A MOL-Csoport és a fenntartható fejlődés - szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a MOL Nyrt. töltőállomásain

Guba, Eszter (2011) A MOL-Csoport és a fenntartható fejlődés - szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása a MOL Nyrt. töltőállomásain. BA/BSc thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
429kB

Abstract

Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy egy több országban operáló, multinacionális vállalat hazai szervezeti egysége révén tehet-e a fenntartható fejlődésért, és ha igen, akkor mit. Ennek megválaszolására vizsgáltam meg a MOL Nyrt. Kiskereskedelem szervezeti egységnek a fenntartható fejlődés stratégiáját, és ezen belül is egy jelenleg induló projektet, melynek célja a kommunális hulladék szelektív gyűjtésének a megvalósítása a MOL Nyrt. töltőállomásain. A kérdés megválaszolása érdekében pedig három fő részre osztottam a dolgozatomat. Az értekezés első részében röviden körüljártam a fenntartható fejlődés fogalmát, valamint a MOL-Csoportot és hozzáállását a fenntartható fejlődéshez. Továbbá tömören összefoglaltam a Kiskereskedelem szervezeti egység jelenlegi fenntartható fejlődés stratégiáját, melynek szintén része a későbbiekben is megvizsgált szelektív hulladékgyűjtésre irányuló kezdeményezés. A második rész témája a hulladékgazdálkodás. Ennek keretében ismertettem a témakör kapcsolatát a fenntartható fejlődéshez, a vele kapcsolatos jogszabályokat és alapfogalmakat. Valamint a Magyarországon és a MOL Nyrt. töltőállomásain is tapasztalható hulladékgazdálkodási gyakorlatokat is megvizsgáltam, melyek segítségével jobban értékelhetjük a Kiskereskedelem kezdeményezését. A harmadik rész járja körül a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítását a töltőállomásokon. Ennek keretében röviden ismertettem a projekt célkitűzéseit és ennek kapcsolatát a magyar Hulladékgazdálkodási törvénnyel. Továbbá egy egyszerűbb költségbecslést is készítettem a kezdeményezésre vonatkozóan, mely bebizonyította, hogy a háttérben az üzleti haszonnal kapcsolatos erős motivációk is állnak a vezetőség részéről. Ugyanis az eredeti tervet úgy módosították, hogy az üzleti alapon is megérje a vállalatnak, viszont a vezetőség elkötelezettségét jelezte az, hogy nem vetették el a projekt megvalósítását. Zárásként pedig egy SWOT-analízis keretében elemeztem a kezdeményezés erősségeit, gyengeségeit és a környezetben fellelhető lehetőségeket és fenyegetéseket. Mindennek alapján arra jutottam, hogy a projekt megvalósítható és több lehetőség is fellelhető benne nemcsak a vállalat, hanem a környezet és a társadalom számára is. Továbbá javaslatokat is tettem a felmerülő gyengeségek és veszélyek elkerülésére, illetve ezek megszüntetésére, melyek véleményem szerint megfontolandóak lennének a vállalat részéről. A dolgozat alapján megállapítható, hogy egy nagyvállalat egyik divízióján keresztül is tehet a fenntartható fejlődésért. Ezt támasztja alá a dolgozatban bemutatott projekt is, melynek segítségével a MOL Nyrt. Kiskereskedelem szervezeti egysége javít a magyarországi hulladékgazdálkodás helyzetén, ugyanis növeli a kommunális hulladék hasznosításának arányát a lerakáshoz képest. A célom viszont nem az volt a dolgozatomban, hogy csak pozitív színben tüntessem fel a MOL-Csoportot és a környezetért való elhivatottságát hangsúlyozzam, hanem hogy reális képet mutassak egy profitorientált nagyvállalat fenntarthatósághoz való hozzáállásáról. Ugyanis az itt töltött szakmai gyakorlatom során szerzett tapasztalatok szerint a fenntartható fejlődést célzó projekteken belül még mindig az üzleti haszon szerzésén van a legnagyobb hangsúly. Mindez a Kiskereskedelem szervezeti egység fenntarthatósági stratégián belül szereplő kezdeményezéseknél is érzékelhető volt, melyek gyakran irányultak egyben az üzleti haszon szerzésére is. Továbbá ezt támasztja alá az a tény is, hogy a szelektív hulladékgyűjtésre irányuló projektben az eredetileg szereplő töltőállomások listáját a későbbiekben úgy alakították, hogy az minél jövedelmezőbb legyen a vállalat számára, melyet a dolgozatban bemutatott költségbecslés is bizonyít.

Item Type:BA/BSc thesis
Subjects:Environmental economics, environment protection
Economic development, sustainable development
ID Code:4234
Specialisation:Gazdálkodási és menedzsment szak
Deposited On:27 Feb 2012 14:23
Last Modified:02 Jul 2016 20:40

Repository Staff Only: item control page