Frissdiplomás pályakezdőktől elvárt kompetenciák a munkaerőpiacon

Szécsényi, Krisztina (2021) Frissdiplomás pályakezdőktől elvárt kompetenciák a munkaerőpiacon. MA/MSc thesis, BCE Vezetéstudományi Intézet, Szervezeti Magatartás Tanszék.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
949kB

Abstract

A munkaerőpiac jövőbeli aktív tagjaként fontosnak tartom tudatában lenni a diplomás pályakezdőktől elvárt kompetenciáknak és az egyéb munkáltatói elvárásoknak. Dolgozatom célkitűzése ezen kritériumok feltérképezése egy átfogó kutatás keretein belül, primer és szekunder vizsgálatok elemzésén keresztül. A frissdiplomás pályakezdőktől elvárt kompetenciák témakör több szempontból is felkeltette az érdeklődésemet. Első sorban jómagam is több éve dolgozom gyakornokként és a mesterképzés elvégzését követően egy számomra ideális, saját elvárásaimnak megfelelő pozíciót szeretnék betölteni, lehetőleg a jelenlegi munkahelyemen. Másrészt, a hallgatói oldal mellett a munkáltatói véleményekre is kíváncsi voltam a pályakezdők kvalitásait, alkalmasságát illetően. A dolgozatom felépítését a kutatási koncepciómnak megfelelő szakirodalmi elemzéssel kezdtem, mely során részletes vizsgálatokat hajtottam végre karrier – és kompetenciamenedzsment területeken. Az előbb említett karrier témakört egészen a fogalmi tisztázástól indítottam, kiemelve a pályafutás kulcsfontosságú döntési pontjait, majd részletes elemzésen keresztül bemutattam a karriermodelleket és csoportosításaikat. Ezután rátértem a frissdiplomásokhoz szorosan tartozó Z generáció karrierelvárásaira. A kompetencia kérdéskörre való átvezetésként a karriert meghatározó tényezőket tárgyaltam, melyek egyik csoportját a készségek halmaza teszi ki. Primer kutatásomat folytatva alaposan tanulmányoztam a kompetencia eredetét és fogalmát, majd kitértem a főbb kompetencia modellekre és a csoportositásokra, szem előtt tartva a hazai és a nemzetközi szakirodalom értő felhasználását. Ezt követően SWOT analízis segítségével összegző elemzést eszközöltem a diplomás pályakezdők erősségeiről és gyengeségeiről, valamint lehetőségeiről és veszélyeiről a munkaerőpiacon. Szakirodalmi tanulmányozásaimat a kutatási tervem ismertetésével folytattam. Kutatásom relevanciáját alátámasztja az évente több ezer frissdiplomás fiatal kilépése a munkaerőpiacra Magyarországon, mely adatok kifejtésre kerültek a szakdolgozatomban. Alapvetően arra a kérdésre kerestem a választ, miszerint a frissdiplomás pályakezdők tudása mennyire felel meg a vállalati elvárásoknak. Ezt további alkérdésekkel bővítettem, konkretizálva az elvárásokat például szakmai tapasztalat, diploma jellege szerint. A választott témából eredően úgy véltem, hogy az átfogó és komplex vizsgálódás érdekében a vegyes kutatási módszertan számomra a leginkább megfelelő, tehát kvantitatív és kvalitatív kutatást is egyaránt alkalmaztam. Online kérdőív formájában gazdasági végzettséggel rendelkező diplomás pályakezdőket kérdeztem meg a vizsgált témához szorosan kapcsolódó kérdésekkel, félig strukturált interjú keretein belül pedig két nagyvállalati HR szakember véleményére és tudására voltam kíváncsi. A kutatás során felsorolt kérdéseimet igyekeztem párhuzamosan felépíteni az összehasonlíthatóság és a célszerű elemzés érdekében. Értékelve a dolgozatom során feldolgozott hazai és nemzetközi modelleket, aktuálisnak és naprakésznek vélem a kutatásaimat. Továbbá véleményem szerint a készségek összehasonlítása munkaadói és munkavállalói szempontból egy szüntelenül aktuális és érdekes kérdés. A következtetésekről szóló tartalmi részben értékelem és megválaszolom a kutatási kérdéseimet, mely eredmények alapján megállapítottam, hogy a diplomás fiatalok nagyobb arányban tájékozottak a feléjük támasztott kompetenciákról és elvárásokról, mint ennek az ellenkezője. A munkavállalók és a munkáltatók által leginkább nélkülözhetetlen kompetenciák között több egyezőség figyelhető meg, mint eltérés. A HR szakemberek véleménye szerint a pályakezdők között nagy a verseny és alapvetően a potenciál megtalálására helyezik a hangsúlyt, nem pedig a kész szaktudás keresésére. Meglátásuk szerint elfogadható a fiatalok felkészültségi szintje a jelentkezés pillanatában, azonban néhány kérdésben eltérő álláspontokat véltem feltételezni, mint például a megszerzett diploma értéke, a fizetési igény vagy a hirtelen sikerek szükségessége a pályafutást illetően. Alaposan áttekintve a kutatásomat úgy vélem, a részletesen demonstrált eredményeim további vizsgálatok alapjául szolgálhatnak. Az eltérő feltárások érdekében egy szélesebb alapkoncepció megfogalmazását javaslom, egyéb kulcspontok meghatározásán, illetve több elméleti modell bevonásán keresztül, melyre példát is hoztam a dolgozatom lezárásaként.

Item Type:MA/MSc thesis
Subjects:Human resource management
ID Code:14556
Specialisation:Vezetés és szervezés
Deposited On:01 Apr 2022 09:36
Last Modified:01 Apr 2022 09:36

Repository Staff Only: item control page