A kis- és középvállalkozási szektor finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Dankó, Dániel (2011) A kis- és középvállalkozási szektor finanszírozási lehetőségei Magyarországon. Thesis, BCE Gazdálkodástudományi Kar, Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszék.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
388kB

Abstract

Szakdolgozatom alapvető célja azon stratégiai tényezők azonosítása, amelyek hatással vannak a hazai kis- és középvállalkozási szektor finanszírozására, és befolyásolhatják egy vállalkozás sikerét. Ez alapján a dolgozat a következő központi kérdésre keresi a választ: „Milyen finanszírozási lehetőségei vannak ma egy hazai kis- és középvállalkozásnak és azok sikeres igénybevételéhez milyen alapvető tényezőket kell figyelembe venni?” A dolgozatot a vállalati finanszírozással kapcsolatos, releváns elméleti háttér áttekintésével és bemutatásával kezdem, melyet a magyar kis- és középvállalkozások finanszírozási piacának feltérképezése követ aszerint, hogy milyen elérhető finanszírozási lehetőségek állnak egy vállalkozás rendelkezésére, és azok igénybevételéhez milyen értékelési szempontokat kell figyelembe venni. Különös hangsúlyt fektetve azok lehetséges felhasználási korlátaira, előnyeire és hátrányaira. Így szeretném, hogy e tanulmány érdekes és tanulságos olvasmánnyá váljon nem csak elméleti, de a kis- és középvállalkozások finanszírozása területén dolgozó gyakorlati szakemberek és vállalkozók számára is. A kutatás módszertana és szerkezete A témához kapcsolódó releváns elméletek, szakirodalom feltárásában főként tanulmányaim során megismert finanszírozással kapcsolatos elméletek összegyűjtésére és tanulmányozására helyeztem a hangsúlyt. A szakirodalom összegyűjtését az interneten, szakkönyvtárakban végeztem. Ezen információk alapján sikerült összeállítanom a dolgozat irodalomjegyzékét, mely a dolgozat elméleti háttereként szolgál. A magyar kis- és középvállalkozási szektor finanszírozási lehetőségeinek feltárásában a finanszírozás területén dolgozó kollégákkal, volt egyetemi évfolyamtársakkal folytatott beszélgetések és a kisvállalkozókkal folytatott miniinterjúk alapozták meg. Ezek a források 2 elegendőnek bizonyultak arra, hogy megfelelő képet kapjak a magyar kis- és középvállalkozási szektor finanszírozási lehetőségeiről és kihívásairól. Az esetlegesen hiányzó információkat kiegészítő internetes kutatással szereztem be. Ezután következett a kis- és középvállalkozások számára elérhető és releváns finanszírozási formák meghatározása, a piacokon található szolgáltatók és termékek bemutatása. Így vált lehetővé, hogy a piaci sajátosságok és vállalkozói igények ismeretében azonosítsam azokat a jellemző terméktulajdonságokat, melyek lehetővé teszik egy finanszírozási termék kvalitatív értékelését. A dolgozat legfőbb eredménye a kutatási munka folyamán szerzett tapasztalatok összefoglalásában rejlik, továbbá irányt mutat arra, hogy milyen vállalkozói és finanszírozói kihívások fogják meghatározni a közeljövőt, és azokra ideális esetben milyen piaci lépések nyújthatnak megoldást. A dolgozat eredményei A kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok finanszírozási gyakorlata nagyban eltér egymástól, melynek oka alapvetően üzleti kockázatokon alapszik. Ennek köszönhetően sajnálatos tény, hogy a magyar kis- és középvállalkozások számára nem állnak rendelkezésre olyan finanszírozási lehetőségek, mint például a nagyvállalkozások körében népszerű részvény vagy kötvénykibocsátás lehetősége. Ennek ellenére az európai tőke- és pénzpiacok integrációja meglehetősen dinamikusnak mondható az elmúlt egy-két évtizedben, ezért feltételezhető, hogy Magyarország európai tőkepiacokban történő integrálódási folyamata is komoly lehetőségeket nyit majd meg a hazai vállalkozások kötvénybázisú finanszírozásában. A jövőbeli lehetőségek ellenére a kis- és középvállalkozók pénzügyi és specifikusan finanszírozással kapcsolatos tapasztalatai, ismeretei leginkább a jelzáloghitelekre és pályázatokra korlátozódnak, melyek vagy egy átmeneti likviditási helyzet, vagy egy „személyre szabott”-nak tűnő pályázati lehetőség miatt kerülnek a vállalkozók látószögébe. Véleményem szerint azonban a vállalkozók többnyire nincsenek tisztában azzal, hogy milyen lehetőségek léteznek a piacon, illetve mennyi pénzt spórolhatnának más lehetőségekkel. E jelenség a fő oka annak, hogy a kis- és középvállalkozási szektor egy stabil, jól jövedelmező, de innovatívnak aligha nevezhető piac volt 2008 őszéig, melyre kihatott a gazdasági válság is. Ennek hatásai nagyban megnövelték a nagyvállalati szektor kockázatait is, 3 valamint azokat az idegentőke arányos csökkentésére ösztönözte. Ez a tendencia a piaci finanszírozók figyelmét a kis- és középvállalkozásokra irányította. A másik oldalról a vállalkozóknak is egyre nagyobb problémát jelent a vállalkozások finanszírozása, ezért nagyban megnövekedett az érdeklődés a finanszírozási lehetőségek iránt. Ezen jelenségek pozitív hatással lehetnek a kis- és középvállalkozások finanszírozási piacán és utat nyithatnak egy innovatív, dinamikus iparági reneszánsz számára. Erre nagy szüksége lenne a magyar kis- és középvállalkozási szektornak, mivel véleményem szerint a kisvállalkozásoknál teljesen, a középvállalkozásoknál pedig többnyire hiányzik a vállalati menedzsmentből a szükséges pénzügyi tudás megléte. A pénzügyi tervezés, tartalékképzés jellemzően elhanyagolt részei a vállalkozások működésének. Ennek a jelenségnek a tekintetében is komoly változásokat várok a válságtól, mivel a jelenlegi gazdasági kilengéseket, a sokszor tapasztalható kiszámíthatatlanságot, nagyon nehezen lehet túlélni megfelelő finanszírozás és hatékony tartalékképzés nélkül. A költségek minimalizálása és a nyereség maximalizálása miatt elengedhetetlen a pénzügyek napi szintű monitoringja, mely megfelelően képzett szakember(eke)t és folyamatos odafigyelést kíván. A dolgozat konklúziója, hogy a hazai finanszírozási piac sikeres jövője szempontjából a legfontosabb kihívások azonosítása mellett, a mindenkori állam, az Európai Unió, a hazai ellenőrző és végrehajtó hatóságok, a bankok, biztosítók, a kis- és középvállalkozások, a jegybank, az érdekvédelmi szervezetek és a civil szféra, azaz a piaci szereplők hatékony együttműködésére is szükség van.

Item Type:Thesis
Subjects:Finance
Management, business policy
ID Code:4309
Specialisation:Gazdálkodási szak
Deposited On:20 Apr 2012 14:16
Last Modified:02 Jul 2016 20:41

Repository Staff Only: item control page