Nőimagazin-címlapok tipográfiájának hatása a befogadókra címlapelemzés és kérdőíves kutatás alapján

Tóth-Máté, Bence (2021) Nőimagazin-címlapok tipográfiájának hatása a befogadókra címlapelemzés és kérdőíves kutatás alapján. BA/BSc thesis, BCE Kommunikáció és Szociológia Intézet, Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
26MB

Abstract

Szakdolgozatomban a nőimagazin-címlapok tipográfiájának hatásával foglalkozom. Arra a kérdésre keresem a választ, hogyan hatnak a befogadókra a címlapokon használt betűtípusok, színek, illetve a szöveg- és képelrendezés a számukra idegen – jelen dolgozatban norvég – nyelven íródott print magazinok esetében. Megvizsgálom, milyen eszközökkel keltik fel a nőknek szóló magazinok címlapjai a befogadók figyelmét, és kitérek arra is, mi befolyásolhat-ja a fogyasztók döntését egy ilyen magazin megvásárlásakor. E kérdések megválaszolásához kérdőíves kutatást végzek magyarországi nők körében. Emellett címlapelemzést folytatok a magyar és norvég címlapok szerkesztési módsze-reinek megismeréséhez. Megvizsgálom a leggyakrabban használt színeket és színkombináci-ókat a különböző nyelvű, típusú és különböző korcsoportnak szóló magazinok esetében. Megkísérlem feltárni a szerkesztésbéli hasonlóságokat és különbségeket, és megvizsgálom, alkalmazzák-e a lapok a tipográfiai szabályokat, javaslatokat. Elemzésemben foglalkozom azzal is, mire fektetik a hangsúlyt a szerkesztők a címlapok kinézetének kialakításakor: felül-írja-e az olvashatóságot vagy az esztétikát a címlapon elhelyezett szalagcímek mennyisége? Figyelemfelkeltő-e a lapcím vagy egybeolvad a háttérrel, esetleg a címlapmodell mögött he-lyezkedik el? Azért esett a választásom a tipográfia témájára, mert legtöbbünk életének nélkülözhe-tetlen és kikerülhetetlen része ez. Számos helyen találkozhatunk vele a mindennapokban, elég csak a hirdetésekre, reklámokra vagy éppen a webes és nyomtatott szövegekre gondolnunk. A magazinok címlapjain is a tipográfiáé az elsődleges szerep, itt – többek közt – az a célja, hogy felhívja magára a figyelmet, könnyen felismerhetővé tegye a márkát és meggyőzze az olvasókat, érdemes megvásárolni a lapot. Ezek ismeretében szerettem volna a dolgozat kerete-in belül megvizsgálni, hogy az egyes tipográfiai elemek milyen asszociációkat, érzelmeket keltenek a befogadókban, és mely tipográfiai eszközöket használó magazinok tudják hatéko-nyan felkelteni a figyelmet: röviden, hogyan hat a címlapok tipográfiája az emberekre? Női magazinokat választottam vizsgálati tárgyként, a máig rendelkezésre álló nagy választékuk és diverzitásuk miatt: különböző célcsoportok számára és különböző tartalmakkal jelennek meg mind Magyarországon, mind pedig Norvégiában. A címlapelemzés eredményeiből megállapítható, hogy a két ország női bulvármaga-zinjai között nincs sok különbség, ami a tervezést illeti: tabloid tipográfiát alkalmaznak, élénk színekkel, piros háttéren fehér lapcím-betűtípussal igyekeznek felhívni magukra a figyelmet, és egyformán törekszenek a jó olvashatóságra. A hagyományos témájú női magazinok között viszont megfigyelhető eltérés: például a norvég címlapok kevesebb figyelmet fordítanak a jól olvasható szöveg szerkesztésére. A kérdőív eredményeiből arra a következtetésre juthatunk, hogy a befogadók figyelmét jobban vonzzák az élénk színek, de azt is megfigyelhetjük, hogy nem figyelemfelkeltés alapján választanak magazint, hanem esztétika alapján. Tervezés során tehát – a tipográfiával foglalkozó szakkönyvek szabályát betartva – a tipográfusnak olvasha-tóságra kell törekednie, de érdemesebb mindenekelőtt az esztétikára fókuszálnia – például harmonikus színpárosításokat és pozitív tulajdonságokat közvetítő betűtípusokat alkalmazni –, ugyanis, ha vásárlásra kerül sor, az esztétika nagyobb befolyásoló erővel bírhat a befogadókra.

Item Type:BA/BSc thesis
Subjects:Media and communication
ID Code:14735
Specialisation:Kommunikáció- és médiatudomány
Deposited On:06 Sep 2022 13:45
Last Modified:06 Sep 2022 13:45

Repository Staff Only: item control page