választottam. Fontos azonban kiemelni, hogy a villamos energia piac sajátosságai (természetes monopol piac, szabályozási előírások, stb.) miatt a marketing korlátozott lehetőségeket jelent a piaci szereplőknek. A módszertan elve, logikája viszont jól alkalmazható a kutató munka lefolytatásához. A kutatásomról összefoglalóan megállapítható, hogy az általam választott módszer lényegét tekintve: feltáró; elsősorban kvalitatív, szekunder adatokkal dolgozó; egyszeri; leíró jellegű kutatás kategóriája alá sorolható. Természetesen a végrehajtás során foglalkoztam kvantitatív adatokkal is, és a megkérdezés mellett megfigyelést is végeztem (pl. a MVM Trade Zrt. adott szakterületének menetrendkészítői munkájába történő betekintés). A marketingkutatás folyamatát alapul véve a következő lépések végrehajtására került sor a dolgozat elkészítése során: kutatási cél meghatározása, kutatási terv kidolgozása, információgyűjtés, információ elemzése, eredmények bemutatása. A kutatási célterületem a villamos energia piaci verseny „színterét” jelentő mérlegkör általában, és ezen belül a „zöldenergia” termelés ösztönzésére létrehozott kötelező átviteli piaci szegmens. A dolgozat szerkezeti felépítését tekintve, az első rész egy „alapozó” elméleti kitekintés a piacok és a piaci mechanizmusok általános ismertetésével (piaci típusok bemutatása, kereslet-kínálati egyensúlyi helyzet kialakulása, piacra lépés korlátai, stb.). A villamos energia piac egy természetes monopol piac, így a piaci szabályozásnak, az állam gazdasági szerepvállalásának elméletét fontosnak tartottam bemutatni. Az áttekintés mélységét – a terjedelmi korlátokból kiindulva - a gyakorlati összefüggések „megértéséhez” igazítottam. A dolgozat a kutatási módszer választás körülményeinek leírását követően, bemutatja az egyes módszertani lépések keretében elvégzett feladatokat. A dolgozat fő része: az információ, a gyakorlati működés elemzése, rendszerezés „fázis”, amelynek keretében részletesen bemutatásra kerül a magyar villamos energia piac működése, és a vizsgálat célterületét jelentő „mérlegköri” rendszer, valamint a „zöldenergia” termelés ösztönzését megvalósító kötelező átvételi piac. A piaci verseny fenntartása érdekében működtetett szabályozás egy bonyolult bürokráciát jelent, amelynek csak főbb elemei kerülhettek vizsgálatra. A „gyakorlati” rész a liberalizált piac fő működési szabályait a piacra vonatkozó „elméleti” összefüggések mentén került megvizsgálásra. A piaci viszonyok 2003-2011 évek közötti változásának rövid áttekintését elvégezve, a fő hangsúlyt a mai piaci feltételrendszerek elemzése teszi ki. Az elemzés fő megközelítési irányait a piaci szereplők, működési folyamatok és szabályok alkották. A kutatási eredményeim összefoglalása a dolgozat utolsó fejezetében (megállapítások) található. Az eredmények bemutatása döntően egy összehasonlító táblázatba rendezve látható, ahol az összehasonlítás szempontrendszere a kutatási céljaimnak és kutatási módszeremnek alárendelten történt. Meg kívánom jegyezni, hogy a kutatásom eredményének gondolom az elemző részeknél leírtakat is. Az ezen részekben megjelenő felmérések, információ-strukturálások az adott piacra jellemző „szabályozási nézőpont” szerint készültek. A dolgozat céljának teljesítése (eredménye) keretében a következőket tartom fontosnak rögzíteni: „A villamos energia piacán a verseny kialakítása és fenntartása - a bemutatott feltételrendszerekből adódóan - csak egy sokelemű szabályozási rendszer alkalmazásával biztosítható. Megállapítható, hogy a szabályozás nem kerülhető meg („ez az ára a versenypiacnak”), a kérdés „csak” a rendszer bonyolultsága, és az ezzel összefüggésben alakuló hatékonysága. Egy meghatározott gazdaságpolitikai cél érdekében működtetett „zöldenergia” termelés támogatási rendszer a villamos energia piac szabályozásának további részszabályozását igényli. A szabályozás/bürokrácia, mint eszköz, és a piaci verseny fenntartása, mint cél jelenik meg.” A piaci szabályozás az elmúlt években számos változáson ment át, és a rendszer működésének tapasztalatai, kritikái jelzik, hogy további szabályozó változások szükségesek, várhatók. Az új szabályozások részletei még nem ismertek, így a bürokráciára és a rendszer működtetési költségeire gyakorolt hatása sem prognosztizálható. A bürokráciának a mértéke a nemzetgazdaság versenyképessége szempontjából is fontos, hiszen a villamos energia ellátási rendszer hatékonysága közvetlenül kihat valamennyi gazdasági szereplő (és nem csak a gazdasági szereplők) költségére.

Item Type:BA/BSc thesis
Subjects:Energy economy
ID Code:4436
Specialisation:Gazdálkodási és menedzsment szak
Deposited On:07 May 2012 14:37
Last Modified:02 Jul 2016 20:42

Repository Staff Only: item control page