A magyar oltáskritikusok online közösségi posztjainak elemzése

Andruska, Enikő (2021) A magyar oltáskritikusok online közösségi posztjainak elemzése. MA/MSc thesis, BCE Kommunikáció és Szociológia Intézet, Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék. Szabadon elérhető változat / Unrestricted version: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Andruska_Eniko.pdf

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
948kB

Free and unrestricted access: http://publikaciok.lib.uni-corvinus.hu/publikus/szd/Andruska_Eniko.pdf

Abstract

Szakdolgozatomban a magyar oltásellenesek legtöbb taggal rendelkező Facebook csoportját, az Oltáskritikus Életvédők Szövetsége - Vaccine Critics Life Protection Assoc. nevezetű csoportot vizsgáltam azzal a céllal, hogy meghatározzam a magyar oltásellenesek egyes betegségek, és azok védőltása ellen leggyakrabban használt érveit. Kutatásomhoz a keretezés (framing) módszerét alkalmaztam (Entman, 1993; Benczes & Kövecses, 2016), valamint a keretekhez tartozó tartalmi attribútumokat azok különböző nyelvi manifesztációik alapján azonosítottam (Broniatowski et al., 2020). A keretezés ugyanis meghatározhatja, hogy miként gondolkozik egy társadalom vagy egy közösség különféle problémákról és jelenségekről (Benczes & Benczes, 2018). Empirikus kutatásom tehát arra koncentrált, hogy a csoportban megjelenő betegségek kapcsán melyek a leggyakrabban előforduló keretek, amelyek mentén érveiket azonosították. A vizsgálat a 2016 és 2021 februára közötti időszakot öleli fel, és kizárólag az adminisztrátorok áltak közzétett bejegyzéseket vizsgálja. A górcső alá vett csoport a védőoltásokkal kapcsolatos egészségtudomány által alátámasztott és képviselt nézeteket, állításokat kívánja elutasítani. Többek között kritizálják a védőoltásoknak nevezett injekciók mellékhatásait, szövődményeit és ártalmait. Vitatják továbbá az oltási kötelezettség törvényességét és annak biztonságát. A vizsgált időszak alatt közétett 615 bejegyzésből a meghatározásokat és kizárásokat követően összesen 518 poszt képezte a vizsgálat részét. A vizsgált bejegyzések 16 betegség között osz-tódtak szét, melyek megjelenésüket illetően gyakorisági sorrendben a következők: koronavírus, kanyaró, HPV, influenza, tuberkulózis, polio, tetanusz, szamárköhögés, himlő, hepatitis B, mumpsz, torokgyík, rubeola, övsömör, HIB, és végül a PCV 13. A koronavírus Magyarorszá-gon csak 2020-ban jelent meg, így az általam vizsgált időszak alatt mindössze a 2020-as és a 2021-es év első két hónapjában megjelent bejegyzések képezték a vizsgálat részét a vírust ille-tően. Ennek ellenére mégis a legtöbbször felmerülő betegség lett. Ebben meghatározó szerepet játszik a vírus aktualitása, amely az egész társadalomra – közvetve vagy közvetlenül – hatással van, aminek következtében megnőtt az adminisztrátorok aktivitása is. A bejegyzések túlnyomó többsége azonban általánosságban szólt a védőoltások ellen (összesen 308 poszt esetében), melyek esetében az összeesküvés-elméletek keret mentén érveltek legin-kább, míg a csoportban megjelent összes betegség védőoltása ellen legerősebben azok bizton-ságát és hatékonyságát megkérdőjelezve érveltek. A többi keret kapcsán azonban egyezés mu-tatkozott az előfordulásuk gyakoriságát illetően. A biztonság és hatékonyság, valamint az ösz-szeesküvés-elméletek keretek után a polgári szabadságjogok, az erkölcs, vallás és ideológia, végül pedig az alternatív gyógyászat keretek jelentek meg. Az eredményekből továbbá kiderült az is, hogy a Magyarországot érintő betegségek – melyek ellen kötelező oltakozni – mindegyike megjelent a csoport bejegyzéseiben. Végül a kutatás arra is rámutat, hogy az egyes betegségek esetleges gyakori megjelenése néhány esetben járványnak, szigorított jogszabálynak, vagy egyéb külső tényezőnek tudható be, hiszen a koronavírusról szóló gyakori bejegyzések valóban a vírus és a járvány megjelenésének voltak köszönhetők. Ezzel a koronavírus lett a leggyakrabban előforduló betegség a vizsgált időszak alatt annak ellenére, hogy mindössze alig több mint egy éve jelent meg Magyarországon. A má-sik három leggyakrabban előforduló betegség – a kanyaró, az influenza, valamint a HPV – ese-tében azonban nem véltem felfedezni korrelációt a gyakori megjelenés, valamint egyéb külső-tényező között. Az eredményeket figyelembe véve kisebb tagú, vagy akár konkrét betegségekre, valamint a koronavírusra fókuszáló csoportokban is érdemes lenne hasonló kutatásokat végezni annak ér-dekében, hogy átfogóbb képet kapjunk az oltásellenes érvekről, és ennek következtében lépé-seket tudjanak tenni az illetékes szervezetek ezek kiküszöbölésére.

Item Type:MA/MSc thesis
Subjects:Social welfare, insurance, health care
Media and communication
ID Code:14743
Specialisation:Kommunikáció- és médiatudomány
Deposited On:07 Sep 2022 09:40
Last Modified:07 Sep 2022 09:40

Repository Staff Only: item control page